Novinky

16.10.2020
Očkování proti klíšťové encefalitidě je vhodné i během podzimu

Podzim je v plném běhu, počasí je vhodné k procházkám v přírodě a k houbaření. I v tomto období, kdy teploty neklesají pod 5 stupňů Celsia, jsou klíšťata aktivní a je na místě se chránit. Nejrizikovější jsou louky, polní cesty, travnaté a křovinaté okraje lesů, kde je dostatečně vlhko. Nakazit se je možné také při odstraňování přisátých klíšťat domácím mazlíčkům. Proti nákaze klíšťovou encefalitidou lze očkovat i nyní.

Základní očkování sestává ze tří dávek aplikovaných v průběhu jednoho roku. Přeočkování jednou dávkou se provádí po třech, resp. po třech až pěti letech. Vakcína existuje ve variantě pro děti od jednoho roku věku a pro dospělé. Očkování provádí praktický lékař nebo očkovací centra. Na náklady na toto očkování přispívají z fondů prevence svým klientům zdravotní pojišťovny.

„V České republice ročně evidujeme 600–1000 onemocnění v závislosti na vývoji počasí a výskytu hlodavců v daném roce. Letošní rok potvrzuje vysoké riziko nákazy klíšťovou encefalitidou, kdy od ledna do září onemocnělo 588 osob, což je o 156 osob více[1] než v roce 2019,“uvádí MUDr. Hana Tkadlecová, epidemiolog center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

„Onemocnění klasicky probíhá dvoufázově. 1–2 týdny po přisátí klíštěte se objeví nespecifické chřipkové příznaky (teplota, bolest hlavy), po přechodném zlepšení se dostaví druhá fáze s příznaky postižení nervového systému (bolesti hlavy, světloplachost, přecitlivělost na zvuky, zvracení, poruchy vědomí). U části pacientů onemocnění proběhne jen jako horečnaté onemocnění s bolestmi hlavy. Závažnější průběh onemocnění s dlouhotrvajícími následky se častěji objevuje u starších lidí, umírá jeden nemocný ze sta. Bohužel proočkovanost je vyšší v nejmladších věkových skupinách a dospělí a starší ročníky na prevenci tolik nemyslí,“ upozorňuje MUDr. Hana Tkadlecová, epidemiolog Center očkování a cestovní medicíny Avenier.

Protože jde o virové onemocnění, léčí se pouze některé projevy nemoci. V případě rozvoje zánětu mozku je nutná dlouhodobá hospitalizace, výjimečně i s podporou životních funkcí. Po prodělaném onemocnění je nutná dlouhodobá rekonvalescence, pracovní neschopnost, která může trvat několik měsíců i déle. Pacient po těžkém onemocnění se v rekonvalescenci několik měsíců musí vyhýbat pohledu do monitoru či obrazovky a dlouho nemůže vykonávat žádnou fyzickou aktivitu. Onemocnění může zanechat trvalé následky v podobě neurologických poruch (např. hluchota, ochrnutí, dlouhotrvající únava a bolesti hlavy), a vést tak ke zhoršení kvality života jedince.

Výskyt klíšťové encefalitidy má typicky dva vrcholy – jeden na začátku léta, druhý na jeho konci. Vhodné počasí pro klíšťata je vlhko a teplo, příliš horko a sucho jim nesvědčí.

Klíšťovou encefalitidou lze onemocnět nejen v České republice, ale také v Rakousku, na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku, Německu, Švýcarsku, Maďarsku, Pobaltí, Albánii a na východním pobřeží Švédska.

V roce 2019 mělo v ČR mnoho případů závažný průběh a v pěti případech došlo k úmrtí, převážně u osob ve vyšším věku, konkrétně 60, 68, 69 a 79 let. Úmrtí ve věku 11 let potvrdilo, že se onemocnění se závažným průběhem nevyhýbá ani dětem.

