Novinky

5.6.2019
Obezita je geneticky podmíněným onemocněním, které významně zkracuje délku života

Obezita je geneticky podmíněným onemocněním, které významně zkracuje délku života


Praha, 5. června 2019

Populace v ČR neustále přibírá na váze, roste počet dospělých i dětí s nadváhou i obezitou. ČR zaujímá ve výskytu obezity i nadváhy jedno z předních míst v pomyslném evropském žebříčku. Podle dostupných statistik je Česká republika ve výskytu obezity na zhruba 5. místě v Evropě. ( https://www.europe-pharm.com/cz/obezita-evropa)

„Může za to především sedavý způsob života, málo volnočasového pohybu a konzumace potravin s vysokým obsahem energie (kalorií). U naprosté většiny obézních je však jejich onemocnění způsobeno jinými faktory než nedostatkem vůle, disciplíny, či „životním selháním,“ uvádí prof. MUDr. Martin Fried, CSc., přednosta OB kliniky – Centra pro léčbu obezity a metabolických onemocnění v Praze a místopředseda České obezitologické společnosti.

Obezita je závažné chronické onemocnění, lidé s obezitou se dožívají v průměru o 10-15 let méně, než jejich neobézní stejně staří vrstevníci. S obezitou se ruku v ruce vyskytují v mnohem vyšší míře další závažná onemocnění, jako například cukrovka 2.typu, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, postižení velkých kloubů (kyčelní, kolenní), ale i poruchy plodnosti u žen, zvýšená frekvence některých nádorových onemocnění a mnohá další.

V ČR je obezita uznána za onemocnění a její léčba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně léčby operační, která je určena především pro nemocné s BMI nad 35.

„Na rozdíl od situace na přelomu tisíciletí, dnes již nikdo nezpochybňuje, že nejúčinnější léčbou onemocnění obezitou, s dlouhodobým, přetrvávajícím efektem, je chirurgický zákrok. Ten je však vhodný pro část nemocných (například s BMI nad 35 a s přidruženým dalším onemocněním – cukrovkou 2. typu, apod.), pro ostatní může být vhodná léčba farmaky. Při jakémkoliv způsobu léčby je však nutná změna životosprávy, a to jak ve smyslu stravování, tak i pohybové aktivity. Chirurgická léčba pomáhá zejména tím, že snižuje pocitu hladu, vede k rychlejšímu a déle trvajícímu vnímání nasycení a to i po snědení menšího množství potravy než před zákrokem,“ vysvětluje prof. MUDr. Martin Fried, CSc., přednosta OB kliniky – Centra pro léčbu obezity a metabolických onemocnění v Praze a místopředseda České obezitologické společnosti.

I u méně obézních, vede chirurgický zákrok k výraznému zlepšení, či dokonce vymizení cukrovky 2. typu, vysokého krevního tlaku, snížení cholesterolu a má mnohé další pozitivní zdravotní důsledky.

Nové trendy v léčbě obezity se objevují ve vývoji a uvádění na trh některých nových léků (jako například léky na bázi hormonu GLP 1, nebo kombinace s dalšími hormony, inkretiny), ale zejména na poli chirurgické léčby. Hlavním cílem je snižování invazivity a zajištění komplexnosti chirurgických zákroků, při zachování maxima jejich účinnosti. Klade se velký důraz na co nejméně zatěžující operace a výkony, které již nejsou spojeny se zcela nevratnými zásahy na žaludku či střevech, a které umožňují rychlou rekonvalescenci a nevyžadují mnohdy velmi náročné změny v životosprávě.

„Dnešním nastupujícím trendem je účinná chirurgická léčba, která bude ještě méně invazivní, než dosud standardní, miniinvazivní chirurgie. Patří sem například celkem jednoduchá spojení tenkého střeva stranou ke straně (tak zvaná entero-entero anastomózy), některé méně zatěžující operace na žaludku (například jeho zahrnutí, plikace) ať již provedené laparoskopicky, nebo v budoucnosti i endoskopicky (pomocí gastroskopu), či zákroky s využitím jiných, například málo invazivních, radiologických (RTG) metod,“ uvádí prof. MUDr. Martin Fried, CSc.


