Coca-Cola loni přinesla české ekonomice 5,6 miliardy Kč

11.11.2019

Coca-Cola v loňském roce přinesla české ekonomice více než 5,6 miliardy korun a zároveň podpořila více než 5 000 pracovních míst. Vyplývá to z nové unikátní studie o ekonomických a sociálních dopadech, kterou zpracovala nezávislá renomovaná poradenská společnost Steward Redqueen. Systém Coca-Cola zároveň oznámil další navýšení svých rekordních investic v České republice - do nejnovějších technologií plánuje do roku 2021 investovat přes tři miliardy korun.

„Česká republika nyní slaví 30 let od sametové revoluce a moderní historie společnosti Coca-Cola v ČR je skoro stejně dlouhá. Zároveň jsme přesvědčeni, že jsme díky velkým investicím a lokalizaci mnohem více čeští, než lidé tuší. Rozhodli jsme se proto na nezávislých číslech ukázat, jaký je náš dopad na českou ekonomiku a společnost,“ uvedlaCountry ManagerkaThe Coca-Cola Company Česká a Slovenská republika Natalia Stroe.

„V posledních třech letech jsme v České republice rekordně investovali především do modernizace výrobního závodu v Praze Kyjích, ze kterého budujeme závod budoucnosti. Letos jsme se rozhodli investice v ČR dále navýšit. Koupili jsme výrobní závod Toma v Teplicích nad Metují a rovněž zde plánujeme nové investice. V Kyjích připravujeme plně automatizovaný sklad integrovaný do výrobního závodu, který odstraní současnou dopravní zátěž mezi výrobou a externím skladem. K zákazníkům začínáme dodávat desítky tisíc nízkoenergetických chladících zařízení. Výrazně investovat plánujeme také do ekologičtějších obalů s vyšším podílem recyklovaného PETu. V období 2017 až 2021 tak v ČR investujeme přes tři miliardy korun,“ dodala generální ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Maria Anargyrou-Nikolić.

Systém Coca-Cola je tvořený společností The Coca-Cola Company Česká a Slovenská republika a společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, která vyrábí a distribuuje portfolio nápojů odběratelům. Nápoje jsou finálními produkty a na přidané hodnotě se tak podílí i řada dodavatelů. Díky prodeji nápojů se zároveň vytváří hodnota u odběratelů – obchodů a restaurací. Studie díky unikátní metodologii sleduje sociální a ekonomické dopady v celém tomto hodnotovém řetězci.

Coca-Cola je lokální

Coca-Cola ve svém výrobním závodě v Praze-Kyjích v roce 2018 vyrobila více než 317 milionu litrů nápojů. Vedle ČR je stabilně vyváží do více než deseti okolních zemí včetně Švýcarska nebo Rakouska. Produkce nápojů stoupla od založení závodu zkraje 90. let zhruba třikrát. V loňském roce měla společnost v ČR zhruba 40 tisíc zákazníků (supermarkety, obchody, restaurace, kavárny), kterým prodávala více než 200 druhů nápojů v různých baleních. Spotřebitelé za výrobky Coca-Cola utratili zhruba 8,25 miliardy korun. Z každé investované koruny přitom 69 % zůstalo v české ekonomice jako příjem. Společnost zároveň loni nakoupila zboží a služby od tuzemských dodavatelů za 2,24 miliardy korun.

Přidaná hodnota české ekonomice tvořila 5,655 miliardy korun

Samotný systém Coca-Cola vytvořil přidanou hodnotu 0,964 miliardy Kč. V dodavatelském řetězci činila přidaná hodnota 1,87 miliardy Kč a v odběratelském řetězci pak 2,82 miliardy Kč. Celková přidaná hodnota odpovídá 0,1 % hrubého domácího produktu České republiky. Na výplatách loni Coca-Cola přímo zaplatila 776 milionů korun, nepřímo pak na platy mířilo dalších 1,76 miliardy Kč. Do veřejných rozpočtů zaplatila Coca-Cola 188 milionů Kč. Dalších 2,151 miliardy korun pak získal stát nepřímo, což dohromady tvořilo 0,2 % daňových příjmů v ČR.

Dopady na zaměstnanost – více než 5 500 lidí

Systém Coca-Cola v roce 2018 zaměstnával 828 lidí. Dalších 1600 míst bylo díky působení společnosti vytvořeno u dodavatelů a zhruba 3000 míst u zákazníků společnosti. Na každé pracovní místo v systému Coca-Cola tak připadalo 5 dalších podpořených míst u dodavatelů a odběratelů. V roce 2019 počet zaměstnanců firmy dále stoupl – například akvizice výrobního závodu Toma znamenala více než 50 nových pracovníků.

Udržitelnost a komunity

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko rovněž zveřejnila svoji zprávu o udržitelnosti 2018. Mimo jiné z ní vyplývá, že společnost od roku 2010 snížila spotřebu CO2 na litr vyrobeného nápoje o 70 % na 32,6 g. Spotřeba vody poklesla během deseti let z téměř 3 litrů na litr vyrobeného nápoje na 1,92 litru. Výrobní závod Praha-Kyje zvýšil ve stejném období podíl recyklovaného odpadu z 52 % na 99 % a všechna elektřina pro tento závod pochází z obnovitelných zdrojů.

Coca-Cola je lídrem v používání recyklátu ve svých obalech. U PET lahví se používá10-45 % tzv. rPET (recyklovaný PET). U barevných skleněných lahví je z recyklátu 75 % skla. Coca-Cola HBC před 22 lety iniciovala a spoluzaložila autorizovanou obalovou společnost Eko-kom, díky které se dnes v ČR vysbírá zhruba 80 % PET lahví.

V rámci komunit rozvíjela Coca-Cola HBC Česko a Slovensko svůj vlajkový projekt To dáš!, který pomáhá znevýhodněným mladým lidem na trhu práce. V roce 2018 bylo v rámci projektu proškoleno 492 lidí. Část z nich jsou ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem mladí lidé z dětských domovů. V této oblasti pomáhá Coca-Cola HBC Česko a Slovensko dlouhodobě a dětským domovům za posledních 15 let přispěla více než 20 miliony korun.

O studii:

Studie sociálních a ekonomických dopadů (SEIS – Socio-economic Impact Study) byla vytvořena ekonomy z mezinárodní společnosti Steward Redqueen na základě auditovaných hospodářských výsledků z roku 2018.

Studie kvantifikuje rozsah dopadu systému Coca-Cola na jeho hodnotový řetězec. Za indikátory dopadu autoři považují příjmy domácností, příjmy vlády, příjmy podniků a zaměstnanost. Autoři studie vše sledovali systémově v rámci celé společnosti – sledovali cestu od dodavatelů klíčových surovin a služeb, přes systém Coca-Cola, až po obchodní partnery. Celkový dopad systému je pak vyčíslen sledováním peněžních toků v české ekonomice pomocí ekonomického modelu, který kombinuje finanční systémy společnosti Coca-Cola a oficiální statistické údaje. V každém kole výdajů je odhadována i přidaná hodnota (platy, daně a zisky) a podporovaná pracovní místa v ČR.

Metodologie této studie vychází z práce nositele Nobelovy ceny za ekonomii, rusko-amerického vědce Wassily Leontiefa. Společnost Steward Redqueen má pobočky v Amsterdamu, Barceloně, Singapuru a Princetonu a podobné studie sociálních a ekonomických dopadů dosud udělala ve více než 30 zemích světa. První česká studie SEIS byla vytvořena v roce 2014.

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511