Novinky

7.11.2019
30 let svobody podnikání a pracovní trh: Každý, kdo pracovat chce, má práci, mzdy násobně vyšší a životní náklady také

V letošním roce slavíme již třicetileté výročí od sametové revoluce, třicet let svobody, demokracie a svobodného podnikání. Za tu dobu prošla naše země i společnost velkou proměnou, která zasáhla i pracovní trh. Tabulkové platy, platové třídy nebo vnímání cizinců na pracovních postech, co vše je dnes jinak?

Před rokem 1989 byla v tehdejším Československu plná zaměstnanost – mít práci bylo z hlediska tehdejšího práva povinnost a pracovat musel každý. „Nyní máme v České republice rekordně nízkou nezaměstnanost, míra dlouhodobé nezaměstnanosti se pohybuje pod jedním procentem – každý, kdo pracovat chce, může práci mít. Pozorujeme rostoucí oblibu několikaměsíčních kariérních přestávek – něco v tehdejších dobách nevídaného. Pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr a naplánuje si volno, které stráví odpočinkem či cestováním, není na tom nic zvláštního, nutnost obratem nastoupit do nového místa je závislá pouze na potřebách a preferencích dotyčného,“ komentuje Ladislav Kučera, výkonný ředitel personálně poradenské společnosti HAYS pro Českou republiku a Rumunsko.

V souvislosti s technologickým pokrokem vznikla řada nových míst či celých odvětví. Jsou pozice, které existovaly tenkrát i nyní, jen se postupem času zcela změnil jejich význam nebo náplň práce. Příkladem jsou personalisté. Personální oddělení obvykle plnilo výhradně agendu mzdové účtárny. Dnešní personalisté jsou součástí vedení společnosti a kromě pracovně-právní agendy a náborů se starají o spokojenost zaměstnanců na pracovišti, pestrou nabídku benefitů, školení či zatraktivnění společnosti navenek, aby přilákala nové potenciální talenty.

Personální společnosti se začaly na českém pracovním trhu objevovat přibližně pět let po sametové revoluci, a přicházely především ze zahraničí. Jejich zavedení úzce souviselo s expanzí zahraničních firem u nás – u zahraničních investorů převládala do jisté míry nedůvěra v české zaměstnance, a to především z řad vedoucích pracovníků, a přesouvaly do nově vzniklých poboček u nás své týmy, které měly v začátcích pomoci s náborem pracovníků a zahájením plynulého provozu nové pobočky. Tyto poměry se urovnaly a dnes vidíme naopak řadu českých manažerů v regionálních pozicích, kteří jsou schopni pracovat v zahraničí.

„Cizince, nejen na manažerských postech vídáme u nás stále častěji, a to z různých důvodů. Společnosti se snaží vykrýt nedostatek lokálních pracovníků, ale už u nich nehledají dovednosti, které by nebyly na českém pracovním trhu dostupné (s výjimkou dovedností jazykových, popřípadě některých technických). Řada pracovníků – cizinců se také rekrutuje z řad studentů českých vysokých škol. Studentů z jiných zemí stále přibývá, Česká republika je vnímána jako bezpečná lokalita s nízkými životními náklady, skvělou dopravní dostupností a dobrou úrovní služeb, a proto je stále častěji cílovou destinací mladých lidí hledajících nové životní zkušenosti,“ uvádí Ladislav Kučera.

Další důležitou změnou je i věkové rozložení zaměstnanců aktivních na pracovním trhu. Vzhledem k vyššímu počtu žáků na učilištích a výrazně menšímu počtu studentů na vysokých školách bylo před rokem 1989 běžné, že se lidé na pracovní trh dostávali kolem 18 roku života. Tato hranice se v souvislosti se změnou studijních preferencí stále zvyšuje. Zatímco v roce 1989 ukončilo vysokoškolské vzdělání necelých 19 tisíc absolventů, nyní jich je ročně téměř 70 tisíc. Svůj podíl na tom má nejen vyšší počet vypsaných oborů na státních školách a nástup soukromého školství, ale často také tlak okolí.

