Mzdy v roce 2022: mírný růst bude pokračovat, některé profese si polepší více

19.1.2022

- 56% zaměstnavatelů plánuje v roce 2022 navýšit počet zaměstnanců

- 54% zaměstnanců na kvalifikovaných rolích plánuje v roce 2022 kariérní změnu

- Vyšší mzdu mohou v roce 2022 získat zaměstnanci na pozicích finančních kontrolerů a analytiků, odborníci na e-commerce, IT recruiteři, obchodníci s rychloobrátkovým zbožím a technikou, zaměstnanci v retailových řetězcích a ve stavebnictví nebo vysoce specializovaní pracovníci ve farmacii či výrobě.

Pokračující koronavirová pandemie nadále ovlivňuje celosvětové ekonomiky i pracovní trhy, ten český nevyjímaje. Navzdory dvěma silným vlnám na začátku a na konci roku 2021 jsou však patrné pozitivní změny. Firmy živě nabírají na otevřená pracovní místa, úspěšně implementovaly hybridní pracovní režimy kombinující práci z domova a z kanceláře, mzdy v roce 2021 mírně rostly a mnoho odvětví plánuje přidat svým zaměstnancům i v roce letošním, vyplývá z každoročního mzdového průzkumu kvalifikovaných profesí společnosti Hays.*

Lockdown v první třetině roku 2021 v mnoha firmách způsobil zmrazení náborů a zaměstnání hledali obvykle pouze ti uchazeči, pro které to bylo nezbytné. Firmy věnovaly čas novému pracovnímu nastavení, adaptaci pracovního prostředí na nový styl práce, který, patrně již trvale, bude znamenat vyšší flexibilitu a větší poměr práce z domova. Léto, zlepšení epidemické situace a uvolnění restrikcí přineslo pracovnímu trhu nový nádech. Společnosti zintenzivnily nábory a vzrostla také aktivita uchazečů na pracovním trhu. Ne však dostatečně k tomu, aby dokázali pokrýt potřeby zaměstnavatelů. Výrazně tak vzrostla potřeba přímého oslovování kandidátů, headhunting už tedy není náborovou metodou využívanou výhradně pro top manažerské role, stále častěji se tímto způsobem obsazují i role operativní.

„Problém s nedostatkem uchazečů napříč profesemi se v roce 2022 s největší pravděpodobností nezmírní. Potřeba kandidátů na volná místa bude velká a v mnoha odvětvích způsobí další tlak na urychlování automatizace – nejvíce v oblasti výroby a logistiky. Navýšit počet zaměstnanců plánuje dle průzkumu 56 % společností, dalších 14 % pak nábory zváží dle situace v průběhu roku,“ uvádí Sándor Bodnár, výkonný ředitel HAYS pro Českou republiku a Rumunsko.

Mzdy na kvalifikovaných pracovních místech v loňském roce mírně rostly, v průměru o 3-5%. „Stále platí, že největší šanci na vyšší mzdu mají dlouhodobě poptávané – aktuálně například v online marketingu, operativní finanční role, experti ve výzkumu a vývoji, IT profese. Na individuální bázi pak mohou být nárůsty mezd vyšší, v průměru o 15 %, v závislosti na urgenci zaměstnavatele a typu pozice. V letošním roce můžeme očekávat z důvodu nedostatku pracovních sil, ale také rostoucích spotřebitelských cen a tím tedy i inflace, zvýšený tlak na růst mezd. Společnosti však nejčastěji plánují navyšování udržet na aktuální úrovni, tedy nepřevyšující 5%“, komentuje výsledky průzkumu Sándor Bodnár.

Lze však předpokládat, že vzhledem k aktuálnímu ekonomickému vývoji a zejména růstu inflace v posledních týdnech není téma růstu mezd pro rok 2022 uzavřenou kapitolou.


