Novinky

1.10.2019
Očkování proti chřipce začíná letos později, podle odborníků to však nevadí

S nástupem chladnějšího podzimního počasí nabývá na aktuálnosti problematika respiračních nákaz a prevence chřipky u čím dál větší části populace. V ordinacích praktických lékařů nebo v očkovacích centrech však zatím chřipková vakcína nemusí být dostupná. Ze dvou druhů u nás běžně používaných vakcín proti chřipce je v České republice k dispozici zatím jen jedna.


„Distribuce očkovacích látek proti chřipce již byla zahájena, štěpené vakcíny pro velkou část rizikových pacientů však zatím ze zahraničí nebyly dodány. Očekáváme, že se tak stane v polovině října,“ říká Jáchym Janošek, výkonný ředitel Distribuce Avenier.


Chřipková očkovací kampaň tak zatím ještě naplno nezačala. „V loňském roce u nás poprvé dominovaly čtyřvalentní vakcíny chránící proti čtyřem typům (po dvou A i B) chřipkových virů jedním vpichem. Předtím se po desítky let používaly trojvakcíny obsahující o jeden kmen chřipky B méně. Preferované čtyřvakcíny mají vyšší pravděpodobnost pokrytí kmenů virů aktuálně cirkulujících v dané chřipkové sezóně, a tím i předpoklad vyšší úspěšnosti,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Maďar, předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier.


„Četné studie a analýzy (1-5) z posledních let ukazují, že účinnost očkování proti chřipce může u části očkovaných s nižší výkonností imunity klesat už za 3-4 měsíce od aplikace vakcíny, takže ještě v průběhu stejné chřipkové sezóny. Týká se to zejména ochrany proti chřipkovým kmenům A (H3N2) a B, především u rizikové skupiny seniorů nad 65 let věku,“ uvádí doc. MUDr. Rastislav Maďar, předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier. „K nim je možné zařadit i děti preadolescentního věku a osoby s oslabenou imunitou bez ohledu na věk, naopak jiné skupiny populace mohou protilátky po očkování chránit i několik následujících sezón, což má však omezené praktické využití kvůli častým antigenním driftům (změnám) chřipkových virů,“ doplňuje docent Maďar.


Nadále platí, že nejlepší ochranou před potenciálně nebezpečnou chřipkou je včasné očkování. I ve skupinách s nižší protilátkovou odezvou je totiž zřejmý jeho významný efekt na pokles výskytu těžkých infekcí, počtu hospitalizací i úmrtí. V rámci chřipkové sezóny 2018/2019 probíhala epidemie chřipky mezi 4. a 9. kalendářním týdnem letošního roku, tedy od druhé poloviny ledna a především v únoru (6).


„Z uvedeného vyplývá, že vzhledem k tradičním epidemiologickým charakteristikám chřipkových epidemií na našem území je nejvhodnější preventivní strategií aplikace vakcíny v období konec října – listopad. Rozhodně však platí, že i pozdější očkování je lepší než žádné, vyžaduje to však poučení pacienta o nástupu ochrany nejdříve 2 týdny od podání vakcíny,“ konstatuje docent Maďar.

Aby bylo možné zvládnout očkování co největší části populace v tomto relativně krátkém časovém intervalu, bude nezbytné intenzivní zapojení všech relevantních složek poskytujících preventivní zdravotní péči, zejména lékařů primární péče.


„Neměli bychom zaměňovat chřipku, která může ohrožovat život pacienta, o čem se u nás v rámci předchozí sezóny přesvědčilo více než 600 pacientů s těžkou formou nemoci, s jinými virózami zimní sezóny, které obvykle nejsou tak závažné. Pokud někdo vloni onemocněl virózou podobnou chřipce od října do prosince, o skutečný chřipkový virus velmi pravděpodobně nešlo, v tomto období totiž dominovaly nákazy způsobené jinými původci, zejména rhinoviry, RS viry, koronaviry, adenoviry a viry parainfluenzy. Touto záměnou potom vznikají mýty o nefungujícím očkování. To chrání specificky jen proti chřipce, která je však nejvážnější z nich,“ uzavírá docent Rastislav Maďar.


