Novinky

27.8.2020
Práce z domova není uzavřeným tématem, prioritou firem zůstává bezpečnost zaměstnanců a optimalizace nákladů

Letos zažil český pracovní trh proměnu, která v novodobé historii nemá obdoby. V důsledku pandemie Covid-19 došlo k ochlazení ze dne na den, společnosti byly nuceny urychleně se adaptovat na novou situaci, ať už se jednalo o přesun zaměstnanců na práci z domova, nucené uzavření provozu či pozastavením výběrových řízení. Co se týká počtu otevřených pozic, překvapivě k dramatickému propadu nedošlo. Oficiální statistiky uvádí 331 tisících volných pracovních míst, což je o 10 tisíc méně v porovnání s lednem 2020. Míra nezaměstnanosti očištěná od sezónních vlivů se aktuálně pohybuje na úrovni 2,6 %. Od začátku pandemie uplynulo pět měsíců, a současnými prioritami firem zůstává zajištění bezpečnosti zaměstnanců a minimalizace ztrát –optimalizace nákladů.

Jak nastalou situaci vnímají zaměstnanci? Personálně poradenská společnost Hays provedla průzkum[1], aby zjistila, jak se v důsledku pandemie změnily preference zaměstnanců a jejich ochota ke změně pracovního místa.

40 % respondentů uvedlo, že je pro ně změna či získání nové pracovní příležitosti v tuto chvíli nutností, a dalších 55 % se změně nebrání, pokud jim bude nabídnuta zajímavá pracovní příležitost. Pouze 5 procent respondentů se změně striktně brání, nejčastěji z důvodů obavy, že v průběhu zkušební doby mohou o práci přijít. „Ochota lidí ke změně pracovního místa je stále vysoká. Je pochopitelné, že řada zaměstnanců hledá nové výzvy, až už v důsledku propouštění nebo proto, že nemohou svou práci vykonávat v obvyklém rozsahu či v obvyklých podmínkách. To, že jsou lidé ochotní ke změně i přesto, že aktuálně práci mají, dává společnostem šanci najít vhodné uchazeče s odpovídajícími dovednostmi.“, komentuje Sándor Bodnár z Hays.

Pro 55 % respondentů nejsou dopady pandemie na pracovní trh důvodem k tomu, aby změnili své finanční očekávání. Vyšší mzdové nároky oproti tomu očekává 34 % účastníků průzkumu a své mzdové požadavky v druhém čtvrtletí letošního roku snížilo 11 % dotázaných. „Vyšší mzdové nároky mají obvykle lidé, kteří zaměstnání mají, aktivně změnu nehledají a jsou osloveni s nabídkou. Vyšší mzda je pak kompenzací určité nejistoty, kterou mohou uchazeči pociťovat během nové zkušební doby. V rámci specializací je pak patrné vyšší mzdové očekávání u IT kandidátů, kde krize nabídku až tak neovlivnila. Na druhou stranu, když dojde na vyjednávání o mzdě, často jsou uchazeči ochotni přizpůsobit se možnostem zaměstnavatele.“, komentuje výsledek Sándor Bodnár z Hays.

Kromě mzdy je pro uchazeče o práci nejčastěji prioritou zajímavá pracovní náplň (28 %), dále kariérní rozvoj a rovnováha mezi pracovním a osobním životem (shodně 15 %), na třetím místě je pak lokalita pracoviště (12 %). Naproti tomu mizivý zájem je o nabídku benefitů (1 %), klíčovým není v současné době ani pracovní prostředí (3 %) či pověst/značka zaměstnavatele (4 %). „Důvodem nižšího zájmu o benefity je především to, že jejich nabídka je relativně stabilní, často se nemění a postupem času se stala stabilní součástí nabídky. Výhody jako mobilní telefon, stravenky, dovolenou navíc, příspěvek na sport či na penzijní připojištění tedy uchazeči automaticky předpokládají. Překvapivě pouze pro 7 % uchazečů je zásadní jistota pracovního místa, uchazeči se tedy většinou neobávají, že by měli v případě potřeby problém nalézt novou příležitost. “ vysvětluje Sándor Bodnár.

