Novinky

3.10.2022
Setkání chřipky a covidu uvidíme v zimním období častěji

Chřipka je sezónní nákaza chladné části roku, epidemické vlny obvykle nastupují mezi prosincem a březnem, nejčastěji dochází k jejich kulminaci v lednu nebo v únoru. Ročně je ve světě zaznamenáno 3-5 milionů těžkých nákaz a 290-650 tisíc úmrtí na chřipku[1]. Výjimkou byly uplynulé dvě sezóny kvůli přísným opatřením proti kapénkovým nákazám. V chřipkové sezóně 2021/2022 byly zaznamenány 2 chřipkové vlny, jedna na přelomu roku a druhá mezi 10. a 15. kalendářním týdnem. Chřipkový virus byl v národní referenční laboratoři zaznamenán ve stovkách případů.Letošní chřipková sezóna by mohla být nejhorší za poslední roky, důvodů je více.

„Letos bude od r. 2020 nejnižší ochota obyvatel dodržovat preventivní opatření proti respiračním nákazám a navíc za poslední dva roky nebyla populace s virem chřipky významněji konfrontována, proto chybí většině protilátky. Určitým indikátorem vývoje chřipky na severní polokouli je situace v létě na jižní, kdy mají své zimní období, a například Austrálie si letos prošla nejhorší chřipkovou epidemií za posledních 5 let,“uvádí doc. MUDr. Rastislav Maďar,děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

„Viry chřipky velmi pravděpodobně dorazí v obvyklém čase. Příležitostně se chřipkové viry budou objevovat v populaci už před Vánoci, hlavní nápor však obvykle nastává až po nich. Podíl chřipkových nákaz na celkovém počtu infekcí dýchacích cest se zvýší po novém roce, chřipková epidemie většinou vrcholí v lednu nebo v únoru,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Maďar,děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Epidemie chřipky obvykle začínají v dětských kolektivech a rozšíří se do rodin a z nich dále do pracovních kolektivů, volnočasových kolektivů apod. Chřipka se přenáší především přímo z člověka na člověka, ale i nepřímo přes ruce. Důležitá je ochrana dýchacích cest. Dodržet odstup od cizích lidí, zejména od osob s příznaky infekce dýchacích cest. Pokud to není možné, tak použít respirátor.Účinnou specifickou prevencí je očkování. Hlavním cílem vakcinace je redukce těžkých stavů, hospitalizací a úmrtí.

„Pro letošní sezónu máme k dispozici čtyřvalentní vakcíny chránící před dvěma kmeny chřipky typu A a dvěma typu B. Tři jsou neživé injekční a jedna živá do 18 let věku ve formě nosního spreje,“ uvádí Martin Nesrsta ze společnosti Avenier.

Největší zájem o chřipkové vakcíny byl v roce 2020, kdy ještě nebylo k dispozici očkování proti Covid-19. V loňském roce zájem poklesl a letos bude zřejmě ještě nižší. Špatné rozhodnutí a podcenění situace však může mít cenu života.

Virus chřipky poškozuje obranu dýchacích cest (řasinkový epitel) a ulehčuje pronikání virů do dolních cest dýchacích. Tímto způsobem umožňuje působení i jiným respiračním patogenům. Proto existuje obava z vážných superinfekcí, kdy jedna infekce nasedá v časové souvislosti na druhou.

„Setkání chřipkových a covidových virů uvidíme v této sezóně nejčastěji za celé období pandemie. Osobně se obávám, že současná nebo těsně na sebe navazující chřipková infekce s covidem může způsobit těžší průběh nemoci i u nerizikových jedinců. Situaci v zimním období to může významně komplikovat,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Maďar,děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

„Na začátku podzimu bude důležité posílit svou ochranu hlavně proti covidu. K dispozici jsou, pro první či druhou posilující dávku, nové bivalentní vakcíny proti variantám Omikronu BA1 a BA 4 a 5, kdy tato varianta nyní dominuje,“ doporučuje MUDr. Jan Dvořák z centra Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Očkování proti chřipce mají z veřejného zdravotního pojištění hrazené některé rizikové skupiny, jako jsou lidé starší 65 let, osoby s chronickými onemocněními (onemocnění srdce, cév, dýchacích cest, ledvin, diabetem…), osoby s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny apod.

