Novinky

18.1.2023
Život s nadhledem. Jak se žije v penthouse?

Penthouse představuje unikátní koncept bydlení. Jedinečnost spočívá především v umístění, které je situováno do nejvyšších pater budovy. Svým majitelům nabídne to nejlepší, od nevšedních výhledů do okolí, přes dostatek denního světla a soukromí, až po nejluxusnější interiérové i venkovní vybavení.

Nejčastěji se termín penthouse používá pro byt či jednotku nacházející se v nejvyšším patře bytového domu, hotelu nebo věže. Někdy je definován také jako menší „dům“, který byl postaven na střeše bytového domu. Všeobecně se tento koncept mezi developery na českém trhu považuje za něco mimořádného, a proto se jich staví jen omezené množství. Je vnímán jako to nejlepší z celého projektu.

Penthouse vyniká svou rozlohou nad 150 m2, která se s přehledem vyrovná rodinnému domu. Architekti volí nestandardní prostorová řešení, vysoké stropy, které se převážně vyskytují ve společných místnostech typu obývacího pokoje a kuchyně. Dále jsou to velká okna a prosklené stěny, které přivádějí do prostoru velké množství denního světla. V penthousu najdeme větší počet ložnic, šaten, koupelen, a někdy i domácí kino či zimní zahradu.Nadšenci sportu si nechávají zřídit také soukromé fitness centrum, které mohou mít kdykoliv k dispozici.

Mezi jedinečné výhody penthousu dále patří rozsáhlé terasy, které bývají vybaveny finskou saunou, prostornou vířivou vanou či zabudovaným venkovním bazénem. Na těchto terasách bývají vysázené živé okrasné keře i stromy, které vytvářejí oázu klidu a pohodlí.

Život v penthousu je stvořený pro ty, kteří si chtějí užít veškeré možnosti metropolí a současně si dopřát pohodlí v naprostém soukromí.

Mezi českými developery, kteří rádi řadí penthousy do svých projektů, je společnost Daramis. Její jedinečné penthousové interiéry spojené s unikátními výhledy se nachází v již dostavěných projektech River Lofts, Marina Island a Zelené město 3 Prémium.

Ve vznikajícím projektu na břehu holešovického přístavu Prague Marina Nova společnost Daramis staví několik penthousů, společně s minipenthousy i duplexy.Jejich autorem je izraelský architekt Gal Karagula, který je rovněž zodpovědný za architektonické pojetí všech fází rezidenčních projektů Daramis Marina. Ve své práci se nechal inspirovat dialogem světelného odrazu řeky a jeho pohybu, který umocnil prostřednictvím velkých otevřených prostor či použitím přírodních materiálů a transparentních prvků.

Jak takový penthouse v Praze může vypadat? Vybrané vizualizace z projektuPrague Marina Nova.

11.1.2023
HAYS: Firmy plánují navýšit mzdy bílým límečkům v letošním roce o 5-10 %

Růst mezd byl v roce 2022 oproti původním předpokladům a okolnostem rychlejší, u kvalifikovaných profesí dosáhl v průměru k 10 %. Z důvodu vysoké inflace navýšily některé firmy v průběhu roku mzdu ve dvou fázích. Jak vyplývá ze Mzdového průzkumu společnosti HAYS[1], která se zaměřuje na nábor specialistů a obsazování kvalifikovaných pracovních míst, s pokračujícím růstem mezd počítají zaměstnavatelé i v letošním roce, nejčastěji se bude pohybovat opět v rozmezí 5-10 %. Až pětina firem plánuje navyšovat mzdy pouze na individuální bázi. Tempo růstu se bude dle sektorů lišit, ale patrně oproti loňskému roku zpomalí.

Energetická krize a válečný konflikt na Ukrajině. To vše se promítá do strategických rozhodování firem a ovlivňuje plánování finančních i lidských zdrojů. Někteří zaměstnavatelé budou nuceni optimalizovat svůj provoz, což může vyústit například v omezení výroby v některých segmentech, v krajním případě pak i relokaci výrobních závodů do levnějších regionů. Recesi se lokální ekonomika nevyhne, ačkoliv její hloubka by neměla být dle predikcí až tak extrémní.

„Zaměstnavatelé jsou vzhledem k obtížné předvídatelnosti dalšího vývoje cen a dostupnosti komodit velmi obezřetní a jejich strategickým cílem pro následující měsíce je především zvýšení obratu a provozního zisku. Největšími komplikacemi, které jim v tomto snažení brání, je nedostatek kvalifikovaného personálu a rostoucí náklady.Poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích a specialistech bude proto v příštím roce nadále vysoká a zintenzivní, a to napříč sektory, komentuje Sándor Bodnár, ředitel společnosti HAYS pro Českou republiku a Rumunsko.