Práce z domova zatím není uzavřeným tématem. Téměř třetina lidí (31 %) zatím neví, v jakém režimu bude pracovat po skončení letních prázdnin. Práci z místa pracoviště uvádí 22 % lidí, 26 % respondentů bude fungovat v částečném režimu práce z domova, plně na dálku bude pracovat 9 % lidí, a 12 % respondentů by částečný režim práce z domova uvítalo a bude tuto možnost diskutovat s vedením. Celkem 63% zaměstnanců pozitivně hodnotí reakci vedení a jeho přístup při příchodu koronavirové krize. 25 % respondentů vidí přístup managementu jako přijatelný a dle názoru 13 % odpovídajících vedení při implementaci změn nefungovalo dobře. Nejčastěji by se měl management firem dle respondentů zlepšit v oblasti strategie a plánování (33 %) a komunikace (25 %).

Konkrétní, včasná a transparentní komunikace je zásadní i v běžných podmínkách, na které jsou firmy i zaměstnance dlouhodobě zvyklí. O to kritičtější je její důležitost v období, kdy dochází k urychlování digitalizace, příchodu hybridních týmů, kdy část zaměstnanců pracuje z domova a část z kanceláře; nebo v době, které přináší řadu strategických změn. Je nutné, aby zaměstnanci byli informováni o všech zásadních opatřeních, která se jich dotýkají, o cílech, kterých chce společnost dosáhnout a jakým způsobem, nebo o všech podpůrných nástrojích či školeních, která jsou jim k dispozici.“, uzavírá Sándor Bodnár z Hays.

V případě, že by se zaměstnavatelé rozhodli propouštět, 47 % respondentů by uvítalo možnost outplacementu. 9 % lidí o tuto službu zájem nemá a 44 % si není jisto, zda by ji využilo – což může být způsobeno také nižším povědomím o této službě mezi uchazeči.[1] Průzkum proběhl v červenci 2020 a zůčastnilo se ho více než 600 zaměstnaců v ČR

16.7.2020
Eurowag pomáhá s přechodem na elektromobilitu - řešení od Eurowag sjednocuje všechny typy alternativních i konvenčních pohonů a zajišťuje firmám plnou podporu na míru

EUROWAG zaujímá jedno z předních míst v evropském ekosystému silniční mobility. Zpočátku dodavatel paliva, mýta, plateb, telematiky a správy vozových parků, se nyní posouvá do role poskytovatele integrovaných řešení v oblasti čisté mobility. S vědomím, že vozidla v EU produkují přibližně 12 % z celkových emisí oxidu uhličitého, cítí společnost EUROWAG zodpovědnost a potřebu aktivně přispět k transformaci silniční mobility a vytváří proto udržitelná a ekologická řešení.

Divize pro elektromobilitu a alternativní paliva vznikly na začátku roku 2019 a zaměřují se na vozidla s alternativními pohony, jako jsou elektrická a hybridní auta, vozidla na zemní plyn (LNG, CNG), včetně vozidel využívajících technologii palivových článků. Jejich cílem je definovat a zavádět konkrétní produkty a služby, které pomohou firmám i uživatelům v rámci provozu takových vozidel. Kromě toho je společnost EUROWAG připravena se podělit o své know-how a zkušenosti, které za posledních 20 let v oboru dopravy získala.

“Naším cílem se stalo vytváření udržitelných finančních a technologických řešení ve prospěch našeho odvětví, společnosti i životního prostředí. Čistá bezemisní mobilita je podstatnou součástí strategie EUROWAG. Pro úspěšný přechod směrem k alternativním technologiím je nutné propojit řadu oborů a činností firem i státních institucí tak, aby se docílilo dlouhodobě udržitelného a ekonomicky smysluplného řešení. Důležitou součástí našich činností je i navazování úzké spolupráce s lídry v této oblasti pro přípravu vhodných produktů a služeb. Přetváříme mobilitu s využitím nejnovějších technologií a řešení, která spotřebují méně zdrojů a vytvoří méně emisí. Významně investujeme do alternativních paliv jako LNG, CNG, biometan, vodík a syntetická paliva, stejně jako do produktů a služeb propagujících a přibližujících elektromobilitu našim zákazníkům po celém světě. Umožňujeme ekonomice růst udržitelně,” uvádí ke strategii společnosti EUROWAG její generální ředitel, Martin Vohánka.

Společnost EUROWAG obsluhuje v současnosti velké množství dat z více než 100 tisíc telematických jednotek instalovaných do převážně osobních a užitkových vozů.

