Jedním z mála pozitiv pandemie je intenzivní nástup monitorování pacientů na dálku

5.6.2021

Jedná se o sledování určitých fyziologických parametrů pacienta pomocí aplikací, implantátů, čidel a dalších prvků. V současné době se dá na dálku sledovat řada onemocnění, od kardiologie přes chronická plicní onemocnění, až po diabetes. Díky vzdálené monitoraci mohou lékaři včasně zasáhnout do diagnostiky nebo léčby.

„Zejména u starších pacientů, třeba se srdečním selháním nebo nestabilním vysokým krevním tlakem, potřebujeme aktuální informace o jejich zdravotním stavu.Pomocí digitálních technologií jsme zachovali dostupnost zdravotní péče u chronicky nemocných i v době omezených služeb jednotlivých ambulancí. Navíc je zde významný přesah sociální, protože mnozí pacienti jsou fragilní senioři a potřebují určitou kontinuitu medicínského sledování, abychom je co nejdéle dokázali udržet v jejich domácím prostředí a minimalizovali riziko hospitalizací,“ uvedl prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, první místopředseda ČKS a přednosta I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc v rámci květnového virtuálního kongresu České kardiologické společnosti.

Dlouholeté výsledky mají lékaři a pacienti s poruchami srdečního rytmu s implantovaným kardiostimulátorem či defibrilátorem, kteří jsou dálkově monitorováni systémem Home Monitoring. Pacientská jednotka, podobná chytrému telefonu, detekuje signál vysílaný implantovaným přístrojem a získaná data, jako je například průměrná srdeční frekvence či fibrilace síní, bezdrátově odesílá do centrálního střediska v Berlíně. Přenesené informace jsou automaticky analyzovány a zjištěné nálezy jsou přes zabezpečený server k dispozici lékařům – a to každých 24 hodin a také kdykoli, když je odhalena závažná událost.

Jedná se o zralý systém[1], který za dvacet let od svého uvedení na trh prokázal prostřednictvím několika studií[2]vyšší pravděpodobnost přežití monitorovaných pacientů či snížení rizika hospitalizací pro poruchy srdečního rytmu u nemocných s implantovaným kardiostimulátorem či defibrilátorem.

Ukazuje to i nedávný případ pacienta, u kterého byla hned následující den po odhalení epizody fibrilace síní zahájena lékaři antikoagulační a antiarytmická léčba. „Jednou z esenciálních vlastností systému je, že funguje zcela automaticky, takže pacient nemusí manuálně zadávat žádné údaje, což samozřejmě zvyšuje jeho adherenci,“ popisuje prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA.

V České republice je ve větších i menších centrech díky této technologii vzdáleně sledováno již okolo 4 500 nemocných. „Na našem pracovišti máme to štěstí, že k dubnu letošního roku monitorujeme více než 2 100 pacientů, přičemž za poslední rok jsme zaznamenali skokový přírůstek," říká prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, první místopředseda ČKS a přednosta I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc.[1] Home Monitoring dostupný ve více než 70 státech světa využívá takřka 400 000 pacientů. Systém přispívá ke zlepšení efektivity monitorace včetně významného snížení počtu fyzických návštěv ambulance při zachování bezpečnosti a kontinuity léčby, jak vyplynulo ze studie TRUST (Varma et al., Circulation 2010), ale především zlepšení perspektivy nemocného včasnou detekcí celé řady klinicky významných stavů.

[2] IN-TIME studie jasně prokázala mortalitní benefit. Jednalo se o prospektivní randomizované klinické hodnocení (Hindricks et al., Lancet 2014) 700 pacientů s chronickým srdečním selháním s implantovaným ICD či CRT-D.

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511