Faktory, které zaměstnanci při změně pracovního místa nejčastěji zvažují, kromě mzdy, jsou pracovní náplň na pozici (61%), možnost flexibility a práce z domova (60%), lokalita pracovního místa (33%) a možnosti kariérního rozvoje (31%). Z nabízených benefitů je nejvíce ceněna dovolená navíc (55%), částečný home office (36%), flexibilní pracovní doba (35%) a plný home office (24%). Klíčovou prioritou je tedy rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

VÝVOJ PRACOVNÍHO TRHU a MZDY VE VYBRANÝCH OBORECH

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

IT pozice se staly komplexnějšími a ze strany zaměstnavatelů tedy přibývá požadavků na znalost technologií a komunikační dovednosti. Společnosti častěji poptávají odborníky v oblasti datové analytiky a datové vědy, a to napříč odvětvími. Pokračující zájem o vývojáře Java a .NET nadále přetrvává, tyto role patří mezi dlouhodobě nejobsazovanější.

Kandidáti upřednostňují rychlá výběrová řízení a neradi vstupují do náborů obsahujících testování. Trendem jsou “Trial Days”, kdy si obě strany mohou v praxi vyzkoušet, jak jim bude vzájemná spolupráce vyhovovat.

Firmy přehodnocují plánovaný návrat do kanceláří vzhledem k požadavkům zaměstnanců na zachování nastaveného poměru flexibility a práce z domova. Často tak nechávají svým lidem v docházce do zaměstnání volnost.

Průměrný růst mezd v sektoru byl do 5 %, individuálně dle důležitosti role až 10 %. Výraznější plošný nárůst v roce 2023 není plánován, růst bude spíše individuální.

FINANCE A ÚČETNICTVÍ

Nejvyšší poptávka v sektoru je po účetních se znalostí angličtiny a kontrolerech. Vzhledem k rostoucím mzdovým požadavkům kandidátů je u těchto profesí vyšší ochota ke změně, kandidáti však nejsou proaktivní a je třeba je s nabídkou nové příležitosti oslovit.

Firmy častěji poptávají uchazeče pro oblast daní, což výrazně zvýšilo jejich mzdová očekávání. Junioři si žádají až o 40% vyšší mzdu, než je běžné v jiných oblastech sektoru. V loňském roce mzdy rostly o 8-10 %, nejvíce na juniorních a operativních rolích.

Uchazeči očekávají možnost práce z domova alespoň 2 dny v týdnu. Absence HO může být důvodem odmítnutí pozice.

Růst mezd v roce 2023 zpomalí, více se bude opět týkat spíše juniorních rolí a patrně nepřesáhne 7 %. Na seniorních rolích mzdy porostou spíše individuálně.

BANKOVNICTVÍ

V sektoru pokračuje digitalizace produktů a služeb, což se odrazilo do zúžení pobočkové sítě. Mnoho produktů je ale nadále potřeba konzultovat, digitalizace tedy má svá omezení a poptávka po zaměstnancích zůstává vysoká. Motivace uchazečů pro práci v bankovnictví je ovšem nízká vzhledem k vysokému tlaku na výkon a potřebě certifikací. Hledají se hlavně osobní bankéři a bankéři pro movitou klientelu.

Banky lákají na širokou nabídku benefitů, která je pro sektor typická.

Růst mezd se pohyboval do 10 %, letos zpomalí. Pro oblast Front Office se očekává růst do 5 %, v Back Office porostou mzdy spíše juniorům, a to opět nejvíce o 10 %.

ADMINISTRATIVA, HR

Po stabilizaci trhu po pandemii přibylo podpůrných rolí, zejména v administrativě a event managementu. Společnosti obsazují větší objem juniorních rolí, naráží ale na nedostatek relevantních uchazečů, kteří by odpovídali požadavkům na pozice, a častěji tyto pozice obsazují pomocí externích dodavatelů.

K nejoblíbenějším benefitům patří home office, nejčastěji firmy nabízejí možnost práci z domova 2 dny v týdnu. V případě datových či HR pozic, zejména jsou-li orientované na zahraniční firmy nabízejí i plný home office.

Mzdy rostly až o 10 %, ale převážně na juniorních rolích, zejména na spodních hranicích mezd z důvodu zachování konkurenceschopnosti. Letos mzdy porostou spíše individuálně, předpokládaný průměr je 6 %.

OBCHOD A MARKETING

Poptávka po obchodnících je vysoká, firmy hledají zejména uchazeče se zkušenostmi v dané oblasti či s konkrétním produktem.

Trh je nyní oproti předchozím letům otevřený více vztahovým obchodníkům, kteří nabízejí doplňkové a servisní služby stávajícím zákazníkům s cílem zvýšit u nich odběr. Na druhou stranu se na trhu objevily nové společnosti, kde se uplatní business developeři, kteří mají na starosti získávání nových zákazníků.