VÝVOJ PRACOVNÍHO TRHU VE VYBRANÝCH OBORECH

Účetnictví a finance

Sektor se potýká s nedostatkem uchazečů na operativní role. Nejvíce poptávaní odborníci, kteří splňují požadavky firem práci aktivně nehledají, ale společnosti ze svých požadavků neslevují a vyčkávají na ideální kandidáty, kteří splňují kvalifikační, manažerská i jazyková kritéria. Příležitostí pro manažery výrazně ubylo, zejména díky slučování týmů a centralizaci. Firmy poptávající uchazeče na manažerské role tak mají na výběr z mnoha kvalitních uchazečů, ale finančním manažerům se nové uplatnění hledá obtížně. Mezi nejpoptávanější profese patří samostatná účetní, finanční kontroler a analytik, nejlépe s aktivní angličtinou. Růst mezd na těchto pozicích se bude pohybovat okolo 6%.

Role

Minimum

maximum

Samostatná účetní

45 000

65 000

Finanční kontroler junior

40 000

50 000

Finanční analytik

55 000

75 000

Bankovnictví
Vzhledem k tomu, že si banky obvykle výrazně nekonkurují nabízenou mzdou a nabídkou benefitů, je fluktuace zaměstnanců mezi jednotlivými institucemi nízká a je proto potřeba obracet svůj zájem k uchazečům bez předchozích zkušeností v tomto prostředí. Nejvíce otevřených míst je v retailovém bankovnictví, další místa pak přináší trend digitalizace služeb, například v oblasti business analýzy. Pandemie způsobila nárůst online a telefonické komunikace s klienty, i pracovníci v bankách se tedy nyní mohou těšit z vyšší flexibility a vyššího poměru práce z domova, který v závislosti na roli obvykle činí 1-3 dny v týdnu. Očekáváný nárůst mezd v oblasti back office rolí bude v letošním roce kolem 5 %, základní mzdy ve front office budou spíše stagnovat, navýšení se bude týkat spíše bonusové složky, která by mohla dosáhnout až 30 % z hrubé měsíční mzdy.

Role

Minimum

maximum

Osobní bankéř - retail

28 000

38 000

Specialista investic

40 000

48 000

Analytik rizik

50 000

80 000


Administrativa a HR

Administrativních pozic díky vyššímu poměru práce z domova výrazně ubylo a ani v letošním roce se významnějšího nárůstu patrně nedočkáme. Pozice se obvykle vypisují s obdobnou mzdou, jaká byla obvyklá v letech před nástupem pandemie. Zásadně se však proměňuje význam HR oddělení, která se nyní transformují do podoby krizových týmů, řešících případy covid-pozitivních zaměstnanců, prevenci a bezpečnost práce na pracovišti, dodatky pracovně právních dokumentů. Výrazný nárůst náborů v loňském roce způsobil masivní zvýšení poptávky po náborových pracovnících ve všech oborech, nejvíce však v IT. IT recruiteři si tak v letošním roce mohou finančně polepšit nejvíce, výjimkou není ani nástupní bonus až ve výši jedné měsíční mzdy.

Role

Minimum

maximum

Recepční

25 000

35 000

HR Specialista

40 000

55 000

IT Recruiter

50 000

80 000


Obchod a marketing

Zájem o zkušené obchodníky a experty zejména na online marketing a e-commerce ze strany firem v loňském roce dále rostl a stále zůstává v popředí zájmu. Aktivita uchazečů je však nízká a proto přichází na řadu headhunting a přímé oslovování kandidátů. Nedostatek lidí s patřičnými zkušenostmi nutí firmy ustupovat z přísných kritérií a dát šanci uchazečům se zkušenostmi z jiných odvětví obchodu a patřičnou motivací. Růst mezd bude v oblasti obchodu patrný především v technickém segmentu, zejména v průmyslové automatizaci a elektrotechnice, a dále v oblasti online marketingu a v e-commerce napříč segmenty trhu, dosahovat může až 7-10 %. Nárůstu se dočkají i zaměstnanci v oblasti rychloobrátkového zboží, kde hrozí odliv uchazečů do sektorů s vysokým potenciálem, zde se bude růst pohybovat v rozmezí 3-7 %.

