Na Masarykově univerzitě vzniklo nové výzkumné centrum pro ekonomii zdravotnictví

5.10.2023

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně vznikl Institut pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII). Jeho cílem je ve spolupráci s klíčovými zdravotnickými institucemi koordinovat špičkový výzkum a výuku v oblasti ekonomie zdravotnictví, zdravotní politiky a inovací od základního výzkumu až po klinickou praxi. Mezi prioritní témata bude patřit například stárnutí populace a s tím spojené zvyšující se nároky na zdravotní i sociální systém, adopce nových technologií ve zdravotnictví nebo kvalita a dostupnost zdravotní péče v České republice.

Institut povede ekonom Jakub Hlávka, který působil jako profesor na University of Southern California v Los Angeles, kde se věnoval ekonomii zdravotnictví a vedl několik výzkumných týmů zabývajících se otázkami stárnutí populace, dostupnosti nových léků a úhradových mechanismů.

„V současné době je zapojení ekonomů do rozhodování ve zdravotnictví velmi omezené. Ekonomové mohou poskytnout širší, daty podložený pohled na náklady a přínosy současných i nových programů. Mohou tak zjistit, jaké klinické či jiné intervence – např. v oblasti prevence – mají největší potenciál snížit náklady na péči a zvýšit kvalitu života obyvatel naší země.

Lepší analýza dat a jejich využití pro rozhodování by navíc ušetřilo pacientům i zdravotníků mnoho času,” komentuje potřebu odborníků na zdravotní ekonomii Jakub Hlávka, ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace.

Jedním z témat, kterým se spolupracovníci institutu budou věnovat v dalších letech, je oblast paliativní péče. Přestože jde o typ péče, jejíž kvalita v České republice narůstá, její dostupnost je stále omezená. Projekt financovaný z prostředků programu Evropské unie Horizont Evropa umožní Masarykově univerzitě přispět k vyhodnocení ekonomických dopadů intervence „In-touch“. Tato intervence spočívá v cílené práci s obyvateli domovů pro seniory, kteří trpí demencí, a jejich rodinnými příslušníky. Vyhodnocení nákladů a benefitů programu v rámci navržené randomizované studie je klíčové pro budoucí úhradu cílených intervencí z veřejných prostředků. Podobný typ výzkumu má potenciál zlepšit kvalitu a dostupnost různých typů zdravotní péče v ČR.

Ekonomie zdravotnictví je relativně mladý obor – i ve Spojených státech má tradici jen několika desítek let. V České republice momentálně chybí dostatek odborníků v této oblasti. Díky iniciativě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity proto vzniká i nový inženýrský studijní program aplikované zdravotní ekonomie, který by měl tento deficit ve veřejném, neziskovém i soukromém sektoru zaplnit. Studijní program, který vychází ze spolupráce šesti fakult Masarykovy univerzity, právě prochází akreditačním řízením a uchazeči se do něj budou moci přihlásit v roce 2024.

Absolventi programu naleznou uplatnění v mnoha profesních oblastech, od ekonomů v pojišťovnách či u zdravotních poskytovatelů, včetně největších nemocnic, až po analytiky v institucích státní správy nebo profesionály v soukromém sektoru, například v biotechnologických, diagnostických či jiných firmách.

Program bude interdisciplinární a zahrnovat ekonomické metody ve zdravotnictví, epidemiologii, datovou analýzu, sociální aspekty zdraví populace, porozumění biotechnologiím a základy zdravotnického práva a bioetiky. Během studia se budou podílet na projektech i stážích, díky kterým získají aplikované zkušenosti z oblastí zdravotnictví v ČR i zahraničí. Do výuky budou zapojeni experti ze zahraničí – v současné době probíhá příprava spolupráce s univerzitami v Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Švédsku.

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511