K vyhodnocování dat, jejich analytickému zpracování a převodu do srozumitelné podoby pro uživatele používá inteligentní online nástroje pro správu vozových parků. Už nyní EUROWAG nabízí firmám základní funkce pro provoz elektromobilů a v nejbližší době představí úplně nové komplexní řešení. Při vývoji telematiky pro elektromobily a plug-in hybridní vozy využil EUROWAG zkušenosti ze správy CNG aut i dosavadních zkušeností s provozem elektrických vozů svých klientů jako je např. Pražská energetika, a. s., CAR4WAY a. s. či MONETA Money Bank, a. s. V současné době EUROWAG poskytuje dva základní typy zařízení pro sběr dat z elektromobilů - telematickou jednotku řady 82x pro pevnou instalaci do vozidla a snadno instalovatelné zařízení Dongle 845, které je přenositelné a využívá OBD konektor diagnostiky vozidla.

Díky tomu, že vyvíjíme hardware i software přímo vČeské republice, poskytujeme našim zákazníkům produkty a služby na míru a plnou podporu včeštině. Naše telematika si dokáže vrámci jedné flotily poradit se všemi typy alternativních pohonů a umí data znich sjednotit. Firmám, které chtějí přejít na alternativní pohony, dokážeme na základě analýzy provozních dat jejich aut poskytnout nejvhodnější řešení. Vyhodnocování dat nabízíme i třetím stranám, například leasingovým společnostem a to kdekoliv po celé Evropě,“ vysvětluje Petr Füzék, vedoucí divize eMobility v EUROWAG.

Mezi výhody využití telematiky u elektrických automobilů patří sledování a vyúčtování dobíjecích cyklů na veřejných stanicích, stejně tak jako v práci a v domácnosti. Jak trendy ukazují, z cca 85 % probíhá dobíjení především v domácí lokaci nebo ve firmách a jen zbylých asi 15 % je realizováno dobíjením na veřejných stanicích. Telematika společnosti EUROWAG dokáže na základě přírůstku stavu nabití baterie určit spotřebu elektřiny při nabíjení v konkrétní lokaci, např. doma, a to bez nutnosti využití chytré dobíjecí stanice, popř. nákladného elektroměru s dálkovým odečtem. U flotily elektroaut je kladen velký důraz na dostupnost přehledu o stavu nabití a dojezdu například v situaci, kdy jsou připojená na firemní dobíjecí stanice. To umožňuje správcům flotily automatizovat přidělení vhodného vozidla s odpovídajícím dojezdem pro požadovanou trasu v rámci samostatné rezervační aplikace. Zarezervovaný elektromobil je odemčen uživatelem „bezklíčkově“ díky mobilní aplikaci a zcela odpadá agenda s předáváním klíčů od vozu.

Druhým produktem skupiny EUROWAG v oblasti čisté mobility je takzvaný EV mód, který je určen pro uživatele elektrických a plug-in hybridních automobilů. Ten byl představen během května roku 2020 a je součástí globálně fungující aplikace Sygic GPS navigace. Jde o první navigaci na světě, která má integrovanou platbu za nabíjení s přístupem k více než 160 000 nabíjecím bodům po Evropě, včetně informace o ceně za nabíjení a jejich aktuální dostupnosti. Kromě toho nabízí i další funkce, jako je možnost zadání a personifikace svého elektrifikovaného automobilu, volbu platební metody, navigaci s doporučením nabíjecích stanic či komplexní informaci o průběhu nabíjení, a to vše zdarma.

Jsme velice hrdí na to, že se nám podařilo vytvořit komplexní a zároveň snadno použitelný nástroj, který uživatelům elektrických vozidel výrazně zjednoduší cestování elektromobilem, a to včetně cest do zahraničí. Řidiči si snadno naplánují trasu dle dobíjecích bodů, zkontrolují přes aplikaci, zda nejsou obsazené nebo mimo provoz, vyberou způsob platby a mohou nabíjet. Jakmile se auto nabije na požadovanou úroveň kapacity baterie, dostane řidič notifikaci a po ukončení dobíjení proběhne platba. Není už tak nutné se obávat delších, klidně i zahraničních cest elektroautem,“ popisuje Petr Füzék.

Posledním produktem, který EUROWAG v elektromobilitě nabízí, je Analýza potenciálu výstavby dobíjecích stanic. Partnerům, kteří budují nabíjecí stanice, dokáže díky pokročilé analýze dopravních a dalších demografických dat poskytnout informace o potenciálu jejich výstavby. Tato data pak partnerům slouží jako sofistikovaný nástroj k vhodnému zacílení svých investic do nabíjecí infrastruktury a volbě vhodného dobíjecího místa.