Prevence

Proti napadení klíšťaty se lze bránit správným používáním repelentů, vhodným oděvem (světlý, upnutý, dlouhé rukávy a nohavice, uzavřená obuv), prohlídkou těla po návratu z přírody, kterou je vhodné zopakovat i následující den. Zároveň jde o ochranu i před dalšími infekcemi, které klíště přenáší. Přisáté klíště je třeba co nejrychleji odstranit kývavým pohybem za použití dezinfekce. Čím déle klíště saje, tím větší je pravděpodobnost nákazy.

„Nejúčinnější formou prevence proti klíšťové encefalitidě je očkování. Přestože většina populace ČR má povědomí o existenci onemocnění a očkovací látky, je v ČR očkováno jen 29 % populace. Nejméně chráněnou skupinou obyvatelstva jsou osoby nad 60 let věku, u kterých proočkovanost dosahuje jen 20 %. Příkladem by nám mohly být sousední země, jako je Německo s celkovou proočkovaností 58 % nebo Rakousko s celkovou proočkovaností 79 %,“ dodává MUDr. Hana Tkadlecová, epidemiolog Center očkování a cestovní medicíny Avenier.

***

Centra očkování a cestovní medicíny Avenier

21 profesionálně a moderně vybavených zdravotnických zařízení, lokalizovaných po celém území České republiky. V centrech pracuje 35 specialistů z oblasti epidemiologie a cestovní medicíny, specializují se na prevenci tuzemských i exotických infekčních onemocnění. Poskytují poradenství v oblasti cestovní medicíny.

Více na www.ockovacicentrum.cz[1] Celkový počet onemocnění KE v ČR ke dni 2. 9. 2020, zdroj. SZÚ

14.10.2020
Firmy více pečují o ochranu zdraví zaměstnanců, jedním z opatření jsou i alternativní řešení dojíždění

Průzkumu se zúčastnilo téměř 600 respondentů, napříč profesemi a specializacemi. Městskou dopravu, navzdory přísným hygienickým opatřením a díky nemožnosti dodržovat doporučený sociální odstup, nelze z rizikových míst vyloučit.

Téměř polovina respondentů, 41 %, vnímá denní dojíždění městskou dopravou jako velmi rizikové. 36 % lidí je vidí jako částečně rizikové, 15 % respondentů považuje hromadnou dopravu za bezpečnou. 8 % z dotázaných uvedlo, že rizikoví jsou především jednotlivci, kteří nedodržují stanovená opatření.

37 % respondentů omezilo využívání městské dopravy na nezbytné minimum, a dalších 8 % ji přestalo pro cesty do zaměstnání využívat zcela, což výrazně podpořila možnost práce z domova. Dalších 14 % odpovídajících by rádo četnost využití MHD omezilo, nicméně to není v jejich možnostech, pravidelnému dojíždění di zaměstnání se vyhnout nemohou. Ostatní, tedy 41 % lidí využívá městskou dopravu dle svých běžných zvyklostí.

„Již na jaře, kdy onemocnění Covid-19 udeřilo poprvé, jsme měli možnost zaznamenat masivní odliv pracovníků z kanceláří do domácího prostředí. Společnosti si ověřily, že tímto způsobem dokáží fungovat s uspokojivým výsledkem, bez větších problémů. Přestože se v letních měsících většina zaměstnavatelů vrátila k relativně běžnému fungování, často implementovali v určitém objemu home-office jako trvalou formu práce. Home office v tomto období tedy získal nově status ochrany zaměstnanců před koronavirovou nákazou.“ uvádí Sandor Bodnár, ředitel společnosti Hays.

9 % respondentů uvedlo, že jejich kanceláře jsou stále dočasně uzavřeny, čímž problematiku dojíždění do práce nemusí řešit. Sedmnácti procentům odpovídajících pak zaměstnavatel poskytl alternativní řešení.

„V těchto případech nabízejí zaměstnavatelé především variantu firemních svozů, což je možné ve větších společnostech či v regionech. Jinde přistoupily společnosti k navýšení parkovacích kapacit či zavedení příspěvků na pohonné hmoty, aby svým lidem umožnili častější využití vlastních automobilů. V jednotkách případů firmy upravily pracovní dobu mimo dopravní špičku,“ komentuje Sandor Bodnár.