Reference:

1. Thomas Ray G et al. Intraseason waning of influenza vaccine effectiveness. Clin Inf Dis 2019, May 15; 68(10):1623-30.

2. Young et al. Duration of influenza vaccine effectiveness: A systematic review, Meta-analysis … J Infect Dis 2018, Feb 14; 217(5):731-4.

3. Puig-Barbera J et al. Waning protection of influenza vaccination during four influenza seasons … Vaccine 2017, Oct 13; 35(43):5799-5807.

4. Belongia EA et al. Waning vaccine protection against influenza A (H3N2) illness in children and older adults during a single season. Vaccine 2015 Jan 1; 33(1):246-51.

5. Skowronski DM, Tweed SA, De Serres G. Rapid decline of influenza vaccine-induced antibodies in the elderly: is it real, or is it relevant? J Infect Dis 2008, Feb 15; 197(4):490-502.

6. Havlíčková M a kol. Zpráva za chřipkovou sezónou 2018/2019. Státní zdravotní ústav, Praha.
Kontakt pro média:


Jitka Novotná

Media Relations

M: +420 723 540 511

jitka.novotna@jnpublicity.cz

18.9.2019
Autor světoznámé Písně pro Kristinku by letos oslavil 100 let

Červená aerovka, Píseň pro Kristinku nebo Ten umí to a ten zas tohle – to je jen malý výčet hitů, které vzešly z pera hudebního skladatele, režiséra a rozhlasového redaktora Zdeňka Petra (21. 9. 1919 – 5. 12. 1994), který by letos oslavil sto let.


Zdeněk Petr se narodil jako jediný syn v rodině truhlářského dělníka závodů Tatra v Kopřivnici. K hudbě ho přivedl otec, nadšený amatérský muzikant a jeden ze zakladatelů Pěveckého sdružení v Kopřivnici. Díky přátelství s Václavem Pokorným se Zdeněk Petr dostal na začátku 2. světové války do Prahy, kde našel zaměstnání v nakladatelství R. A. Dvorského. Zde se setkal s řadou známých osobností té doby, mj. i s Karlem Vlachem, díky kterému se později dostal i ke spolupráci se slavnými V+W. První jejich společnou prací byla hudba k muzikálu Divotvorný hrnec, který V+W přivezli z USA. Poté, co se změnou režimu Dvorského nakladatelství zaniklo, našel Zdeněk Petr práci v Československém rozhlase jako redaktor. Zde strávil 12 let, než odešel do Státního hudebního vydavatelství Supraphon, odkud se po šesti letech vrátil znovu do rozhlasu, tentokrát už jako hudební režisér a zůstal zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1980. Během svého života složil hudbu k desítkám písní a řadě divadelních představení, zejména muzikálů. Jejich výčet najdou zájemci v knize a na www.hudba-pritelkyne.cz.


Výročí připomene kniha, výstava i televizní dokument


Připomenout tohoto skladatele, který spolupracoval například s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem, textaři Ivo Fischerem či Vladimírem Dvořákem a jehož písničky zpívaly všechny hvězdy naší populární hudby jako například Waldemar Matuška, Václav Neckář či Marta Kubišová, má letos řada akcí.


O svém životě, prvních hudebních krůčcích i o lidech, s nimiž měl tu čest spolupracovat, vypráví Zdeněk Petr ve své autobiografické knize s názvem Hudba přítelkyně, jejíž druhé rozšířené vydání vydal minulý měsíc Radioservis, a. s. Kniha je k dostání v distribuční síti Radioservisu a na internetu.


Rozsáhlé dílo, které Zdeněk Petr během svého života napsal, přiblíží zájemcům výstava s názvem Zdeněk Petr: Ten umí to a ten zas tohle, která je až do 27. října 2019 k vidění v Muzeu Fojtství v Kopřivnici, kde se Zdeněk Petr narodil. Od 2. listopadu se pak výstava přesune do Prahy, kde ji budou moci zájemci shlédnout až do 31. prosince v podkroví Werichovy vily na Kampě.