Jak se stanoví, kdo má nadváhu a kdo obezitu a kdy se již léčit?

Orientačně lze stanovit do jaké váhové kategorie spadáme podle tak zvaného Body Mass Indexu (BMI). Jde o celkem jednoduché, i když ne zcela optimální, kritérium, kdy se BMI vypočítá jako váha (kg) dělená výškou (m2).

Je-li výsledkem BMI do 25, má člověk váhu v mezích normálu.

Je-li BMI mezi 25-30, má nadváhu, kterou celkem dobře ovlivnit změnou životního stylu, mírným omezením denního množství jídla (zejména toho kalorického) a zařazením více pohybu.

Má-li BMI nad 35, měl by navštívit lékaře, a poradit se, jak začít léčit jeho onemocnění obezitou. Může již jít například o člověka s váhou 115kg, který měří 175cm má BMI=115(kg) : 1,752 (m2), tj. 37,6. To znamená, že má onemocnění obezitou (2. stupně) a měl by se začít léčit co nejdříve, a to u lékaře.

Při BMI nad 40 by pak již nikdo neměl váhat a měl by navštívit lékaře a začít se co nejdříve léčit.


Kontakt pro média:

Mgr. Jitka Novotná

J&N PUBLICITY s.r.o.

Tel: 723 540 511

jitka.novotna@jnpublicity.cz


OB Klinika


Největší obezitologicko - bariatrické pracoviště v ČR. Centralizace obézních pacientů do specializovaného zdravotnického zařízení je cestou, jak zajistit efektivní, kvalitní a bezpečnou péči.

Tým odborníků: speciálně vyškolený zdravotnický personál – dlouholeté zkušenosti s péčí o vysoce obézní pacienty. Nadstabdardní vybavení: moderní technologie, vyšetřovny s nábytkem s vysokou nosností, lůžka a operační stoly s nosností několika set kg, zařízení pro manipulaci s vysoce obézními, apod. Nové metody léčby: v léčbě obezity a cukrovky II. typu


Roční výkony OB Kliniky:

12 000 ambulantních pacientů

1 300 operací

600 bariatrických operací

700 ostatních operací

3000 gastroenterologických zákroků a vyšetřeních


Více na www.obklinika.cz

25.4.2019
Společnost BIOTRONIK uvádí na evropský trh nejmenší defibrilační zařízení na světě, které umožňují kompletní magnetickou rezonanci

Společnost BIOTRONIK uvádí na evropský trh nejmenší defibrilační zařízení na světě, které umožňují kompletní magnetickou rezonanci

České Budějovice, 25. dubna 2019 – V Nemocnici České Budějovice, a.s. byl pacientovi se srdeční arytmií implantován nejmenší defibrilátor na světě schválený pro kompletní vyšetření magnetickou rezonancí (MRI).

Zařízení Rivacor je široké pouhých 10 mm, přičemž hladké provedení v oválném tvaru BIOshape usnadňuje implantaci. „Štíhlý tvar a hladké provedení tohoto zařízení významně usnadňuje implantaci. Zařízení navíc posléze i lépe vypadá,“ prohlásil po implantaci Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace, Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přes 90 procent lékařů provádějících implantace těchto zařízení uvádí, že komfort pacientů je během následného pozorování ve srovnání s předchozími modely „lepší“ nebo dokonce „mnohem lepší“. 1

Kromě příjemného tvaru je zařízení Rivacor vybaveno baterií s delší životností, konkrétně až patnáct let. Prodloužená životnost znamená odklad nutnosti jejich vyměňování, což zase vede ke snížení souvisejících rizik , k menší zátěži pro pacienty a nižším léčebným výlohám. Nová zařízení navíc na trh přicházejí s komplexní zárukou deseti let.