Uchazeči o pracovní místa se nyní poměrně často dotazují, jakým způsobem firmy pečují o ochranu zdraví svých zaměstnanců. Kromě nyní již běžných opatření, jako je bezpečná vzdálenost pracovníků od sebe, pravidelná dezinfekce pracovních míst a společných prostor firmy také poskytují ochranné prostředky pro potřeby svých zaměstnanců zdarma, některé společnosti hradí svým lidem preventivní Covid testy nebo poskytují vitaminové balíčky na podporu imunity. Vyhledání variant, jak eliminovat riziko nákazy cestou do práce, ať už formou umožnění práce na dálku nebo poskytnutí alternativního řešení dojíždění je tak další vítanou možností, jak podpořit péči o zdraví zaměstnanců.

8.10.2020
Atopický ekzém se nedá vyléčit, s atopickým ekzémem je dobré naučit se žít! Jak?

Pacienti mají k dispozici různé formy a skupiny léků, které se musí naučit vhodně používat. Jak, kdy a proč je klíčové k pro zvládání onemocnění.

“Atopický ekzém se nedá vyléčit, s atopickým ekzémem je dobré naučit se žít!“uvádí prof. Petr Arenberger, DrSc. MBA , předseda České dermatovenerologické společnosti a odborný garant projektu Atopikonline.cz

E-learningový projekt pro pacienty s atopickým ekzémem Atopikonline.cz je vzdělávací web pro pacienty s nově diagnostikovaným atopickým ekzémem, ale i pro chronické pacienty, kteří hledají ty správné informace.

Na internetu je spousta nepravdivých a zavádějících informací ohledně doporučení řešení problematiky atopického ekzému. Projekt AtopikOnline sdružuje odborníky pro dané téma, a tím dává pacientům jistotu, že získají ucelené a ověřené a validní informace.

Atopikonline.cz byl realizován s předními specialisty v dermatologii, kteří se danou problematikou zabývají - prim. MUDr. Čapková, MUDr. Nina Benáková, Ph.D. a MUDr. Radek Litvik. Česká dermatovenerologická společnost ČLS. JEP projekt doporučuje.

Okruh témat obsažených v jednotlivých modulech je od obecných informací o atopickém ekzému přes důležitost funkce kožní bariéry, význam emoliencií v léčbě až po konkrétní životní situace. Jednotlivé lekce se věnují praktickým a konkrétním situacím v životě pacientů jako je například sport, těhotenství, svatba, volba správné dekorativní kosmetiky. Speciální část projektu je věnována atopickému ekzému u dětí nebo úskalí používání kortikoidů a dalším tématům, jako je například schémata léčby a jejich formy, používání masťových základů, jak je správně aplikovat atd.

Miminum atopika - www.atopikonline.cz je projekt pro pacienty s atopickým ekzémem a jejich blízké.

Projekt byl spuštěn 1. 10. 2020 a registrace je zdarma.

Nahttps://www.atopikonline.cz se můžete zaregistrovat i Vy.

7.10.2020
Botanicula spojuje generace a přináší nadechnutí v zeleni uprostřed města

Myšlenka vytvořit projekt začala v roce 2017, kdy se v blízkosti Mariny na Jankovcově ulici otevřelo volnočasové centrum pro seniory Přístav 7.

Komunita Holešovic je nám blízká a proto ji chceme dopřát co největší pohodu.Na jaře příštího roku bychom rádi zrevitalizovali další část přilehlého pozemku, který bude navazovat na současnou zahradu a rozšíří smysluplné využití zeleně v okolí. Využití této části zahrady Botanicula II by mělo být edukativní a skladbou zahrady pestřejší,” říká Nikola Bitalová z Nadačního Fondu Agora 7.

Na ploše o 400 m2 se počítá s vysázením smíšených kultur tak, aby se zahrada co nejvíce přiblížila přírodě, kde se pohromadě vyskytují jednoletky, dvouletky trvalky. Nebude chybět zelenina, ovocné stromy a keře.

“Budeme v zahradě pěstovat květiny, bylinky, zeleninu i ovoce,vyrábět drobnosti jako je vlastní zahradní lampion či hmyzí domeček. Chceme vytvořit další místo pro setkávání, jógu, relax i vzdělávání dospělých a dětí,” doplňujeNikola Bitalová.