U příležitosti výročí zavzpomínají na Zdeňka Petra také zpěváci, hudebníci a kolegové z Českého rozhlasu, v němž strávil Zdeněk Petr většinu svého produktivního života jako redaktor a posléze i jako hudební režisér, v dokumentu režisérky Kamily Vondrové Zdeněk Petr. Vysílat jej bude ČT Art ve čtvrtek 19. září v 21.10 hodin.


A protože hudba provázela Zdeňka Petra doslova od kolébky po hrob, nesmějí chybět ani koncerty, během nichž zazní jeho nejznámější písně v podání Orchestru Ježkovy stopy a Bratři Galiové & Friends. Koncerty se budou konat v sobotu 21. září od 19.00 hodin v Kopřivnici a 30. října v Le Royal v Praze.

5.6.2019
Obezita je geneticky podmíněným onemocněním, které významně zkracuje délku života

Obezita je geneticky podmíněným onemocněním, které významně zkracuje délku života


Praha, 5. června 2019

Populace v ČR neustále přibírá na váze, roste počet dospělých i dětí s nadváhou i obezitou. ČR zaujímá ve výskytu obezity i nadváhy jedno z předních míst v pomyslném evropském žebříčku. Podle dostupných statistik je Česká republika ve výskytu obezity na zhruba 5. místě v Evropě. ( https://www.europe-pharm.com/cz/obezita-evropa)

„Může za to především sedavý způsob života, málo volnočasového pohybu a konzumace potravin s vysokým obsahem energie (kalorií). U naprosté většiny obézních je však jejich onemocnění způsobeno jinými faktory než nedostatkem vůle, disciplíny, či „životním selháním,“ uvádí prof. MUDr. Martin Fried, CSc., přednosta OB kliniky – Centra pro léčbu obezity a metabolických onemocnění v Praze a místopředseda České obezitologické společnosti.

Obezita je závažné chronické onemocnění, lidé s obezitou se dožívají v průměru o 10-15 let méně, než jejich neobézní stejně staří vrstevníci. S obezitou se ruku v ruce vyskytují v mnohem vyšší míře další závažná onemocnění, jako například cukrovka 2.typu, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, postižení velkých kloubů (kyčelní, kolenní), ale i poruchy plodnosti u žen, zvýšená frekvence některých nádorových onemocnění a mnohá další.

V ČR je obezita uznána za onemocnění a její léčba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně léčby operační, která je určena především pro nemocné s BMI nad 35.

„Na rozdíl od situace na přelomu tisíciletí, dnes již nikdo nezpochybňuje, že nejúčinnější léčbou onemocnění obezitou, s dlouhodobým, přetrvávajícím efektem, je chirurgický zákrok. Ten je však vhodný pro část nemocných (například s BMI nad 35 a s přidruženým dalším onemocněním – cukrovkou 2. typu, apod.), pro ostatní může být vhodná léčba farmaky. Při jakémkoliv způsobu léčby je však nutná změna životosprávy, a to jak ve smyslu stravování, tak i pohybové aktivity. Chirurgická léčba pomáhá zejména tím, že snižuje pocitu hladu, vede k rychlejšímu a déle trvajícímu vnímání nasycení a to i po snědení menšího množství potravy než před zákrokem,“ vysvětluje prof. MUDr. Martin Fried, CSc., přednosta OB kliniky – Centra pro léčbu obezity a metabolických onemocnění v Praze a místopředseda České obezitologické společnosti.

I u méně obézních, vede chirurgický zákrok k výraznému zlepšení, či dokonce vymizení cukrovky 2. typu, vysokého krevního tlaku, snížení cholesterolu a má mnohé další pozitivní zdravotní důsledky.