Při použití v kombinaci s monitorovacím systémem BIOTRONIK Home Monitoring® je možné údaje o srdeční funkci získávané zařízeními Rivacor denně předávat na dálku ošetřujícímu lékaři společně s programovatelnými výstrahami, dojde-li ke změně zdravotního stavu pacienta nebo stavu zařízení. Randomizovaná kontrolovaná studie IN-TIME prokázala snížení úmrtnosti z libovolné příčiny až o 60 procent při souběžném použití resynchronizačních zařízení a systému BIOTRONIK Home Monitoring. 2 V kombinaci s defibrilátory bylo klinicky prokázáno, že systém Home Monitoring umožňuje ošetřujícím lékařům nejen detekovat fibrilaci dříve 3, ale také snížit počet nežádoucích šoků o 90 procent a počet souvisejících hospitalizací o 73 procent. Nová funkce QuickCheck systému BIOTRONIK Home Monitoring poskytuje přístup k datům pacienta obvykle během tří až čtyř minut. 4

Defibrilátor Rivacor je vybaven technologií ProMRI, což znamená, že za stanovených podmínek mají pacienti s tímto zařízením přístup k vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) s indukcí 3T a vysokým rozlišením bez nutnosti vyloučení stanovených částí těla. Zařízení jsou vybavena čidly a technologií MRI AutoDetect a je možné je naprogramovat tak, aby v rozmezí až 14 dnů automaticky rozpoznala prostředí vyšetření magnetickou rezonancí a podle potřeby zapínala a vypínala režim MRI. Tím je zajištěno, že pacientům je k dispozici optimální forma léčby, pokud se terapie tachykardie pozastaví jen na nezbytně nutnou dobu v průběhu samotného vyšetření MRI. Díky této technologii zároveň klesá potřeba návštěv ošetřujícího lékaře kvůli programování implantovaného zařízení. Rivacor je navíc vybaven technologií DX technology, která umožňuje kompletní diagnostiku funkce síní bez potřeby zavedení vodiče.

„Zařízení Rivacor je důkazem snahy společnosti BIOTRONIK poskytovat kvalitní řešení a inovace, jež pacientům životy nejen zachraňují, ale i zkvalitňují,“ uvedl Dr. Alexander Uhl, viceprezident společnosti

BIOTRONIK pro korporátní marketing. „Prostřednictvím našich malých zařízení vybavených kompletní sadou funkcí chceme dát lékařům možnost, aby svým pacientům poskytovali optimální léčbu tachykardie a srdečního selhání při současném zachování dlouhé výdrže i bezpečí a pohodlí pacientů.“

Literatura

1 Následné pozorování; závěrečná zpráva, 1. března 2019. Firemní dokumentace.

2 Hindricks G et al. The Lancet. 2014, 384(9943).

3 Varma N et al. Circulation. 2010, 122(4).

4 Guedon-Moreau L et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2014, 25(7).


O společnosti BIOTRONIK

BIOTRONIK je přední výrobce medicínských zařízení, který již více než padesát let vyvíjí spolehlivá a inovativní kardiovaskulární a endovaskulární řešení. Posláním společnosti je dosáhnout dokonalého spojení mezi technologií a lidským tělem. Inovace společnosti BIOTRONIK tak umožňují lékařskou péči, jež každoročně milionům pacientů s diagnózou onemocnění srdce a cév zachraňuje a zkvalitňuje životy. Společnost BIOTRONIK má své sídlo v Berlíně a zastoupení ve více než stovce zemí.


Další informace jsou k dispozici na adrese: www.biotronik.com

Twitter: @BIOTRONIK_News

LinkedIn: www.linkedin.com/company/biotronik


Kontakt:

Mgr. Jitka Novotná

J&N PUBLICITY s.r.o.

jitka.novotna@jnpublicity.cz

gsm: +723 540 511

12.3.2019
Coca-Cola prináša na Slovensko pri príležitosti 29. IIHF Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 ikonickú hokejovú trofej IIHF Trophy

Bratislava, 12. marca 2019 – IIHF Trophy bude predstavená verejnosti na Slovensku v rámci spustenia novej kampane značky Coca-Cola, ktorej ambasádormi sú legendy svetového hokeja. Na štadióne Ondreja Nepelu ju osobne predstavili Marián Hossa a Patrik Eliáš.