Zároveň EUROWAG do své pečlivě vytvořené sítě více než 15 000 stanic po celé Evropě od konce roku 2019 přidává stanice poskytující alternativní paliva. Zemní plyn ve formě LNG a CNG považuje za vstupní bránu.

V oblasti těžké a středně těžké dopravy je v současnosti zemní plyn rozumnou a dostupnou alternativou nafty a benzínu. Navíc, fosilní zemní plyn může být postupně nahrazen biometanem pocházejícím z přírodních zdrojů, který snižuje emise skleníkových plynů již dnes až o 95 %,“uvádí Anne Schwier, výkonná ředitelka divize pro novou mobilitu a alternativní paliva, která ve společnosti EUROWAG zastřešuje oblast LNG, CNG, vodíku a syntetických paliv.

V roce 2019 získala společnost EUROWAG dotaci na výstavbu LNG stanic, které se rozhodla postavit na stávajících vlastních čerpacích stanicích v České republice, čímž přispěje k rozvoji LNG infrastruktury ve střední Evropě.

Ve spolupráci s výrobci vozidel na alternativní pohon, mezinárodními a národními asociacemi pro alternativní paliva, předními plynárenskými společnostmi a obchodníky s pohonnými hmotami, se EUROWAG snaží společně aktivně rozvíjet a zavádět alternativní paliva na celém evropském trhu.

Společnost EUROWAG pečlivě také sleduje vývoj trhu s vodíkem a syntetickými palivy a bude připravena poskytnout tyto paliva hned, jakmile budou představovat smysluplnou alternativu pro odvětví dopravy.

Jako energeticky a palivově neutrální společnost chceme našim zákazníkům poskytnout maximální flexibilitu a pohodlí. To bez ohledu na to, jaké palivo používají dnes nebo pro jaké se rozhodnou v budoucnu. Zároveň budeme provázet naše zákazníky v průběhu jejich přechodu k udržitelné, čisté a nákladově efektivní dopravě,“ uzavírá Anne Schwier.

18.6.2020
Pracoviště v nové době, méně osobních a neformálních kontaktů a schůzek

„Pokud se někdo domníval, že rychlý přechod k práci na dálku byl šok, návrat do kanceláří v post-koronavirovém období ho může ještě překonat,“ uvádí Kristýna Králová, Marketingová manažerka personálně poradenské společnosti Hays.

Při pokračujících distančních opatřeních je dřívější rozložení kanceláří nahrazeno novým plánem uspořádání s oddělenými stoly a někde i rozdělovači. Mnoho společností se vrací zpět do provozu v režimu rozpisových systémů, s rozloženými časy začátku a konce pracovní doby. Dochází tak ke snížení osobních kontaktů s kolegy a úbytku neformálních pracovních schůzek.

I když se počet osobních setkání mnohonásobně zvýší oproti období, kdy řada zaměstnanců pracovala pouze z domova, lze očekávat, že se s „předpandemickou“ úrovní kontaktů rozloučíme.

Hot-desking, systém, kde několik zaměstnanců používá jedno pracovní místo v různých časech, také půjde na vedlejší kolej, protože zaměstnavatelé by měli přidělit zaměstnancům vlastní vybavení a snažit se o snížení počtu sdílených kontaktních ploch.

Omezení se dotýkají i společných prostor, kolegové by se neměli ve větším počtu stýkat například ve firemních relax zónách a kuchyňkách. Neměli by se ani potkat v zasedací místnosti na konzultaci s celým týmem, pokud situace nesplňuje bezpečnostní nároky.

Zaměstnavatelé myslí také na kritická místa, jako jsou výtahy a chodby - aby se tam lidé neshromažďovali a potkávali se co nejméně, mohou upravovat časy zahájení a ukončení pracovní doby.

„Je také pravděpodobné, že mnoho lidí po pandemii bude žádat o možnost pokračovat v práci z domova, i když se omezení zruší a zaměstnanci se budou moci vrátit na plný úvazek do kanceláře. V uplynulých měsících jsme se přesvědčili, že zaměstnanci mohou úspěšně pracovat z domova, a hybridní týmy se stanou běžnými,“ doplňuje Kristýna Králová z Hays.