Nové trendy v léčbě obezity se objevují ve vývoji a uvádění na trh některých nových léků (jako například léky na bázi hormonu GLP 1, nebo kombinace s dalšími hormony, inkretiny), ale zejména na poli chirurgické léčby. Hlavním cílem je snižování invazivity a zajištění komplexnosti chirurgických zákroků, při zachování maxima jejich účinnosti. Klade se velký důraz na co nejméně zatěžující operace a výkony, které již nejsou spojeny se zcela nevratnými zásahy na žaludku či střevech, a které umožňují rychlou rekonvalescenci a nevyžadují mnohdy velmi náročné změny v životosprávě.

„Dnešním nastupujícím trendem je účinná chirurgická léčba, která bude ještě méně invazivní, než dosud standardní, miniinvazivní chirurgie. Patří sem například celkem jednoduchá spojení tenkého střeva stranou ke straně (tak zvaná entero-entero anastomózy), některé méně zatěžující operace na žaludku (například jeho zahrnutí, plikace) ať již provedené laparoskopicky, nebo v budoucnosti i endoskopicky (pomocí gastroskopu), či zákroky s využitím jiných, například málo invazivních, radiologických (RTG) metod,“ uvádí prof. MUDr. Martin Fried, CSc.


Jak se stanoví, kdo má nadváhu a kdo obezitu a kdy se již léčit?

Orientačně lze stanovit do jaké váhové kategorie spadáme podle tak zvaného Body Mass Indexu (BMI). Jde o celkem jednoduché, i když ne zcela optimální, kritérium, kdy se BMI vypočítá jako váha (kg) dělená výškou (m2).

Je-li výsledkem BMI do 25, má člověk váhu v mezích normálu.

Je-li BMI mezi 25-30, má nadváhu, kterou celkem dobře ovlivnit změnou životního stylu, mírným omezením denního množství jídla (zejména toho kalorického) a zařazením více pohybu.

Má-li BMI nad 35, měl by navštívit lékaře, a poradit se, jak začít léčit jeho onemocnění obezitou. Může již jít například o člověka s váhou 115kg, který měří 175cm má BMI=115(kg) : 1,752 (m2), tj. 37,6. To znamená, že má onemocnění obezitou (2. stupně) a měl by se začít léčit co nejdříve, a to u lékaře.

Při BMI nad 40 by pak již nikdo neměl váhat a měl by navštívit lékaře a začít se co nejdříve léčit.


Kontakt pro média:

Mgr. Jitka Novotná

J&N PUBLICITY s.r.o.

Tel: 723 540 511

jitka.novotna@jnpublicity.cz


OB Klinika


Největší obezitologicko - bariatrické pracoviště v ČR. Centralizace obézních pacientů do specializovaného zdravotnického zařízení je cestou, jak zajistit efektivní, kvalitní a bezpečnou péči.

Tým odborníků: speciálně vyškolený zdravotnický personál – dlouholeté zkušenosti s péčí o vysoce obézní pacienty. Nadstabdardní vybavení: moderní technologie, vyšetřovny s nábytkem s vysokou nosností, lůžka a operační stoly s nosností několika set kg, zařízení pro manipulaci s vysoce obézními, apod. Nové metody léčby: v léčbě obezity a cukrovky II. typu


Roční výkony OB Kliniky:

12 000 ambulantních pacientů

1 300 operací

600 bariatrických operací

700 ostatních operací

3000 gastroenterologických zákroků a vyšetřeních


Více na www.obklinika.cz

25.4.2019
Společnost BIOTRONIK uvádí na evropský trh nejmenší defibrilační zařízení na světě, které umožňují kompletní magnetickou rezonanci

Společnost BIOTRONIK uvádí na evropský trh nejmenší defibrilační zařízení na světě, které umožňují kompletní magnetickou rezonanci

České Budějovice, 25. dubna 2019 – V Nemocnici České Budějovice, a.s. byl pacientovi se srdeční arytmií implantován nejmenší defibrilátor na světě schválený pro kompletní vyšetření magnetickou rezonancí (MRI).