Z hlediska vidiny perspektivy se uchazeči nejvíce zajímají o práci v IT společnostech.

Nejvýraznější nedostatek kandidátů je v technických oborech, firmy jsou proto otevřeny také absolventům, což znamená vyšší růst mezd u těchto kandidátů.

V marketingu jsou nejpoptávanější odborníci na online a digitální marketing se zkušenostmi.

Nejvyšší růst mezd, obvykle do 10 %, bude v sektorech v E-commerce, logistice či průmyslové automatizaci. Z hlediska pozic se nejvyššího nárůstu dočkají odborníci v online marketingu, business analytice a produktoví manažeři, zde mzdy mohou vyrůst až o 8-13 %.

VÝROBA A STROJÍRENSTVÍ

Dopad ekonomické situace na výrobní firmy se velmi liší, ty navázané na východní trhy jsou v krizi, jiné nedokáží uspokojit poptávku, automobilový průmysl spíše stagnuje a vyčkává na další vývoj.

Společnosti často obsazují pozice v oblasti kvality či procesním inženýringu. Změna zaměstnavatele může znamenat na klíčových pozicích požadavek vyšší mzdy až o 20 %.

Roste poptávka po kvalifikovaném personálu ve vývojových centrech – nejčastěji poptávanou pozici je Hardware inženýr se zaměřením na elektro či mechaniku.

Přibývá zaměstnavatelů, kteří se snaží obsadit kvalifikované role ze zahraničních zdrojů – nejčastěji v zemích EU, postupně ale rozšiřují hledání také do třetích zemí.

Plošný růst mezd ve společnostech se obvykle pohybuje v rozpětí 5-10 %, častým trendem je ale navyšování na individuální bázi. V roce 2023 se firmy zaměří více na optimalizace nefinančních benefitů, růst mezd bude jen mírný, častěji opět individuální.

LOGISTIKA

Sektor je stále pod tlakem vysokých cen dopravy, energií, rostoucí inflace i situace na Ukrajině.

Pokud by tato situace přetrvávala déle, hrozí potenciální riziko úbytku nových projektů zaměřených na skladování, popřípadě relokace stávajících projektů do levnějších regionů.

Obsazují se především operativní role, role v koordinaci dopravy nebo obchodní pozice. Vzhledem ke snaze firem šetřit náklady vzniká vysoký tlak a roste poptávka po rolích v oblasti zefektivňování procesů, které mají za úkol optimalizaci logistických, výrobních i administrativních procesů, aby byla zachována efektivita a nákladová úspora.

Pokračuje trend robotizace a automatizace – vznikají nové vysoce kvalifikované role, především na pomezí inženýringu a IT.

Plošné navyšování mezd v sektoru nebylo časté a nepřesáhlo 10 %. Na individuální bázi mohl dosáhnout až k 15 %. Predikce růstu pro rok 2023 je opatrnější, pohybuje se okolo 6 %.

STAVEBNICTVÍ A REALITY

Stavební trh je velmi živý, zejména v oblasti rezidenčních a logistických projektů, společnosti aktivně nabírají nové zaměstnance napříč trhem.

Problémem je ale nedostatek materiálu, zboží a rostoucí ceny komodit, stejně tak i nedostatek kvalifikovaného personálu. Uchazeči jsou sice za příznivých podmínek ochotni měnit, avšak sami aktivně práci nehledají.

Společnosti poptávají nejčastěji projektové manažery a uchazeče, kteří se orientují v problematice udržitelnosti.

Mzdy v sektoru rostly nejčastěji o 5-8 %, v ojedinělých případech až o 12 %. Část zaměstnavatelů upřednostňuje navyšování mezd na individuální bázi. Komplikací při náborech juniorních uchazečů je významný růst jejich mzdového očekávání (až o 20 %). Růst mezd bude v roce 2023 pokračovat pomalejším tempem, obvykle okolo 6 %.[1] Mzdový průzkum HAYS 2023. Mzdová data byla získávána v průběhu roku 2022 z databáze společnosti Hays Czech Republic a zohledňují jak nabízenou výši mezd, tak požadavky uchazečů a finální nabídku mzdy při obsazení pozice. Informace o náborových trendech a benefitech vznikla na základě vyhodnocení průzkumu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli z října roku 2022. Podrobnější datové šetření probíhalo v říjnu 2022 a zúčastnilo se jej 1051 respondentů z řad zaměstnanců a uchazečů o práci a 523 respondentů z řad zaměstnavatelů působících na českém pracovním trhu. V zaměstnavatelském průzkumu mezi respondenty převažovaly velké (49%) a střední (41%) společnosti. Z hlediska oborů byly zastoupeny nejvíce IT společnosti (17%), Výrobní společnosti (17%) Obchodní společnosti (15%), Engineering a logistika (15%), Finance a bankovnictví (8%), Life Sciences, farmacie a zdravotnictví (8%).