Počas viac než 130 rokov, v priebehu ktorých sa prirodzene mení chuť i životný štýl spotrebiteľov, prichádza Coca-Cola s vždy inovatívnymi značkami s vlastnou identitou. Dnes prichádza okrem iného s niečím, čo spája nielen Slovensko a Českú Republiku ale aj svet. Je to šport a to na ľade. Pre všetky slovenské generácie je hokej pravou vášňou. Naposledy mali Slováci osobne možnosť sledovať majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji pred 8 rokmi a Coca-Cola pri tom bola tiež.

„Je pre nás cťou, že jsme se mohli spojit s legendami svetového hokeja jakými jsou Marián Hossa a Patrik Eliáš, kteří v dnešnej online dobe podporujú a iniciujú záujem o šport u mladých ľuďí,“ uviedla Natalia Stroe, generálna riaditeľka The Coca-Cola Company v Českej republike a na Slovensku.

Samotná hokejová kampaň sa nesie v duchu vtipnej hry s hokejovými pravidlami pod názvom #cokerulez.

Okrem televízneho spotu, interaktivních Fanzón, aktivácie na miestach predaja a špeciálnej hokejovej edície nápojov Coca-Cola je súčasťou komunikácie aj digitálna kampaň s lokálnymi slovenskými influencermi.

ento rok však prináša Coca-Cola pre ľudí aj špeciálnu príležitosť vidieť Trofej IIHF, ktorá v rámci Coca-Cola Trophy Tour navštívi v období od 30. marca do 13. apríla 2019 15 měst po celém Slovensku. Zažiť ju budete môcť napríklad v Bratislave, Košiciach Popradu, Zilině, Trenčíně, či Banskej Bystrici.

Celé partnerstvo je sprevádzané najmä značkou Coca-Cola Zero. „Skutočne veríme, že naše Zero je Hero. Potreby našich spotrebiteľov sa premieňajú a my sa snažíme tieto preferencie vypočuť a ďalej ich podporiť v kontrole príjmu kalórií“, dodala Maria Kolarovská, manažerka obchodního oddělení pro Slovensko, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Spoločnosť Coca-Cola sa zároveň môže pochváliť aj skvelými výsledkami, kedy predaj portfólia nekalorických a nízkokalorických nápojov vzrástol za posledné dva roky o 50 %. Nielen znižovaním obsahu cukru sa spoločnosť snaží o podporu najmä mladých ľudí v obmedzení konzumácie cukru. Od septembra 2018 napríklad nad rámec svojich zákonných povinností obmedzila spoločnosť Coca-Cola predaj sladených nápojov na stredných školách po celom Slovensku, kde už teraz ponúka len svoje nekalorické a alebo nízkokalorické nápoje, vodu, džúsy alebo nápoje rastlinného pôvodu AdeZ.

Záujem spoločnosti Coca-Cola o mladých ľudí sa však neobmedzuje len na oblasť športu a znižovanie kalórií v nápojoch. Jeden z komunitných programov spoločnosti Coca-Cola HBC sa zameriava na mladých ľudí, ktorí majú obmedzený prístup k vzdelávaniu a profesijnému uplatneniu. Preto ich bude podporovať v rámci programu „To dáš“, ktorý bude čoskoro predstavený na Slovensku.