Zařízení Rivacor je široké pouhých 10 mm, přičemž hladké provedení v oválném tvaru BIOshape usnadňuje implantaci. „Štíhlý tvar a hladké provedení tohoto zařízení významně usnadňuje implantaci. Zařízení navíc posléze i lépe vypadá,“ prohlásil po implantaci Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace, Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

Přes 90 procent lékařů provádějících implantace těchto zařízení uvádí, že komfort pacientů je během následného pozorování ve srovnání s předchozími modely „lepší“ nebo dokonce „mnohem lepší“. 1

Kromě příjemného tvaru je zařízení Rivacor vybaveno baterií s delší životností, konkrétně až patnáct let. Prodloužená životnost znamená odklad nutnosti jejich vyměňování, což zase vede ke snížení souvisejících rizik , k menší zátěži pro pacienty a nižším léčebným výlohám. Nová zařízení navíc na trh přicházejí s komplexní zárukou deseti let.

Při použití v kombinaci s monitorovacím systémem BIOTRONIK Home Monitoring® je možné údaje o srdeční funkci získávané zařízeními Rivacor denně předávat na dálku ošetřujícímu lékaři společně s programovatelnými výstrahami, dojde-li ke změně zdravotního stavu pacienta nebo stavu zařízení. Randomizovaná kontrolovaná studie IN-TIME prokázala snížení úmrtnosti z libovolné příčiny až o 60 procent při souběžném použití resynchronizačních zařízení a systému BIOTRONIK Home Monitoring. 2 V kombinaci s defibrilátory bylo klinicky prokázáno, že systém Home Monitoring umožňuje ošetřujícím lékařům nejen detekovat fibrilaci dříve 3, ale také snížit počet nežádoucích šoků o 90 procent a počet souvisejících hospitalizací o 73 procent. Nová funkce QuickCheck systému BIOTRONIK Home Monitoring poskytuje přístup k datům pacienta obvykle během tří až čtyř minut. 4

Defibrilátor Rivacor je vybaven technologií ProMRI, což znamená, že za stanovených podmínek mají pacienti s tímto zařízením přístup k vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) s indukcí 3T a vysokým rozlišením bez nutnosti vyloučení stanovených částí těla. Zařízení jsou vybavena čidly a technologií MRI AutoDetect a je možné je naprogramovat tak, aby v rozmezí až 14 dnů automaticky rozpoznala prostředí vyšetření magnetickou rezonancí a podle potřeby zapínala a vypínala režim MRI. Tím je zajištěno, že pacientům je k dispozici optimální forma léčby, pokud se terapie tachykardie pozastaví jen na nezbytně nutnou dobu v průběhu samotného vyšetření MRI. Díky této technologii zároveň klesá potřeba návštěv ošetřujícího lékaře kvůli programování implantovaného zařízení. Rivacor je navíc vybaven technologií DX technology, která umožňuje kompletní diagnostiku funkce síní bez potřeby zavedení vodiče.

„Zařízení Rivacor je důkazem snahy společnosti BIOTRONIK poskytovat kvalitní řešení a inovace, jež pacientům životy nejen zachraňují, ale i zkvalitňují,“ uvedl Dr. Alexander Uhl, viceprezident společnosti

BIOTRONIK pro korporátní marketing. „Prostřednictvím našich malých zařízení vybavených kompletní sadou funkcí chceme dát lékařům možnost, aby svým pacientům poskytovali optimální léčbu tachykardie a srdečního selhání při současném zachování dlouhé výdrže i bezpečí a pohodlí pacientů.“

Literatura

1 Následné pozorování; závěrečná zpráva, 1. března 2019. Firemní dokumentace.

2 Hindricks G et al. The Lancet. 2014, 384(9943).

3 Varma N et al. Circulation. 2010, 122(4).

4 Guedon-Moreau L et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2014, 25(7).


O společnosti BIOTRONIK

BIOTRONIK je přední výrobce medicínských zařízení, který již více než padesát let vyvíjí spolehlivá a inovativní kardiovaskulární a endovaskulární řešení. Posláním společnosti je dosáhnout dokonalého spojení mezi technologií a lidským tělem. Inovace společnosti BIOTRONIK tak umožňují lékařskou péči, jež každoročně milionům pacientů s diagnózou onemocnění srdce a cév zachraňuje a zkvalitňuje životy. Společnost BIOTRONIK má své sídlo v Berlíně a zastoupení ve více než stovce zemí.