Pro ty, kteří se cítí lépe v osobním kontaktu a čerpají energii z debat s kolegy v týmovém prostředí je třeba nalézt alternativní způsoby, jak se nové situaci přizpůsobit a udržet pracovní motivaci, energii a výkon.

Šest tipů, jak se přizpůsobit současným změnám na pracovišti

1. Vytvořte virtuální neformální sociální konverzace.

Používejte i nadále virtuální alternativy k udržování vztahů a kontaktů s vašimi kolegy. Během několika posledních měsíců jsme všichni používali komunikační platformy k pořádání pravidelných virtuálních schůzek a k videohovorům. I nadále je potřeba dodržovat opatření týkající se fyzického distancování a týmy budou tyto nástroje používat pro významnou část svých osobních kontaktů, zejména v hybridních týmech, kde někteří kolegové budou i nadále pracovat vzdáleně.

Vzhledem k tomu, že se na online komunikaci budeme stále spoléhat, proč ji nevyužít co nejlépe tím, že na každé schůzce věnujeme čas krátkým neformálním rozhovorům? Možná budete muset zahájit počáteční konverzaci, ale pravděpodobně zjistíte, že se vaši kolegové brzy začnou těšit na příležitost občas si s kolegy jen tak popovídat. To vám dá šanci dobít energii prostřednictvím sociálních rozhovorů a interakcí s ostatními.

2. Vytvořte příležitosti k přemýšlení nahlas

Můžete do svého týdenního programu schůzek přidat vyhrazený čas na brainstorming, kde se může kdokoli podělit o výzvu, před níž stojí, nebo o úkol, o němž by chtěl mluvit. Pokud jste typ člověka, který generuje své nejlepší nápady tím, že je probere s ostatními, dá vám to příležitost promluvit nahlas a diskutovat o svých myšlenkách.

3. Budujte dále svou síť online a zvedněte telefon.

Pokud máte rádi diskuse a rozhovory, můžete se více zaměřit na budování kontaktů online. Využijte každé příležitosti, zvedněte kolegům telefon a proberte, co je třeba. Dokud budete dodržovat sociální odstup, stále můžete vést diskuze s ostatními v kanceláři, ale je důležité mít na paměti, že ne každý bude chtít, abyste se pravidelně zastavovali u jeho stolu.

4. Zeptejte se, zda můžete trávit více dní v kanceláři.

Pokud pro práci potřebujete kancelářský šum, zeptejte se zaměstnavatele, zda se do kanceláře můžete trvale vrátit. Váš zaměstnavatel možná bude muset omezit počet zaměstnanců, kteří mohou do kanceláře v některých dnech docházet, ale může se najít někdo, kdo by raději pracoval výhradně z domova.

5. Zvyšujte svou kvalifikaci.

Využijte čas k tomu, abyste na sobě zapracovali. Naučit se motivovat, důvěřovat svým instinktům a individuálně řešit problémy, aniž byste museli mluvit o svých nápadech s ostatními, to jsou dovednosti, které dlouhodobě prospějí vaší kariéře. Existuje mnoho nástrojů a platforem, ze kterých si můžete vybrat, pokud se chcete na dálku vzdělávat, od podcastů po webináře nebo čtení odborných knih a článků.

6. Pamatujte na psychickou pohodu.

Pokud se vám daří při úzké spolupráci s ostatními ve skupinovém prostředí, můžete trpět pocity osamělosti, i když jste zpátky v kanceláři. Oddělená pracovní místa jsou navržena tak, aby udržovala lidi dále od sebe, než jsme byli dříve zvyklí. Využijte příležitosti, kdy můžete komunikovat s ostatními, jen se ujistěte, že při práci dodržujete nezbytný odstup.


O Hays

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a asijsko-pacifické oblasti a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě a Latinské Americe. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 30. červnu 2019 má Skupina 11,500 zaměstnanců pracujících ve 265 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2019 vykazuje tyto výsledky:

- Skupina vykázala čistou provizi 1,129.7 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 248.8 milionů liber;

- Skupina umístila kolem 81 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 254 tisíc lidí do dočasných pozic;

- 18 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Austrálii a na Novém Zélandu, 27% v Německu, 23% ve Velké Británii a Irsku a 32% ve zbytku světa.