O spoločnosti Coca-Cola

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) je najväčším výrobcom nápojov na svete s ponukou viac než 500 značiek dostupných spotrebiteľom vo viac než 200 krajinách. Z našich 21 značiek s hodnotou presahujúcou miliardy dolárov je 19 dostupných vo variantoch s nízkym alebo nulovým obsahom cukru, ktoré tak ľuďom po celom svete pomáhajú jednoduchšie kontrolovať príjem pridaného cukru. Okrem nápojov s rovnomennou značkou Coca-Cola patria medzi naše všeobecne známe produkty sójové nápoje AdeS, zelené čaje Ayataka, vody Dasani, džúsy a nektáre Del Valle, nápoje Fanta, kávy Georgia, čaje a kávy Gold Peak, čaje Honest Tea, džúsy Minute Maid, športové nápoje Powerade, džúsy Simply, vody smartwater a vitaminwater, nápoje Sprite, či kokosové vody Zico. Svoj pozitívny príspevok svetu berie spoločnosť Coca-Cola veľmi vážne. Naše úsilie začína znižovaním obsahu cukru v našich nápojoch a poskytovaním nových a pestrých nápojov spotrebiteľom kdekoľvek na svete. Okrem toho neustále pracujeme na obmedzovaní vplyvu našich činností na životné prostredie, vytvárame lákavé kariérne príležitosti a prinášame možnosti zárobku všade, kde pôsobíme. Spoločne s našimi partnerskými fľaškovateľmi tak poskytujeme zamestnanie viac než 700 000 ľuďom po celom svete. Ďalšie informácie sú k dispozícii v našom digitálnom magazíne Coca-Cola Journey na stránkach www.coca-colacompany.com. Spoločnosť The Coca-Cola Company môžete taktiež sledovať na sociálnych sieťach Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn.

O spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

 • Je členom skupiny Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company), ktorá pôsobí v 28 krajinách Európy, Ázie a Afriky.
 • Zamestnáva takmer 1000 pracovníkov
 • Je výrobcom a predajcom komplexného portfólia nealkoholických nápojov spoločnosti Coca-Cola vo všetkých kategóriách (vyrába, distribuuje a predáva sýtené nealkoholické nápoje Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cherry Zero, Coca-Cola Vanilla, Fanta, Sprite, Kinley, balené a ochutené balené vody Bonaqua, Römerquelle a Smartwater, džúsy a ovocné nápoje Cappy+, Cappy, Cappy Ice fruit a Cappy Junior, ľadové čaje Fuzetea, nápoje rastlinného pôvodu AdeZ, ľadové kávy illy, športové nápoje Powerade a energetické nápoje Burn a Monster)
 • Od roku 1993 vlastní výrobný závod v Prahe-Kyjích, kde v súčasnosti masívne investuje do nových technológií. Zo závodu pochádza takmer 200 variant výrobkov do viac než desiatich európskych krajín.
 • Od roku 2018 je spoločnosť aj výhradným distribútorom prémiových značiek alkoholu spoločnosti Gruppo Campari (Aperol, Cinzano, Gin Bulldog a Carolans) a skupiny Edrington (Macallan, Highland Park, Glenrothes, Snow leopard, Bruggal, Famous Grouse)
 • Kontakt pre médiá:

  Kateřina Eliášová, Coca-Cola Česká republika, keliasova@coca-cola.com

  Kateřina Kozlová, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, katerina.kozlova@cchellenic.com

  Tomáš Kočí, OMNIPUBLIC CONSULTING, +421 903 430 164, tkoci@omnipublic.sk

  30.6.2017
  Jak v práci zvládnout návrat z dovolené

  Také se chystáte na dovolenou, ale přípravy a těšení vám už teď kazí představa všech těch povinností, které se během vaší nepřítomnosti nahromadí a které budete muset zvládnout? Už jste si někdy po svém návratu z dovolené řekli, že tohle volno snad bylo za trest? V profesích, kde není běžný zástup a vaši agendu za vás prostě nikdo neudělá, je toto celkem běžným jevem. „Obecně jsou na nás v současném pracovním prostřední kladeny velmi vysoké nároky a řada zaměstnanců tomu čelí tím, že si čerpání dovolené oddalují nebo zkracují. Z dlouhodobého hlediska to ale není právě šťastné řešení, zkusili jsme se tedy zamyslet nad tím, jak si návrat z dovolené zpět do pracovního procesu co nejvíce usnadnit, a shrnuli jsme je do těchto šesti doporučení“, uvádí Ladislav Kučera z personálně poradenské společnosti Hays.