Další informace jsou k dispozici na adrese: www.biotronik.com

Twitter: @BIOTRONIK_News

LinkedIn: www.linkedin.com/company/biotronik


Kontakt:

Mgr. Jitka Novotná

J&N PUBLICITY s.r.o.

jitka.novotna@jnpublicity.cz

gsm: +723 540 511

12.3.2019
Coca-Cola prináša na Slovensko pri príležitosti 29. IIHF Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 ikonickú hokejovú trofej IIHF Trophy

Bratislava, 12. marca 2019 – IIHF Trophy bude predstavená verejnosti na Slovensku v rámci spustenia novej kampane značky Coca-Cola, ktorej ambasádormi sú legendy svetového hokeja. Na štadióne Ondreja Nepelu ju osobne predstavili Marián Hossa a Patrik Eliáš.

Počas viac než 130 rokov, v priebehu ktorých sa prirodzene mení chuť i životný štýl spotrebiteľov, prichádza Coca-Cola s vždy inovatívnymi značkami s vlastnou identitou. Dnes prichádza okrem iného s niečím, čo spája nielen Slovensko a Českú Republiku ale aj svet. Je to šport a to na ľade. Pre všetky slovenské generácie je hokej pravou vášňou. Naposledy mali Slováci osobne možnosť sledovať majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji pred 8 rokmi a Coca-Cola pri tom bola tiež.

„Je pre nás cťou, že jsme se mohli spojit s legendami svetového hokeja jakými jsou Marián Hossa a Patrik Eliáš, kteří v dnešnej online dobe podporujú a iniciujú záujem o šport u mladých ľuďí,“ uviedla Natalia Stroe, generálna riaditeľka The Coca-Cola Company v Českej republike a na Slovensku.

Samotná hokejová kampaň sa nesie v duchu vtipnej hry s hokejovými pravidlami pod názvom #cokerulez.

Okrem televízneho spotu, interaktivních Fanzón, aktivácie na miestach predaja a špeciálnej hokejovej edície nápojov Coca-Cola je súčasťou komunikácie aj digitálna kampaň s lokálnymi slovenskými influencermi.

ento rok však prináša Coca-Cola pre ľudí aj špeciálnu príležitosť vidieť Trofej IIHF, ktorá v rámci Coca-Cola Trophy Tour navštívi v období od 30. marca do 13. apríla 2019 15 měst po celém Slovensku. Zažiť ju budete môcť napríklad v Bratislave, Košiciach Popradu, Zilině, Trenčíně, či Banskej Bystrici.

Celé partnerstvo je sprevádzané najmä značkou Coca-Cola Zero. „Skutočne veríme, že naše Zero je Hero. Potreby našich spotrebiteľov sa premieňajú a my sa snažíme tieto preferencie vypočuť a ďalej ich podporiť v kontrole príjmu kalórií“, dodala Maria Kolarovská, manažerka obchodního oddělení pro Slovensko, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Spoločnosť Coca-Cola sa zároveň môže pochváliť aj skvelými výsledkami, kedy predaj portfólia nekalorických a nízkokalorických nápojov vzrástol za posledné dva roky o 50 %. Nielen znižovaním obsahu cukru sa spoločnosť snaží o podporu najmä mladých ľudí v obmedzení konzumácie cukru. Od septembra 2018 napríklad nad rámec svojich zákonných povinností obmedzila spoločnosť Coca-Cola predaj sladených nápojov na stredných školách po celom Slovensku, kde už teraz ponúka len svoje nekalorické a alebo nízkokalorické nápoje, vodu, džúsy alebo nápoje rastlinného pôvodu AdeZ.

Záujem spoločnosti Coca-Cola o mladých ľudí sa však neobmedzuje len na oblasť športu a znižovanie kalórií v nápojoch. Jeden z komunitných programov spoločnosti Coca-Cola HBC sa zameriava na mladých ľudí, ktorí majú obmedzený prístup k vzdelávaniu a profesijnému uplatneniu. Preto ich bude podporovať v rámci programu „To dáš“, ktorý bude čoskoro predstavený na Slovensku.