Přestože jsme v devadesátých letech hojně slýchali, že se za dvacet či třicet let budeme mít stejně dobře jako naši západní sousedé, západ nám v mnoha ohledech stále utíká. Pořád je výrazně před námi například v nabídce flexibilních pracovních úvazků, které by mohly přilákat firmám více zaměstnanců, nebo v oblasti agenturního zaměstnávání, které má u nás bohužel významně negativní konotaci v souvislosti s výrobou a nelegálním zaměstnáváním cizinců. Česká republika eviduje necelé jedno procento pracovníků zaměstnaných agenturně, průměr Evropské unie jsou přibližně dvě procenta. Nejvíce agenturních zaměstnanců v Evropě má Velká Británie (3,8%), následována Nizozemím (3,1%) Proporčně je zde však poměr kvalifikovaných a nekvalifikovaných agenturních zaměstnanců zastoupen rovnoměrněji, než je tomu u nás.

Zajímavý je rovněž pohled na vývoj mezd a systém ohodnocování. Platové tabulky a třídy, před rokem 1989 obvyklé na všech pracovištích, zůstaly v platnosti pouze ve státním sektoru, kdy klíčovou informací pro výši platu je úroveň dosaženého vzdělání a počet let pracovní praxe. Pružnější mzdový systém v sektoru soukromém umožňuje flexibilněji reagovat na výkyvy pracovního trhu a nastavovat mzdová schémata dle potřeb a možností firem. Zatímco v roce 1990 si zaměstnanec domů přinesl v průměru necelých 3 200 korun, v loňském roce to bylo téměř 32 tisíc korun, tedy desetkrát více. Oproti tomu, celkové životní náklady se v tomto období zvýšily na sedminásobek. Největší nákladovou položku pak činí náklady na bydlení, v průměru kolem 30%.


O Hays

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a asijsko-pacifické oblasti a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě a Latinské Americe. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 30. červnu 2019 má Skupina 11,500 zaměstnanců pracujících ve 265 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2019 vykazuje tyto výsledky:

- Skupina vykázala čistou provizi 1,129.7 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 248.8 milionů liber;

- Skupina umístila kolem 81 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 254 tisíc lidí do dočasných pozic;

- 18 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Austrálii a na Novém Zélandu, 27% v Německu, 23% ve Velké Británii a Irsku a 32% ve zbytku světa.

- Segment dočasného umístění představoval 57% z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 43% z čistých provizí;

Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

18.10.2019
Společnost BIOTRONIK získala jako první na světě certifikaci MDR pro zdravotnický prostředek třídy III (nejvyšší riziko)

Společnost BIOTRONIK dnes oznámila, že se stala prvním výrobcem zdravotnických prostředků na světě, který získal osvědčení dle evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (MDR) pro přístroj třídy III (nejvyšší riziko). Po úspěšném posouzení shody získala společnost BIOTRONIK navíc i osvědčení dle MDR pro svůj systém řízení jakosti.

Směrnici o zdravotnických prostředcích zavedla Evropská unie s cílem vytvořit moderní a robustní legislativní rámec, jenž zajistí vysokou úroveň ochrany pacientů a veřejného zdraví obecně. Směrnice nabyde plné platnosti v květnu 2020. Společnost BIOTRONIK realizovala v posledních dvou a půl letech komplexní program s cílem včas zajistit soulad veškerých svých zdravotnických prostředků i svého systému řízení jakosti s novým evropským právním rámcem.

„Směrnice MDR zavádí pro zdravotnické prostředky používané v Evropě zcela nový regulatorní rámec s jasným důrazem na kvalitu a bezpečnost,“ uvedl Roman Borkowski, viceprezident společnosti BIOTRONIK pro řízení jakosti a regulatorní záležitosti v oblasti řízení srdečního rytmu. „Coby globální lídr v oblasti medicínských technologií pro kardiologii a endovaskulární terapii se může společnost BIOTRONIK pochlubit letitým důrazem na kvalitu a bezpečnost. I proto jsme patřičně hrdí na to, že jsme se stali první firmou, jež prokázala shodu v nejvyšší třídě klasifikace rizik dle směrnice MDR.“

V souladu se směrnicí MDR spadají do třídy III zdravotnické prostředky s nejvyšším potenciálním rizikem. Proto musí takové prostředky splňovat velmi široké spektrum požadavků na bezpečnost a funkční způsobilost a jsou také předmětem nejnáročnější úrovně schvalování.