13.12.2022
TOP kvalifikované pozice pro rok 2023

Kvalifikovaní pracovníci jsou na českém pracovním trhu dlouhodobě velmi žádaní a nejinak tomu bude v příštím roce. Které profese v soukromém sektoru tedy budou patřit nejen v roce 2023, ale s vysokou pravděpodobností i v letech následujících, k těm nejpoptávanějším a často obsazovaným? Podívejte se do našeho přehledu.

Budoucnost je v datech. Využívají je všichni, k mnoha účelům, a zájem o data a lidi, kteří s nimi umějí pracovat enormně roste. V následujících letech tedy bude v této oblasti dominovat poptávka po dvou rolích, které se daty přímo zabývají.

Datový analytik / Data Analyst
Pozici datového analytika najdeme v mnoha odvětvích – v IT, ve financích, v HR, v marketingu, energetice. Datový analytik pracuje s daty s využitím různých analytických nástrojů. Tato data následně zpracovává a vyhodnocuje podle potřeby společnosti. Data se mohou týkat například nákupních zvyklostí zákazníků, četnosti využití služeb, které společnost poskytuje, výkonnosti zaměstnanců a mnoha dalších oblastí. Zjištění je následně potřeba dále reportovat a případně se podílet na optimalizaci konkrétních procesů.

Co by měl uchazeč splňovat: tabulky a čísla by vám neměly být cizí. Očekává se vzdělání (ideálně VŠ) ekonomického nebo technického směru, znalost nástrojů jako je Power BI, SQL, Tableau, Excel na pokročilé úrovni. Důležité budou i komunikační dovednosti, abyste byli schopni zjistit potřeby společnosti a interpretovat zjištěné výsledky.

Ve kterých sektorech se uplatní:naprosto ve všech! Ty hlavní jsme zmínili hned v úvodu.

Kolik si může vydělat: dle zkušeností se mzda analytika pohybuje v rozmezí 45-80,000 Kč měsíčně.

Další datově zaměřenou pozicí, která bude vládnout poptávce v dalších letech, je pozice Datového vědce.

Datový vědec / Data Scientist

Pozici datového vědce nejčastěji zastávají odborníci na matematiku a statistiku. Jejich úkolem je především vytváření prediktivních modelů, například prodejů, klimatických změn, pojistných či jiných finančních rizik a podobně. Datoví vědci pracují s pokročilou analytikou, s modely umělé inteligence a podílejí se například na vývoji modelů pro strojové učení. Pracují s velkým objemem dat a výstup jejich práce firmy využívají například při tvorbě cen, plánování dodávek, nabídkových strategiích a podobně.

Co by měl uchazeč splňovat: společnosti od Datových vědců očekávají vzdělání v oboru matematiky a statistiky, ideálně MatFyz či ČVUT / VUT. Při práci využijete například Python, R a SQL.

V jakých oborech se uplatní: datoví vědci budou poptáváni ve všech oborech ekonomiky, které digitalizují. Zmínit můžeme například logistiku, life science, finanční sektor, e-commerce, herní či zábavní průmysl, ale také zemědělství.

Kolik si může vydělat: příjem datového vědce se pohybuje v rozmezí 80-130,000 Kč měsíčně.

Letí vše, co je online. V marketingu to platí zejména pro pozice orientované na efektivní webové stránky a internetové reklamní kampaně.

Digital Marketing Specialist / Web
Webové stránky jsou jedním z hlavních prodejních nástrojů firmy a to určuje důležitost této role. Společnosti proto budou poptávat odborníky, kteří jim pomohou s analytikou webu, s jeho optimalizací, poradí, jak webové stránky transformovat tak, aby byly funkční, zaujaly, a přinášely zisk v podobě více návštěv, více interakce a více prodejů. Role obnáší pravidelné sledování výkonnosti webu a jeho průběžné úpravy a testování.

Co by měl uchazeč splňovat: zásadní pro tuto pozici je znalost postupů optimalizace pro internetové vyhledávače (SEO) a dobrá orientace v Google Analytics. To je základ pozice. Pokud se okrajově vyznáte v CSS a HTML, bude to pro vás výhodou. Měli byste být schopni analytického a zároveň obchodního smýšlení, dokázat prezentovat své nápady a myšlenky a samozřejmě je i zrealizovat. Většina zaměstnavatelů bude očekávat dobrou znalost angličtiny.

Ve kterých sektorech se uplatní: specialisty na web budou hledat firmy v technickém segmentu, ve službách, ve finančním sektoru nebo v E-commerce

Kolik si může vydělat: dle zkušeností se vaše mzda bude pohybovat v rozmezí 60 – 100,000 Kč měsíčně.