  1. Předem připravte své okolí na to, že se chystáte na dovolenou

  Oznamte včas svým kolegům, klientům či zákazníkům, že nebudete v práci delší dobu přítomni. Efektivním způsobem, jak upozornit na vaši nadcházející dovolenou, je například zmínka ve vašem emailovém podpisu. Informaci přidejte alespoň dva týdny předem a uveďte, v jakém období budete dovolenou čerpat. Vaši spolupracovníci a zákazníci si tak budou moci v předstihu od vás vyžádat vše potřebné, a nezahltí vás tak svými požadavky po vašem návratu.


  2. Odjíždějte s čistým stolem

  Čím více toho zvládnete vyřešit před svým odjezdem, tím příjemnější pro vás bude návrat. „Neschovávejte si k vyřešení resty – obvykle to bývají ty nejméně příjemné záležitosti. Projděte si důkladně seznam vašich úkolů a pokuste se vše vyřídit. Nebudete tak čas určený k odpočinku na dovolené trávit obavami, na co všechno jste zapomněli nebo naopak nesmíte zapomenout hned jak se vrátíte.“, radí Ladislav Kučera z Hays.


  3. Předvídejte

  Zamyslete se, co vás obvykle čeká v období, kdy se budete vracet z dovolené. Máte v tomto čase naplánovány pravidelné porady nebo interní schůzky? Pokud je to možné, připravte si maximum podkladů dopředu, a následná příprava vám pak nezabere tolik času.


  4. Neplánujte si aktivity na první pracovní den po svém návratu

  Jistě se budete cítit komfortněji, když si ponecháte první pracovní den na to, abyste si prošli všechny emaily, vzkazy a zprávy. Informujte se od kolegů o tom, co nového se v době vaší nepřítomnosti stalo a na co je třeba se dále připravit. Následující den, kdy už budete „více v obraze“, pak můžete začít plánovat další pracovní schůzky, porady a další aktivity.


  5. Přesměrujte si telefon a email

  Vaši zákazníci či klienti by měli mít informaci, na koho se v době vaší nepřítomnosti mohou obrátit. I když třeba není možné, aby vaši práci někdo udělal za vás, je vždy dobré uvést kontakt na osobu, která bude schopna pomoci v první fázi požadavku nebo předat dotaz k řešení jinému odpovědnému zaměstnanci. Pracovní telefon si přesměrujte buď na některého z kolegů, nebo třeba na recepci společnosti, nezapomeňte však dotyčného o této skutečnosti informovat. Vyhnete se tak řadě nepřijatých hovorů a lépe odoláte pokušení vzít si telefon na dovolenou s sebou.


  A konečně doporučení poslední:


  6. Užijte si báječnou dovolenou!

  Zapomeňte na dovolené na práci, užívejte si volno, odpočívejte, relaxujte. Je to ve prospěch váš i vašeho zaměstnavatele. Správně odpočatí budete spokojenější i výkonnější.
  Pro více informací nás, prosím, kontaktujte:


  Jitka Novotná Kristýna Králová

  PR Advisor, J&N Publicity Marketing Specialist

  E: jitka.novotna@jnpublicity.cz E: kralova@hays.cz

  T: 723 540 511 T: 724 352 982  O Hays


  Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a asijsko-pacifické oblasti a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě a Latinské Americe. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 31. prosinci 2015 má Skupina 9,420 zaměstnanců pracujících ve 248 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2015 vykazuje tyto výsledky:


  Skupina vykázala čistou provizi 764,2 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 164,1 milionů liber;

  Skupina umístila kolem 63 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 200 tisíc lidí do dočasných pozic;

  23 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Asii a Tichomoří, 41 % v kontinentální Evropě a zbytku světa a 36 % ve Velké Británii a Irsku;

  Segment dočasného umístění představoval 58 % z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 42 % z čistých provizí;

  Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Hong Kong, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

  Kontakty

  Adresa a fakturační údaje

  J&N Publicity s.r.o.

  Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

  IČ: 03518442

  DIČ: CZ03518442

  Kontakt

  Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
  jitka.novotna@jnpublicity.cz
  tel: +420 723 540 511