Získání vůbec prvního osvědčení dle směrnice MDR pro zdravotnický prostředek třídy III je jen prvním krokem v řadě zásadních opatření určených k získání stejného osvědčení pro kompletní produktové portfolio společnosti BIOTRONIK. „Jsme rádi, že jsme dosažením prvního milníku v certifikaci dle MDR vytvořili precedent do budoucna,“ dodal Roman Borkowski.

O společnosti BIOTRONIK

BIOTRONIK je přední výrobce medicínských zařízení, který již více než padesát let vyvíjí spolehlivá a inovativní kardiovaskulární a endovaskulární řešení. Posláním společnosti je dosáhnout dokonalého spojení mezi technologií a lidským tělem. Inovace společnosti BIOTRONIK tak umožňují lékařskou péči, jež každoročně milionům pacientů s diagnózou onemocnění srdce a cév zachraňuje a zkvalitňuje životy. Společnost BIOTRONIK má své sídlo v Berlíně a zastoupení ve více než stovce zemí.

3.10.2019
I přes rostoucí počet volných míst mzdy kvalifikovaných pracovníků u nás i ve světě stagnují

V posledních letech došlo k rozsáhlému poklesu míry globální nezaměstnanosti, mzdová inflace však tento trend nenásleduje. Naopak, na mezinárodních trzích došlo k neobvyklému jevu stagnace mezd. Tato skutečnost vyplývá ze zprávy zveřejněné personálně poradenskou společností Hays ve spolupráci s Oxford Economics, Global Skills Index (Index globálních dovedností, dále jen „index“).

Rozdíl mezi dovednostmi, které se na pracovním trhu nachází a těmi, které zaměstnavatelé požadují, se nadále zvětšuje, skóre talentové neshody se v tomto roce zhoršilo v 16 z 34 hodnocených zemí. Na druhé straně lze pozorovat výrazně zpomalený růst mezd na kvalifikovaných rolích v porovnání s růstem mezd na pozicích nevyžadující speciální kvalifikaci.

„Zatímco klesající míra nezaměstnanosti je z globálního pohledu pozitivním trendem, je velmi překvapivé, k jak prudkému zpomalení růstu mezd ve světových ekonomikách došlo. Tradiční mechanismy, kde vysoká zaměstnanost úzce souvisí s rostoucí mzdou, už nyní nefungují (viz graf 1),“ komentuje Ladislav Kučera, ředitel společnosti Hays pro Českou republiku a Rumunsko.


Zpráva uvádí 3 hlavní důvody globální stagnace mezd:

Nízká konkurenceschopnost pracovních trhů

Vyšší koncentrace zaměstnavatelů v určitých místech a nedostatek alternativních příležitostí jsou jedním z důvodů zpomalení růstu mezd. Vysoké náklady na bydlení, rodinné povinnosti, specifika některých pozic či náklady spojené s hledáním nového pracovního místa snižují mobilitu zaměstnanců, kteří nejsou nakloněni relokaci.

Vzestup outsourcingu

Tam, kde dříve velká společnost zaměstnávala přímo například IT podporu, zákaznický servis nebo zajišťovala stravovací služby zaměstnancům, nyní upřednostňuje outsourcing těchto úkonů – nechává si je zprostředkovat externím dodavatelem. Společnosti tak těží z konkurenčního boje těchto firem, které soupeří o zákazníka prostřednictvím nejnižší nabízené ceny.