PPC Specialista je zodpovědný za vytváření, nastavování a správu reklamních kampaní na webu. Reklamy je potřeba sledovat, cílit na konkrétní skupiny uživatelů, vyhodnocovat jejich úspěšnost a případně je upravovat, aby byly co nejvýkonnější a přinášely firmě nové zákazníky.
Co by měl uchazeč splňovat: na této pozici si zaměstnavatelé nejvíce cení zkušeností, například z marketingové agentury, která se touto agendou zabývá. Měli byste se orientovat v Google Ads, Sklik, Facebook Ads, i zde využijete znalost analytického nástroje typu Google Analytics. Tato pozice je obvykle méně náročná na znalost angličtiny, pokud reklamy cílí na lokální publikum.

Ve kterých sektorech se uplatní: PPC specialisty hledají nejčastěji firmy podnikající ve službách, financích, retailu, e-commerce a médiích.

Kolik si může vydělat: dle zkušeností se vaše mzda bude pohybovat v rozmezí 43 – 80,000 Kč měsíčně

Česká republika je průmyslovou ekonomikou a v tomto směru je trendem posledních let sektor R&D – Research and development – tedy výzkum a vývoj. Vzhledem k rychlému rozvoji tohoto segmentu a množství zaměstnavatelů, kteří na českém trhu působí, nebude v žebříčku nejpoptávanějších pozic v příštím roce chybět pozice Vývojového inženýra Hardware / elektro.

Hardware inženýr analyzuje požadavky zákazníků ve fázi vývoje určitého elektro produktu. Jeho zodpovědností je pak navrhnout optimální řešení – architekturu elektronických komponent budoucího výrobku – například produkty využívané v autonomním řízení, motory, kompresory a mnoho dalšího.

Co by měl uchazeč splňovat: Firmy preferují vysokoškolské vzdělání v oblasti elektroinženýrství, elektroniky, informatiky, uplatní se ale i středoškoláci se tímto zaměřením. Zapotřebí bývá i znalost angličtiny a schopnost orientovat se v technické dokumentaci. Zaměstnavatele potěší schopnost programovat v C/C++ a znalost technických nástrojů – CAN/LIN či CAD systémů (AutoCAD).

Ve kterých sektorech se uplatní: HW inženýry s elektro specializací hledají téměř všechny průmyslové společnosti – automobilky, dopravní – železniční, letecké; obecně elektrovýroba.

Kolik si může vydělat: dle zkušeností se vaše mzda bude pohybovat v rozmezí 55 – 90,000 Kč měsíčně

Náplň práce, zodpovědnosti a používané technologie se na jednotlivých rolích mohou v závislosti na oboru a zaměření společnosti lišit.
Ať už uvažujete o změně kariéry nebo přijímáte zaměstnance, tento přehled pro vás může být informací, co na pracovním trhu v příštím roce očekávat.

1.12.2022
Indie zahajuje své předsednictví G20

Předchozích 17 předsednictví G20 přineslo významné výsledky – mimo jiné v zajištění makroekonomické stability, racionalizaci mezinárodního zdanění a zmírnění dluhové zátěže zemí. Z těchto úspěchů budeme těžit a budeme na nich dále stavět.

Když však Indie přebírá tento důležitý plášť, ptám se sám sebe – může G20 jít ještě dále? Můžeme urychlit zásadní posun v myšlení, který bude přínosem pro lidstvo jako celek?

Věřím, že můžeme.

Naše myšlení je utvářeno našimi okolnostmi. Během celé historie žilo lidstvo v nedostatku. Bojovali jsme o omezené zdroje, protože naše přežití záviselo na tom, že je odepřeme ostatním. Konfrontace a konkurence – mezi myšlenkami, ideologiemi a identitami – se staly normou.

Bohužel i dnes zůstáváme uvězněni ve stejném myšlení s nulovým součtem. Vidíme to, když země bojují o území nebo zdroje. Vidíme to, když se dodávky základního zboží používají jako vojenský nástroj. Vidíme to, když vakcíny hromadí několik málo lidí, i když miliardy zůstávají zranitelné.

Někteří můžou namítnout, že konfrontace a chamtivost jsou jen lidskou přirozeností. Nesouhlasím. Pokud by lidé byli ze své podstaty sobečtí, co by vysvětlovalo trvalou přitažlivost tolika duchovních tradic, které obhajují základní jednotu nás všech?

Jedna taková tradice, populární v Indii, vidí všechny živé bytosti, a dokonce i neživé věci, jako složené ze stejných pěti základních prvků – pancha tattva země, vody, ohně, vzduchu a prostoru. Harmonie mezi těmito prvky – v nás i mezi námi – je nezbytná pro naši fyzickou, sociální a environmentální pohodu.

Indické předsednictví G20 bude pracovat na podpoře tohoto univerzálního smyslu pro jednotu. Proto naše téma – „Jedna země, jedna rodina, jedna budoucnost“.