- Segment dočasného umístění představoval 57% z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 43% z čistých provizí;

- Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

29.5.2020
Oční choroba VPMD postihuje 15% seniorů, příznaky v počátcích nevnímáme

Vlhká forma je charakteristická prorůstáním cév pod sítnicía do samotné sítnice. Tyto novotvořené cévy potompropouští tekutinu a případně i krev do zadní části oka. Hromaděním této tekutiny vzniká na sítnici otok, který způsobuje postupné zhoršení centrálního vidění.Celý komplex otoku, případné krve a prorůstajících cév dokáže výrazně snížit zrakovou ostrost během několika týdnů nebo měsíců.

Celosvětový výskyt onemocnění VPMD je 196 mil. lidí, z toho trpí střední a těžku formou 51 mil. lidí[1]. Se stárnutím populace bude počet nemocných narůstat. Odhad celosvětové populace je v roce 2040 8,9 miliardy a předpokládaná délka života vzroste z 64,6 roků na 74,3 let[2]. Pokročilejší formou VPMD onemocní 76,9 mil. lidí.

V České republice se odhaduje 350 000 lidí s onemocněním VPMD.

Ze začátku mohou být příznaky těžko postřehnutelné. Je to dáno i tím, že zdravé/méně nemocné oko kompenzuje vidění tohodruhého, postiženého. I proto je důležité časté samovyšetření. VPMD se projevuje řadou symptomů:

zamlžené vidění, barvy ztrácí na své intenzitě

zhoršené vidění za tmy a šera

v zorném poli se objevují našedláa tmavá místa

rozvlněné linie například při čtení

snížení centrální zrakové ostrosti (periferní vidění zůstává zachováno)

„Zatím neznáme způsob, jak VPMD zcela vyléčit, ale dokážeme zastavit nepříznivý vývoj onemocnění a potlačit tak ztrátu zraku, která hrozí. Při suché formě, kdy se zrak horší v průběhu let, se nepodávají žádné speciální léky, ale pacient se snaží podpořit vitalitu svých očí různými doplňky s luteinem a vitamínem E a také bohatým jídelníčkem. Na vlhkou formu existuje speciální léčba, která má za cíl potlačit nežádoucí růst nových cév v oblasti makuly,“ vysvětlujeMUDr. Pavel Němecz Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze,prezident České vitreoretinální společnosti.

Oční choroba VPMD značně komplikuje život a krade každodenní malé radosti. Přitom se dá pomocíAmslerovy mřížky snadno samodiagnostikovat a následně léčit.

Tato mřížka se v očním lékařství používá jako jednoduchá pomůcka, díky které můžete odhalit počínající defekty žluté skvrny (makuly) a centrálního vidění již v počáteční fázi. Ideální je, pokud si na ni najdete čas jednou týdně.

Otestovat se můžete nawww.chcividet.cz

Česká vitreoretinální společnost spouští v těchto dnech osvětovou kampaň „Chci vidět“

„V kampani chceme upozornit na nemoc, která postihuje přibližně 15 % seniorů. Tato porucha značně komplikuje život a krade každodenní malé radosti. Přitom se dá toto onemocnění pomocí Amslerovy mřížky snadno samodiagnostikovat a velmi často také následně léčit. Pokud ovšem nemocný navštíví včas svého očního lékaře. Kampaň má tedy jeden hlavní cíl, zvýšení povědomí o onemocnění VPMD u seniorů a jejich blízkých.Chceme touto kampaní přivést naše pacienty, kteří mají příznaky VPMD, k samotestování a následné návštěvě lékaře. Partnerem této osvětové aktivity je Česká diabetologická společnost a společnost Novartis,“ uvádí MUDr. Pavel Němecz Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze,prezident České vitreoretinální společnosti.

Výzva k veřejnosti „Akce zrak“

Novartis společně s odbornou společností vyzývá kreativní spoluobčany, aby vymysleli něco, co usnadní život lidem se sítnicovým postižením, včetně zmíněné VPMD. „Myslíme si, že pomůcka, která pomůže pacientům v běžném každodenním životě je neocenitelná, a proto chceme, aby se veřejnost podělila o nápad na pomůcku, servis, řešení nebo jakoukoli jinou vychytávku,“ doplňuje MUDr. Pavel Němec.Nejlepší myšlenka bude realizována a za pomoci společnosti Novartis uvedena do praxe.[1] Wong WL, Su X, Li X, Cheung CM, Klein R, Cheng CY, et al. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health. 2014;2(2):e106–16.