Automatizace a globalizace

Díky technologickému pokroku se stávají rutinní úkony, a nyní častěji také úkony více specializované, stále náchylnějšími k automatizaci. Tyto doplňkové síly zvyšují motivaci podniků k náhradě kapitálu za práci, uvolňování pracovních míst v krátkodobém horizontu a posunu vyjednávací síly ve prospěch zaměstnavatele. To vytváří tlak na snižování mezd. Dle nedávno provedeného průzkumu* jeden robot navíc na 1 000 pracovníků snižuje mzdy o 0,25 až 5%.


Počet robotů instalovaných v mnoha zemích ve srovnání s vedoucím Singapurem naznačuje, že v nadcházejících letech bude pravděpodobně tlak na nižší růst mezd nadále pokračovat (viz graf č. 2).

Globalizace a automatizace zůstávají klíčovými strukturálními faktory, které vedou k celosvětové stagnaci mezd. Celoživotní vzdělávání a rekvalifikační programy by tedy měly být v popředí zájmu vlád i společností, které budou tímto trendem ohroženy nejvíce.

V aktuální zprávě Mezinárodního měnového fondu se uvádí, že ženy častěji pracují v odvětvích, kde převažují rutinní úkony nad kreativní činností než muži. Vzhledem k tomu, že existují a vznikají další technologické možnosti automatizace těchto úkonů, jsou ženy k dopadům automatizace na počet pracovních míst náchylnější – vysoký stupeň rizika má 11% pracovních míst obsazených ženami, oproti 9% míst, kde pracují muži**.


Ekonomický růst v Evropě a na Středním východě by v letošním roce dle odhadů měl zpomalit na 1,4% , což je o půl procenta méně, než v roce 2018.

Ekonomický růst v Evropě a na Středním východě by v letošním roce dle odhadů měl zpomalit na 1,4% , což je o půl procenta méně, než v roce 2018.

Celkové skóre regionu se snížilo, a to především z toho důvodu, že dochází k narovnávání rozdílu tlaku na růst mezd ve vysoce specializovaných odvětvích a profesích. Tlak na mzdy ve vysoce specializovaných odvětvích se snížil ve 12 z 19 zemí regionu, přičemž největší propad zaznamenává Česká republika, Maďarsko a Portugalsko. Důvodem je především minimální růst mezd ve financích a pojišťovnictví či bankovních službách.


Česká republika: rizika a výzvy

Největším problémem České republiky zůstává dle zprávy nadále flexibilita vzdělávacího systému. Skóre 7,7 je jedno z nejvyšších ze všech hodnocených zemí a naznačuje, že studijní obory absolventů českých vysokých škol neodpovídají profesnímu zaměření volných pracovních míst u nás. Česká republika tedy není schopna obsadit pracovní pozice pracovní silou s odpovídající kvalifikací, což může být hrozbou i do budoucna.


Problém stagnace mezd se dotkl i českého pracovního trhu. „Zpomalení růstu mezd na manažerských pozicích pozorujeme na českém trhu již druhým rokem. Tato stagnace tak způsobila snížení tlaku na mzdy ve specializovaných profesích na skóre 5,0 oproti 5,5 v roce 2018.“, popisuje výsledek zprávy Ladislav Kučera z Hays.

„Stejný trend zpomalení růstu či stagnace mezd se v letošním roce promítl i do řady kvalifikovaných sektorů, ať už v oblasti financí, IT nebo v technické oblasti obecně, což výrazně snížilo skóre tlaku na růst mezd v kvalifikovaných odvětvích (0,9 letos vs 1,9 v roce 2018).“, doplňuje Kučera.


Jaký je tedy závěr a doporučení letošní zprávy?

1. Investovat do vzdělávání, celoživotního vzdělávání a rekvalifikačních programů – to by měla být priorita vlád i společností.

Mnoho pozic již v současné době zaniká a objevují se nové profese. Odpovídající vzdělávací programy pomohou zajistit kvalifikovaný personál na tato nová místa. Společnosti mohou více spolupracovat se vzdělávacími organizacemi a zajistit si tak odpovídající talenty do budoucích let

2. Zaměstnavatelé by měli proaktivně nabízet a motivovat zaměstnance k využívání flexibilních úvazků a relokaci.

Flexibilní pracovní příležitosti mohou přilákat novou pracovní sílu a zapojit více lidí do pracovního procesu. Aktuální technologické možnosti nabízejí snadnější vytváření flexibilních příležitostí a usnadňují možnost práce ve vzdálenějších lokalitách.