To není jen slogan. Bere v úvahu nedávné změny lidských okolností, které jsme společně nedokázali docenit.

Dnes máme prostředky na to, abychom vyprodukovali dostatek k uspokojení základních potřeb všech lidí na světě.

Dnes nemusíme bojovat o naše přežití – naše éra nemusí být dobou války.

Největší výzvy, kterým dnes čelíme – změna klimatu, terorismus a pandemie – lze vyřešit nikoli vzájemným bojem, ale pouze společným jednáním.

Naštěstí nám dnešní technologie také poskytují prostředky k řešení problémů celého lidstva. Masivní virtuální světy, které dnes obýváme, demonstrují škálovatelnost digitálních technologií.

Indie, v níž žije šestina lidstva, a díky své nesmírné rozmanitosti jazyků, náboženství, zvyků a přesvědčení je mikrokosmem světa.

S nejstaršími známými tradicemi kolektivního rozhodování přispívá Indie k fundamentální DNA demokracie. Jako matka demokracie není národní konsenzus Indie utvářen diktátem, ale smícháním milionů svobodných hlasů do jedné harmonické melodie.

Indie je dnes nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou. Náš model správy zaměřený na občany se stará i o naše nejvíce marginalizované občany a zároveň vychovává kreativního génia z naší talentované mládeže.

Snažili jsme se, aby národní rozvoj nebyl řízený shora dolů, ale spíše občansky vedeným „lidovým hnutím“.

Využili jsme technologie k vytvoření digitálních veřejných statků, které jsou otevřené, inkluzivní a interoperabilní. Ty přinesly revoluční pokrok v tak rozmanitých oblastech, jako je sociální ochrana, finanční začlenění a elektronické platby.

Ze všech těchto důvodů mohou zkušenosti Indie poskytnout náhled na možná globální řešení.

Během našeho předsednictví G20 představíme indické zkušenosti, poznatky a modely jako možné šablony pro ostatní, zejména pro rozvojový svět.

Naše priority G20 budou utvářeny po konzultaci nejen s našimi partnery G20, ale také s našimi spolucestujícími na globálním Jihu, jejichž hlas často zůstává nevyslyšen.

Naše priority se zaměří na uzdravení naší ‚Jedné Země‘, vytvoření harmonie v rámci ‚Jedné rodiny‘ a poskytnutí naděje pro naši ‚Jednu budoucnost‘.

Pro uzdravení naší planety budeme podporovat udržitelný životní styl šetrný k životnímu prostředí, založený na indické tradici šetrného pečování o přírodu.

Pro podporu harmonie v lidské rodině se budeme snažit odpolitizovat globální dodávky potravin, hnojiv a léčiv, aby geopolitické napětí nevedlo k humanitárním krizím. Stejně jako v našich vlastních rodinách, ti, jejichž potřeby jsou největší, musí být vždy naším prvotním zájmem.

Abychom dodali naději našim budoucím generacím, budeme podporovat upřímnou konverzaci mezi nejmocnějšími zeměmi – o zmírňování rizik, která představují zbraně hromadného ničení, a zvyšování globální bezpečnosti.

Indická agenda G20 bude inkluzivní, ambiciózní, zaměřená na akce a rozhodná.

Spojme se, abychom z indického předsednictví G20 učinili předsednictví léčení, harmonie a naděje.

Pojďme společně dát podobu novému paradigmatu globalizace zaměřené na člověka.

10.11.2022
Aktuální zlepšení epidemiologické situace bude následováno opětovným zhoršením. Jaká opatření přijmout?

S příchodem chladnějšího počasí bude aktuální zlepšení epidemiologické situace v České republice vystřídáno opětovným zhoršením. Tento očekávaný sezónní výkyv je způsoben více faktory. Prognostický výhled na pandemii do budoucna komplikuje i skutečnost, že proočkovanost cílových skupin druhou posilující dávkou v ČR i dalších zemích EU/EHS není zdaleka dostatečná a zaostává za očekáváním.

„Čeká nás obohacení virových kmenů dominantních v České republice o subvariantu BQ.1, a také větší zastoupení subvariant BQ.1.1 a BF.7. Pandemie by v rámci dalšího vývoje neměla být podceňována, na prevenci je nutné klást důraz i nadále,“upozorňuje epidemiolog doc. MUDr. Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

V rámci aktuální a do budoucna předpokládané pandemické situace lze z epidemiologického pohledu doporučit následná opatření.

Očkování proti Covid-19 zejména formou booster dávek nejnovější vakcínou Original/Omikron.

Očkování proti chřipce s možností současné aplikace vakcín proti Covid-19 a chřipce v jeden den.

Ponechat prozatím povinné izolace pro pozitivně testované ve stávající délce 7 dní (za podmínky min. 2 dnů bez příznaků).