O spoločnosti Coca-Cola

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) je najväčším výrobcom nápojov na svete s ponukou viac než 500 značiek dostupných spotrebiteľom vo viac než 200 krajinách. Z našich 21 značiek s hodnotou presahujúcou miliardy dolárov je 19 dostupných vo variantoch s nízkym alebo nulovým obsahom cukru, ktoré tak ľuďom po celom svete pomáhajú jednoduchšie kontrolovať príjem pridaného cukru. Okrem nápojov s rovnomennou značkou Coca-Cola patria medzi naše všeobecne známe produkty sójové nápoje AdeS, zelené čaje Ayataka, vody Dasani, džúsy a nektáre Del Valle, nápoje Fanta, kávy Georgia, čaje a kávy Gold Peak, čaje Honest Tea, džúsy Minute Maid, športové nápoje Powerade, džúsy Simply, vody smartwater a vitaminwater, nápoje Sprite, či kokosové vody Zico. Svoj pozitívny príspevok svetu berie spoločnosť Coca-Cola veľmi vážne. Naše úsilie začína znižovaním obsahu cukru v našich nápojoch a poskytovaním nových a pestrých nápojov spotrebiteľom kdekoľvek na svete. Okrem toho neustále pracujeme na obmedzovaní vplyvu našich činností na životné prostredie, vytvárame lákavé kariérne príležitosti a prinášame možnosti zárobku všade, kde pôsobíme. Spoločne s našimi partnerskými fľaškovateľmi tak poskytujeme zamestnanie viac než 700 000 ľuďom po celom svete. Ďalšie informácie sú k dispozícii v našom digitálnom magazíne Coca-Cola Journey na stránkach www.coca-colacompany.com. Spoločnosť The Coca-Cola Company môžete taktiež sledovať na sociálnych sieťach Twitter, Instagram, Facebook a LinkedIn.

O spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

 • Je členom skupiny Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company), ktorá pôsobí v 28 krajinách Európy, Ázie a Afriky.
 • Zamestnáva takmer 1000 pracovníkov
 • Je výrobcom a predajcom komplexného portfólia nealkoholických nápojov spoločnosti Coca-Cola vo všetkých kategóriách (vyrába, distribuuje a predáva sýtené nealkoholické nápoje Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cherry Zero, Coca-Cola Vanilla, Fanta, Sprite, Kinley, balené a ochutené balené vody Bonaqua, Römerquelle a Smartwater, džúsy a ovocné nápoje Cappy+, Cappy, Cappy Ice fruit a Cappy Junior, ľadové čaje Fuzetea, nápoje rastlinného pôvodu AdeZ, ľadové kávy illy, športové nápoje Powerade a energetické nápoje Burn a Monster)
 • Od roku 1993 vlastní výrobný závod v Prahe-Kyjích, kde v súčasnosti masívne investuje do nových technológií. Zo závodu pochádza takmer 200 variant výrobkov do viac než desiatich európskych krajín.
 • Od roku 2018 je spoločnosť aj výhradným distribútorom prémiových značiek alkoholu spoločnosti Gruppo Campari (Aperol, Cinzano, Gin Bulldog a Carolans) a skupiny Edrington (Macallan, Highland Park, Glenrothes, Snow leopard, Bruggal, Famous Grouse)
 • Kontakt pre médiá:

  Kateřina Eliášová, Coca-Cola Česká republika, keliasova@coca-cola.com

  Kateřina Kozlová, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, katerina.kozlova@cchellenic.com

  Tomáš Kočí, OMNIPUBLIC CONSULTING, +421 903 430 164, tkoci@omnipublic.sk

  Kontakty

  Adresa a fakturační údaje

  J&N Publicity s.r.o.

  Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

  IČ: 03518442

  DIČ: CZ03518442

  Kontakt

  Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
  jitka.novotna@jnpublicity.cz
  tel: +420 723 540 511