3. Společnosti by se měly zaměřit na diverzitu ve všech aspektech

Vyřešení genderových rozdílů v rámci specifických profesí pomůže nejen snížit rozdíly v odměňování žen a mužů, ale také pomůže zvýšit zaměstnavatelům nabídku pracovníků. Ať už se jedná o zapojení maminek po rodičovské dovolené nebo zavedení a podporu programů, které zapojí ženy více do profesí typicky zastávaných muži.
Letošní index s názvem „Dilema globálních dovedností: Jak může nabídka udržet krok s poptávkou?“ - zkoumá 34 profesních trhů práce, makro trendy, výzvy a příležitosti, kterým čelí světová pracovní síla. Hodnocení rizik je vyjádřeno škálou od 1 do 10, kdy nízké skóre znamená nižší riziko v daném indikátoru a vysoké skóre pak zvýšený tlak a potenciální hrozbu do budoucna. Zpráva se zaměřuje na stagnaci mezd a strukturální změny na trhu práce, které jsou základem nesouladu nabídky a poptávky, především na související témata technologických změn a automatizace.*Artificial Intelligence, Automation and Work, Acemoglu and Restrepo (2018)

**Gender, Technology and the Future of Work, Brussevich et al. IMF (2018)Pro více informací nás, prosím, kontaktujte:


Jitka Novotná Kristýna Králová

PR Advisor, J&N Publicity Marketing Manager

E: jitka.novotna@jnpublicity.cz E: kralova@hays.cz

T: 723 540 511 T: 724 352 982
O Hays


Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a asijsko-pacifické oblasti a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě a Latinské Americe. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 30. červnu 2019 má Skupina 11,500 zaměstnanců pracujících ve 265 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2019 vykazuje tyto výsledky:


Skupina vykázala čistou provizi 1,129.7 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 248.8 milionů liber;

Skupina umístila kolem 81 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 254 tisíc lidí do dočasných pozic;

18 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Austrálii a na Novém Zélandu, 27% v Německu, 23% ve Velké Británii a Irsku a 32% ve zbytku světa.

Segment dočasného umístění představoval 57 % z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 43 % z čistých provizí;

Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.


Použitá metodologie

Přehled Hays Global Skills Index každé zemi přiřazuje hodnocení na stupnici od 0 do 10 v závislosti na tom, jakému tlaku je pracovní trh v dané zemi vystaven. Konkrétní skóre se vypočítává prostřednictvím analýzy sedmi ukazatelů se stejnou váhou, z nich každý se věnuje jinému parametru pracovního trhu, jako je úroveň vzdělanosti, pružnost trhu práce či tlak na mzdy.

Celkové hodnocení trhu práce číslem vyšším než 5,0 značí, že daný trh je „svázanější“, než je běžné, zatímco hodnota pod 5,0 znamená, že trh je „uvolněnější“, než je běžné. V rámci tohoto celkového hodnocení však skóre pro jednotlivé parametry mohou výrazně kolísat v závislosti na konkrétní dynamice a tlacích na trh práce jednotlivých zemí.

1.10.2019
Očkování proti chřipce začíná letos později, podle odborníků to však nevadí

S nástupem chladnějšího podzimního počasí nabývá na aktuálnosti problematika respiračních nákaz a prevence chřipky u čím dál větší části populace. V ordinacích praktických lékařů nebo v očkovacích centrech však zatím chřipková vakcína nemusí být dostupná. Ze dvou druhů u nás běžně používaných vakcín proti chřipce je v České republice k dispozici zatím jen jedna.


„Distribuce očkovacích látek proti chřipce již byla zahájena, štěpené vakcíny pro velkou část rizikových pacientů však zatím ze zahraničí nebyly dodány. Očekáváme, že se tak stane v polovině října,“ říká Jáchym Janošek, výkonný ředitel Distribuce Avenier.