Zachovat zasílání sms zpráv pozitivně testovaným osobám s poučením o dalším postupu.

Nezavádět povinnou karanténu pro kontakty nakažených, avšak široce informovat o správném postupu kontaktů (sledovat svůj zdravotní stav, vyhýbat se blízkému kontaktu s jinými, především zranitelnými osobami, dodržovat od nich odstup nebo používat respirátor).

Dostatečná ventilace vzduchu – větrání v místnostech s výskytem kolektivů – žáků, studentů, spolupracovníků apod. a/nebo použití čističek vzduchu. Existuje obava z nedostatečné výměny vzduchu v místnostech v zimním období z úsporných důvodů.

Zajistit pokračování monitorování odpadních vod, které je prediktorem dalšího vývoje epidemiologické situace a vývoje hospitalizací.

Zajistit dostatečnou frekvenci sekvenace izolovaných virů SARS-CoV-2 pro včasný záchyt nových variant/subvariant koronavirů na našem území.

Apelovat na praktické lékaře neodmítat testování suspektně pozitivních pacientů a umožnit osobní konzultaci pacientům s odpovídajícími příznaky přímo v ordinaci.

Při zhoršení epidemiologické situace zavést povinnost ochrany dýchacích cest respirátory ve zdravotnických a sociálních pobytových zařízeních pro personál a návštěvy (povinnou ochranu dýchacích cest v MHD nebude umožňovat chybějící pandemická legislativa, která již nebude prodloužená). Průběžně zdůrazňovat význam dobrovolného použití ochrany dýchacích cest (včetně očkovaných) na místech velké koncentrace osob, např. MHD nebo obchody, které je přínosné zejména pro zranitelné skupiny osob.

Průběžně sledovat smrtnost a analyzovat příčiny úmrtnosti v průběhu pandemie.

Tato doporučení jsou v souladu s názorem odborné Epidemiologické skupiny Národního institutu pro zvládání pandemie.

CHŘIPKA

V sezóně 2021/2022 byl výskyt chřipkových virů minimální, protože preventivní opatření zaměřená na redukci Covid-19 byla účinná i proti dalším respiračním nákazám. Po většinu další chřipkové sezóny 2021/2022 to bylo obdobné, k větší cirkulaci chřipkových virů došlo až po uvolnění proticovidových opatření, čímž se hlavní dopad chřipkové vlny posunul až do jarních měsíců. Celkový počet nakažených byl však nižší než běžný standard před pandemií.

Největší zájem o vakcinaci proti chřipce, na mnoha místech dokonce přesahující počet dostupných vakcín ve skladových zásobách, byl začátkem podzimu 2020, kdy v průběhu prvního roku pandemie ještě nebyly k dispozici covidové vakcíny. Na podzim dalšího roku již dominovala problematika covidových vakcín, na které se soustředila pozornost veřejnosti, ať už ve smyslu revakcinace rizikové populace posilujících dávkou nebo zahájení základního očkování u dětí, mladistvých a mladých dospělých. V aktuální sezóně 2022/2023 zatím zájem o chřipkové očkování zůstává na úrovni průměru.

„Velké části populace chybí ochranná hladina protilátek proti aktuálně cirkulujícím kmenům chřipkových virů, kterou lze získat proděláním nemoci nebo očkováním. Poprvé od začátku pandemie proběhne chřipková sezóna bez povinných plošných preventivních opatření v běžných veřejných prostorách, včetně hromadných akcí, hromadné dopravy nebo nákupních center, kulturních či společenských událostí. To vede k obavám z nejhorší chřipkové sezóny za poslední roky, podle některých může být nejhorší za posledních 13 let od pandemie způsobené virem A H1N1 v roce 2009,“ vysvětlujeepidemiolog doc. MUDr. Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

„Předzvěstí dopadu chřipkové sezóny na severní polokouli bývá epidemiologická situace v Austrálii v letních (jejich zimních) měsících daného roku. A letošní chřipková sezóna v Austrálii byla nejhorší za posledních 5 let, s dominancí chřipkového kmene A H3N2. Navíc chřipková epidemie v některých částech jižní Ameriky (např. Brazílie) proběhla se dvěma vrcholy, přičemž ten druhý byl netypicky pozdní až koncem zimy (září). Nelze proto vyloučit delší trvání epidemické sezóny ani v Evropě,“ doplňuje doc. Rastislav Maďar.

Obavy však vyvolává nejen hrozící chřipková epidemie, jejíž vrchol zřejmě nastane až po novém roce. Těžší forma chřipky oslabuje organismus, jeho lokální i celkovou imunitu. Pokud do takto vyčerpaného terénu nastoupí větší infekční dávka SARS-CoV-2, existuje možnost vzniku těžších superinfekcí vyžadujících hospitalizaci i u nerizikových skupin populace.