World Health Organization.World report on vision, ISBN 978-92-4-151657-0, World Health Organization 2019.

[2] United Nations. World Population to 2300. New York, NY; 2004.

20.5.2020
Lidé se těší na návrat do kanceláří. Flexibilita práce na dálku, méně osobních setkání a úsporná opatření jako výsledek pandemie, podle nedávného průzkumu Hays.

• Téměř polovina (48%) zaměstnanců tvrdí, že se těší na návrat na své pracoviště

• 30% pracovníků se obává rizika infekce při návratu do kanceláře

• 33% respondentů očekává, že po pandemii bude větší flexibilita co se týká práce z domova


Společnost Hays provedla celosvětový průzkum s více než 1 400 dotazovanými, aby zjistila jejich očekávání při návratu na své pracoviště po ukončení karantény, a dále jaké předpokládají změny na pracovních trzích v přímém důsledku pandemie.

Česká republika se momentálně nachází v období, kdy se společnosti a podniky navrací zpět k provozu. Platí řada nových hygienických norem, takže tento provoz nemůžeme nazvat běžným, nicméně firmy fungují a zaměstnancům bývá vesměs na dobrovolné bázi umožněno vracet se na svá pracoviště.

48 % respondentů celosvětového průzkumu uvedlo, že se na návrat do kanceláře těší, 25 % dotázaných nemělo o návrat zájem a bez preference bylo 27 % respondentů.

Sándor Bodnár, ředitel Hays pro ČR a Rumunsko průzkum komentuje: „Vzhledem k tomu, že téměř polovina dotázaných uvedla, že se těší na návrat do kanceláře, společnosti tedy musí zabezpečit maximální přípravu pracovišť s ohledem na pravidlo dodržování sociálního odstupu, aby zdraví zaměstnanců bylo vždy na prvním místě. Firmy se musí se také ujistit, že dodržují všechny předpisy a pokyny místní vlády. Je důležité si uvědomit, že pokud se někdo těší na návrat do kanceláře, nutně to neznamená, že je ochoten čelit jakýmkoli rizikům, jako jsou přeplněné prostředky veřejné dopravy a podobně.

Lidé se se těší na návrat do kanceláří z různých důvodů. Zkušenost s dlouhodobou prací z domova, či kompletní odstřižení od práce, je pro každého v dané situaci unikátní. Někteří lidé přešli na režim práce z domova snadno, jiní se potýkali s dalšími povinnostmi, kterým během tohoto období museli dostát a podobně.

Na otázku, zda mají lidé nějaké obavy ohledně návratu do kanceláře, 30 % dotázaných uvedlo, že nechce riskovat potenciální možnost infekce. 18 % respondentů říká, že se návratu do pracovního prostředí neobává a 17 % lidí vnímá jako rizikové dojíždění do práce hromadnou dopravou. 16 % dotázaných si myslí, že jsou doma produktivnější. 13 % respondentů uvedlo, že nechce narušit svou novou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, a 5% lidí říká, že má jiné závazky, kvůli kterým musí zůstat doma.

Na otázku, jak si lidé myslí, že se pracovní prostředí v důsledku pandemie změní, 33 % uvedlo, že očekává větší flexibilitu pro práci na dálku. 19 % respondentů předpokládá úbytek osobních setkání a schůzek, 17 % očekává ve firmách úsporná opatření a snížení rozpočtů a 11 % se domnívá, že dojde k úbytku volných pracovních míst na pracovních trzích a dalších 11 % lidí plánuje do budoucna přehodnotit své priority. Pouze 5 % respondentů žádné změny neočekává a 3 % lidí se domnívá, že jejich pracovní vytížení se sníží.

Sándor Bodnár z Hays komentuje výsledky: „Je jasné, že tato nová éra pracovního světa bude jiná, než trh, ve kterém jsme se pohybovali ještě před několika málo měsíci. Některé změny ještě nejsou zřejmé. Je to opět na vedení firem, aby se svými zaměstnanci jasně komunikovalo o změnách, které mohou očekávat a jaký na ně budou mít vliv. Již nyní je patrné, že některé společnosti přemýšlí o tom, že některé změny, ke kterým byly nuceny přistoupit, začlení do svého běžného chodu, například sdílení pracovních míst či mix práce z kanceláře a z domova.“

(Respondenti odpovídali v období 17. dubna 2020 – 11. května 2020 na www.social.hays.com

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511