Chřipková očkovací kampaň tak zatím ještě naplno nezačala. „V loňském roce u nás poprvé dominovaly čtyřvalentní vakcíny chránící proti čtyřem typům (po dvou A i B) chřipkových virů jedním vpichem. Předtím se po desítky let používaly trojvakcíny obsahující o jeden kmen chřipky B méně. Preferované čtyřvakcíny mají vyšší pravděpodobnost pokrytí kmenů virů aktuálně cirkulujících v dané chřipkové sezóně, a tím i předpoklad vyšší úspěšnosti,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Maďar, předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


„Četné studie a analýzy (1-5) z posledních let ukazují, že účinnost očkování proti chřipce může u části očkovaných s nižší výkonností imunity klesat už za 3-4 měsíce od aplikace vakcíny, takže ještě v průběhu stejné chřipkové sezóny. Týká se to zejména ochrany proti chřipkovým kmenům A (H3N2) a B, především u rizikové skupiny seniorů nad 65 let věku,“ uvádí doc. MUDr. Rastislav Maďar, předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier. „K nim je možné zařadit i děti preadolescentního věku a osoby s oslabenou imunitou bez ohledu na věk, naopak jiné skupiny populace mohou protilátky po očkování chránit i několik následujících sezón, což má však omezené praktické využití kvůli častým antigenním driftům (změnám) chřipkových virů,“ doplňuje docent Maďar.


Nadále platí, že nejlepší ochranou před potenciálně nebezpečnou chřipkou je včasné očkování. I ve skupinách s nižší protilátkovou odezvou je totiž zřejmý jeho významný efekt na pokles výskytu těžkých infekcí, počtu hospitalizací i úmrtí. V rámci chřipkové sezóny 2018/2019 probíhala epidemie chřipky mezi 4. a 9. kalendářním týdnem letošního roku, tedy od druhé poloviny ledna a především v únoru (6).


„Z uvedeného vyplývá, že vzhledem k tradičním epidemiologickým charakteristikám chřipkových epidemií na našem území je nejvhodnější preventivní strategií aplikace vakcíny v období konec října – listopad. Rozhodně však platí, že i pozdější očkování je lepší než žádné, vyžaduje to však poučení pacienta o nástupu ochrany nejdříve 2 týdny od podání vakcíny,“ konstatuje docent Maďar.

Aby bylo možné zvládnout očkování co největší části populace v tomto relativně krátkém časovém intervalu, bude nezbytné intenzivní zapojení všech relevantních složek poskytujících preventivní zdravotní péči, zejména lékařů primární péče.


„Neměli bychom zaměňovat chřipku, která může ohrožovat život pacienta, o čem se u nás v rámci předchozí sezóny přesvědčilo více než 600 pacientů s těžkou formou nemoci, s jinými virózami zimní sezóny, které obvykle nejsou tak závažné. Pokud někdo vloni onemocněl virózou podobnou chřipce od října do prosince, o skutečný chřipkový virus velmi pravděpodobně nešlo, v tomto období totiž dominovaly nákazy způsobené jinými původci, zejména rhinoviry, RS viry, koronaviry, adenoviry a viry parainfluenzy. Touto záměnou potom vznikají mýty o nefungujícím očkování. To chrání specificky jen proti chřipce, která je však nejvážnější z nich,“ uzavírá docent Rastislav Maďar.


Reference:

1. Thomas Ray G et al. Intraseason waning of influenza vaccine effectiveness. Clin Inf Dis 2019, May 15; 68(10):1623-30.

2. Young et al. Duration of influenza vaccine effectiveness: A systematic review, Meta-analysis … J Infect Dis 2018, Feb 14; 217(5):731-4.

3. Puig-Barbera J et al. Waning protection of influenza vaccination during four influenza seasons … Vaccine 2017, Oct 13; 35(43):5799-5807.

4. Belongia EA et al. Waning vaccine protection against influenza A (H3N2) illness in children and older adults during a single season. Vaccine 2015 Jan 1; 33(1):246-51.