Pro obě nemoci platí identické hlavní formy prevence: odstup od jiných osob, a pokud to není možné, respirátor pro vlastní ochranu. Doplňkovou formou ochrany je hygiena rukou. Vzhledem k tomu, že není možné uhlídat všechny rizikové situace hrozící nákazou a včas zasáhnout, specifickou pojistkou proti oběma nemocem je preventivní očkování.

V rizikové skupině těžkého průběhu nákazy chřipkou nebo až fatálních postinfekčních následků s dekompenzací již předtím existující chronické nemoci, jsou osoby starší 65 let, dále bez ohledu na věk jedinci užívající léky na definované chronické nemoci (srdce a cévy, cukr, tlak, dýchací cesty, ledviny apod.) a pacienti s významně oslabenou imunitou. Tyto rizikové skupiny, nově od začátku letošního roku společně se zdravotníky, mají očkování v ordinaci zdarma.

„Očkování proti chřipce doporučujeme všem, kteří nechtějí být zbytečně nemocní, riskovat případný delší únavový syndrom nebo jiné komplikace, a to od 6 měsíců věku, včetně těhotných žen (dětem mladším 9 let, které nebyly v minulosti očkovány, je doporučené podat druhou dávkou vakcíny s minimálním odstupem 4 týdnů po první). Tyto skupiny si očkování proti chřipce hradí, avšak mohou využít příspěvek z preventivního balíčku své zdravotní pojišťovny,“doporučuje doc. Rastislav Maďar.

V České republice se úroveň proočkovanosti populace pohybuje dlouhodobě pod 10 %, což je hluboko pod národními cíli (i pod standardem mnoha vyspělých zemí západní Evropy a severní Ameriky). Ty jsou stanoveny na 30 % u všeobecné populace a 75 % u rizikových skupin.

„Velký důraz je třeba klást na očkování proti chřipce u zdravotnických a dalších pracovníků pečujících o rizikové pacienty (a to i v jejich domácích podmínkách), stejně jako na dobrovolnou ochranu dýchacích cest při jakémkoliv podezření na respirační nákazu u personálu,“ apeluje doc. Rastislav Maďar.

V sezóně 2022/23 se v ČR používají výhradně tetravalentní chřipkové vakcíny, které díky širší ochraně nahradily dříve používané trivalentní.

Novinky v očkovací praxi

Vzhledem k tomu, že stárnutím výkonnost imunitního systému klesá, pro osoby starší 60 let věku je letos k dispozici nová silnější vakcína, která obsahuje 4násobně víc antigenů než standardní vakcíny – až 60 mikrogramů místo 15 (v objemu 0,7 ml oproti 0,5 ml u jiných chřipkových vakcín).

Další letošní novinkou je možnost očkování dětí od 2 do 18 let (18 minus 1 den) nosní vakcínou. Poloviční dávka 0,1 ml se aplikuje do každé nosní dírky, přičemž dítě nemusí popotahovat, vdechovat ani jinak aktivně v průběhu aplikace spolupracovat. Vzhledem k tomu, že těžký průběh chřipky je možný i u malých dětí do 5 let věku, tato méně stresující možnost bezjehlové aplikace vakcíny je významnou pomůckou ke zvýšení dětské proočkovanosti. I u této vakcíny se doporučujedětem, které nebyly dříve očkovány proti sezónní chřipce, podat po nejméně 4týdenním intervalu druhou dávku.

Bezplatné (plně hrazené) očkování

Podle Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění je očkování proti chřipce již několik let hrazeno osobám starším 65 let, osobám s chronickým onemocněním (např. farmakologicky řešené chronické nemoci srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetes) a osobám v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v dlouhodobé lůžkové péči. Dále je toto očkování hrazeno hyposplenikům a asplenikům a dalším pojištěncům se závažnými imunodeficity. Od letošního roku je nově hrazeno očkování proti chřipce zdravotnickým pracovníkům a dalším odborným pracovníkům ve zdravotnictví, a také osobám s indikovanou nebo provedenou splenektomií, a dále u pojištěnců s provedenou autologní nebo alogenní transplantací kmenových hemopoetických buněk

Další významnou možností prevence pro sezónu respiračních nákaz, i když jeho sezonalita není až natolik výrazná, je vakcinace proti pneumokokům. K dispozici máme konjugované vakcíny s obsahem 13 serotypů pneumokoka, novinkou je 20valentní vakcína a své místo má stále i technologicky starší a jednodušší polysacharidová s antigeny 23 sérotypů.

Společná vakcína

„V budoucnu očekáváme společnou mRNA vakcínu proti chřipce a Covidu-19, která bude aplikována na začátku každé rizikové sezóny s cílem snížit počet vážně nemocných u obou nákaz,“ uzavírá doc. Rastislav Maďar.

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511