Role

Minimum

maximum

Obchodní reprezentant / technika

37 000

65 000

Manažer pro klíčové zákazníky / FMCG

60 000

95 000

Specialista online marketingu

45 000

80 000


IT

Počet pracovních nabídek pro IT experty opět roste, není výjimkou, kdy se uchazeči rozhodují mezi více než pěti nabídkami. Možností vzdálené práce přibylo, což společnostem umožňuje rozšířit výběr uchazečů mimo místo a okolí působiště zaměstnavatele na území celé České republiky. Tento trend tak může potenciálně přispět k narovnání mezd mezi Prahou a ostatními regiony. Nově vypisované role jsou nyní komplexnější, mezi nejpoptávanější profily patří stále vývojáři, odborníci na kybernetickou bezpečnost nebo cloud technologie, datoví a business analytici. K plošnému růstu mezd nicméně nedochází, případná navýšení jsou spíše na individuální bázi.

Role

Minimum

maximum

Vývojář, Java, .Net

60 000

120 000

DevOps inženýr

80 000

130 000

Datový analytik

70 000

80 000


Inženýring

Sektor se nadále potýká s nedostatkem komodit pro výrobní firmy, zejména automobilový průmysl díky těmto komplikacím nedokáže přesně plánovat své aktivity. Některé obory zaznamenaly z hlediska poptávek a výrobních kapacit růst, například vývojová centra nebo obalový průmysl. Vysoce poptávaní jsou uchazeči do vývoje a automatizace – PLC programátor, PLC test inženýr, technik automatice; mezi nejžádanější profily patří kombinace znalosti IT a inženýringu jako například SW nebo Elektro inženýr. Na těchto pozicích je také největší pravděpodobnost získání atraktivnější mzdy, i zde ale bude k navyšování docházet na individuální bázi, dle aktuální urgence firmy.

Role (3-5 let zkušeností)

Minimum

maximum

PLC programátor

45 000

85 000

Inženýr kvality

50 000

80 000

Projektový inženýr

50 000

75 000Stavebnictví a reality

Stavební sektor je velmi aktivní napříč oblastmi. Velmi živo je zejména v logistické a rezidenční výstavbě, ani administrativní budovy nezůstávají pozadu. Poptávaní jsou zejména Property a Facility manažeři s několikaletou praxí, dále manažeři kvality a odborníci na udržitelnost, která je v komerční výstavbě trendem. Výše základních mezd sice v sektoru stagnovala, k viditelnému posunu ale došlo u bonusových složek a v nabídce benefitů. Na bonusech si zaměstnanci polepšili v průměru o 15%, v benefitech je trendem sestavování portfolia na míru, kdy si zaměstnanci mohou poskládat firemní výhody podle svých potřeb. V letošním roce se očekává ve stavebním sektoru z důvodu nedostatku zaměstnanců navyšování základních mezd, a to až o 10 % v průměru.

Role

Minimum

maximum

Property manažer

50 000

90 000

Facility manažer

45 000

80 000

Manažer výstavby / Development

60 000

120 000


Centra sdílených služeb

Z hlediska poptávky po zaměstnancích patřil sektor sdílených služeb v roce 2021 k těm nejaktivnějším a obsazovaly se pozice zaměřené zejména na zákaznický servis a finanční služby. Kandidátů na trhu byl relativní dostatek, vzhledem k tomu, že v důsledku pandemie se některé společnosti rozhodly ukončit své působení v České republice. Ostatní společnosti své týmy naopak posilovaly, nabídka a poptávka tedy byly poměrně vyrovnané. Uchazeči mají nyní vyšší mzdové nároky, což bývá při náborech komplikací. Společnosti, které se snaží přizpůsobit se těmto zvýšeným finančním požadavkům, byť na úkor některých benefitů, jsou v získávání kandidátů úspěšnější. Omezení cestovních restrikcí přivede na český trh zahraniční uchazeče, kteří pomohou obsadit obtížné role, například s nestandardními jazykovými kombinacemi či specifickými technickými dovednostmi.

Role

Minimum

maximum

Specialista zákaznického servisu

40 000

48 000

Specialista / faktury přijaté, vydané

39 000

48 000

Specialista / IT, 1st level support

43 000

50 000

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511