5. Skowronski DM, Tweed SA, De Serres G. Rapid decline of influenza vaccine-induced antibodies in the elderly: is it real, or is it relevant? J Infect Dis 2008, Feb 15; 197(4):490-502.

6. Havlíčková M a kol. Zpráva za chřipkovou sezónou 2018/2019. Státní zdravotní ústav, Praha.
Kontakt pro média:


Jitka Novotná

Media Relations

M: +420 723 540 511

jitka.novotna@jnpublicity.cz

18.9.2019
Autor světoznámé Písně pro Kristinku by letos oslavil 100 let

Červená aerovka, Píseň pro Kristinku nebo Ten umí to a ten zas tohle – to je jen malý výčet hitů, které vzešly z pera hudebního skladatele, režiséra a rozhlasového redaktora Zdeňka Petra (21. 9. 1919 – 5. 12. 1994), který by letos oslavil sto let.


Zdeněk Petr se narodil jako jediný syn v rodině truhlářského dělníka závodů Tatra v Kopřivnici. K hudbě ho přivedl otec, nadšený amatérský muzikant a jeden ze zakladatelů Pěveckého sdružení v Kopřivnici. Díky přátelství s Václavem Pokorným se Zdeněk Petr dostal na začátku 2. světové války do Prahy, kde našel zaměstnání v nakladatelství R. A. Dvorského. Zde se setkal s řadou známých osobností té doby, mj. i s Karlem Vlachem, díky kterému se později dostal i ke spolupráci se slavnými V+W. První jejich společnou prací byla hudba k muzikálu Divotvorný hrnec, který V+W přivezli z USA. Poté, co se změnou režimu Dvorského nakladatelství zaniklo, našel Zdeněk Petr práci v Československém rozhlase jako redaktor. Zde strávil 12 let, než odešel do Státního hudebního vydavatelství Supraphon, odkud se po šesti letech vrátil znovu do rozhlasu, tentokrát už jako hudební režisér a zůstal zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1980. Během svého života složil hudbu k desítkám písní a řadě divadelních představení, zejména muzikálů. Jejich výčet najdou zájemci v knize a na www.hudba-pritelkyne.cz.


Výročí připomene kniha, výstava i televizní dokument


Připomenout tohoto skladatele, který spolupracoval například s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem, textaři Ivo Fischerem či Vladimírem Dvořákem a jehož písničky zpívaly všechny hvězdy naší populární hudby jako například Waldemar Matuška, Václav Neckář či Marta Kubišová, má letos řada akcí.


O svém životě, prvních hudebních krůčcích i o lidech, s nimiž měl tu čest spolupracovat, vypráví Zdeněk Petr ve své autobiografické knize s názvem Hudba přítelkyně, jejíž druhé rozšířené vydání vydal minulý měsíc Radioservis, a. s. Kniha je k dostání v distribuční síti Radioservisu a na internetu.


Rozsáhlé dílo, které Zdeněk Petr během svého života napsal, přiblíží zájemcům výstava s názvem Zdeněk Petr: Ten umí to a ten zas tohle, která je až do 27. října 2019 k vidění v Muzeu Fojtství v Kopřivnici, kde se Zdeněk Petr narodil. Od 2. listopadu se pak výstava přesune do Prahy, kde ji budou moci zájemci shlédnout až do 31. prosince v podkroví Werichovy vily na Kampě.


U příležitosti výročí zavzpomínají na Zdeňka Petra také zpěváci, hudebníci a kolegové z Českého rozhlasu, v němž strávil Zdeněk Petr většinu svého produktivního života jako redaktor a posléze i jako hudební režisér, v dokumentu režisérky Kamily Vondrové Zdeněk Petr. Vysílat jej bude ČT Art ve čtvrtek 19. září v 21.10 hodin.


A protože hudba provázela Zdeňka Petra doslova od kolébky po hrob, nesmějí chybět ani koncerty, během nichž zazní jeho nejznámější písně v podání Orchestru Ježkovy stopy a Bratři Galiové & Friends. Koncerty se budou konat v sobotu 21. září od 19.00 hodin v Kopřivnici a 30. října v Le Royal v Praze.

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511