Projekt Botanicula II je nyní možné podpořit formou crowdfouindingu na https://www.hithit.com/cs/project/8286/komunitni-zahrada-botanicula-ii

Agora 7 je nadační fond, který podporuje různorodé projekty zaměřené především na kvalitní život v seniorském věku. Aktivně spolupracuje s místními komunitami na Praze 7 jako je Charita Holešovice, Armáda spásy a Pečovatelské centrum Prahy 7. Podporuje místní komunitní život a snaží se propojovat společnosti a organizace, jejichž cílem je zplnohodnotnění volného času formou vzdělávání a kulturních aktivit. Nadační fond od svého vzniku v roce 2016 podporuje společnost Daramis.

1.10.2020
Nová inovace od Eurowagu poskytuje telematiku, platby mýta a ochranu před podvody s palivy v jednom jednoduchém řešení

Eurowag, přední poskytovatel integrovaných řešení v oblasti silniční dopravy v Evropě, uvádí od října na trh novou inovaci. Produkt E.V.A. (Enhanced Vehicle Assistant) kompletně mění platby mýta a telematické služby. V kombinaci s palubní jednotkou EETS společnosti Eurowag, EVA poskytuje snadné platby mýtného v 8 zemích a 3 nejfrekventovanějších tunelech.Pokročilá integrace telematiky přináší dopravcům výrazné úspory nákladů u paliva a údržby, zatímco unikátní geolokační technologie (Fuel Guard) je chrání před většinou podvodů s pohonnými hmotami a jejich krádežemi.

EVA přichází s výbavou od EW Telematiky, uživatelsky příjemného softwaru pro správu vozových parků, který přináší celou řadu vyspělých funkcí v pohledném rozhraní a přehledném uspořádání. Majitelé a dopravci snadno zjistí, kde se právě jejich kamiony nachází v reálném čase. Nová inovace vypočítá náklady na trasu, zkontroluje ceny na čerpacích stanicích a pošle řidiče na nejvhodnější místa. Dispečeři mohou vyhodnocovat přesná CAN Bus data, vzdáleně stahovat data z tachografů nebo kontrolovat dodržování předepsaných časů řízení a posílat řidiče na bezpečná místa odpočinku. Vše pouhým stiskem tlačítka.

“EVA byla navržena speciálně pro majitele, dispečery a řidiče s cílem maximální jednoduchosti, snazší instalace už není možná. Navigace OBU se ovládá zcela intuitivně na barevném displeji a používání telematiky je opravdu potěšením. Tato krabička představuje špičku evropské technologie a plnohodnotný obrázek budoucnosti. EVA ovšem není jen elegantně jednoduché a technologicky vyspělé řešení: majitelům společností přináší skutečné úspory nákladů. Jsme na ni opravdu hrdí,”říká Marc Trollet, výkonný ředitel telematiky ve společnosti Eurowag.

EVA bude dopravcům k dispozici od 1. října 2020 ve třech různých balíčcích (START, PLUS a ULTRA), které jsou naceněny tak, aby splnily požadavky jak malých, tak velkých dopravců. Více informací o nové éře v nákladní dopravě naleznete na eurowag.com/eva.

O společnosti Eurowag

S 25letou historií plnou inovací je Eurowag nejrychleji rostoucím poskytovatelem řešení integrované mobility v Evropě. Zaměřuje se na zjednodušení života společností zabývajících se provozováním komerční silniční dopravy. Pomáhá zákazníkům s provozem více než 300 000 vozidel, která jezdí po zemích Evropy, Asie a Středního Východu - to prostřednictvím produktů a služeb od plateb za klasické i alternativní palivo a mýto, vracení daní, telematiku; přes různorodé finanční služby či elektromobilitu; až po poradenství. Výrazná orientace na zákazníky a vysoká míra inovací se rovněž promítají do velmi dobrých finančních výsledků - v roce 2019 vykázala společnost nárůst čistých tržeb o 40 %. Více informací naleznete na www.eurowag.com.

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511