Kromě vakcín proti respiračním infekcím, což není jen chřipka a covid, existuje i očkování proti meningokokům u mladších jedinců, proti pneumokokům u seniorů nebo proti černému kašli.


[1] Podle CDC, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí je předním národním institutem Spojených států amerických pro veřejné zdraví.

22.9.2022
HAYS: Tématem roku je odměňování, sílí trend individuálního navyšování mezd

Každoročně v lednu zveřejňuje společnost Hays výsledky průzkumu zaměřeného na vývoj mezd a pracovního trhu ve vybraných oborech a na trendy v odměňování v oblasti tzv. bílých límečků. Tento průzkum vydala společnosti i letos.

Uplynulo téměř tři čtvrtě roku, jsme v září, meziroční srpnová inflace dosáhla 17,2 % a ceny komodit stále stoupají. Jak se tyto faktory promítly do odměňování zaměstnanců a jaké jsou výhledy do dalšího období?

„Většina společností je z pohledu náborů velmi aktivních, řada oborů progresivně roste a poptávka po nových zaměstnancích je tedy vysoká. Z našich dat vychází, že aktuálně víc než 70 % zaměstnavatelů pociťuje oproti lednu tohoto roku ze strany zaměstnanců nebo uchazečů o práci značný tlak na navyšování mezd,“ uvádí Jan Nezkusil, Section Manager společnosti Hays v České republice pro oblasti technického náboru.

Firmy nepřistupují k plošnému zvyšování mezd, aby dohnaly inflaci, preferují spíše individuální navyšování mezd a mají i další nástroje, pomocí kterých s touto situací bojují. „Současný pracovní trh je poměrně nevyvážený, existují společnosti, které pravidelně plošně zvyšují mzdy svým zaměstnancům, obvykle okolo 5 %; a na druhé straně jsou pak firmy, které navyšují individuálně, což je hlavní trend, který se nyní v odměňování prosazuje. Dále je ještě skupina společností, které stále vyčkávají a sledují, jak se bude trh dále vyvíjet,“komentuje Jan Nezkusil.

Nejprogresivnější segment v navyšování mezd je oblast IT a inženýringu (strojírenství), nejedná se jen výrobní firmy, ale převážně společnosti, které působí v oblasti výzkumu a vývoje. K nejvýraznějším změnám z pohledu růstu mezd docházelo na pozicích v oblasti softwarového vývoje, data science, a na pozici SAP konzultantů. Ti jsou hodně žádaní, mají vysokou cenu na pracovním trhu a jsou příkladem rolí, kde se individuální navyšování mezd aktuálně významně objevuje.

Individuální navyšování mzdy souvisí s dalším významným faktorem, a tím je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce.

V okolních zemích se pracovní trh vyvíjí podobně a zaměstnavatelé čelí podobným výzvám, které plynou z nízké nezaměstnanosti, vysoké inflace a nárůstu cen energií a pohonných hmot. V České republice navíc situaci komplikuje nejnižší nezaměstnanost v EU, a proto je tlak zaměstnanců a kandidátů na mzdy mimořádně silný. I proto sefirmy v posledních dvou třech letech aktivně rozhlížejí po zaměstnancích v zahraničí. „První preference je v rámci Evropské unie, protože z administrativního hlediska je jednodušší tyto lidi zaměstnat. Trendem zůstává poohlížet se spíše v rámci střední a východní Evropy, kde se finanční požadavky zaměstnanců spíše potkávají s nabídkou českých zaměstnavatelů. Rozhodně se však nejedná o levnou pracovní sílu, kandidáti ze střední a východní či jihovýchodní Evropy mají podobné požadavky jako kandidáti v Česku. Ale přibývá firem, které jsou otevřené zaměstnancům i z třetích zemí.“,říká Jan Nezkusil.

Nevyvážený trh práce z pohledu odměňování a nedostatek lidí znamená, že zaměstnanci nemají problém s častější změnou zaměstnavatele. Motivem ke změně není jen výše mzdy,velkou roli hraje kultura společnosti, flexibilita – tedy konkrétně flexibilní pracovní doba a možnost práce z domova; a dále pak možnosti dalšího rozvoje.

Jaké trendy se prosazují v benefitech?

Na oblast benefitů měly vliv poslední dva roky. Největší změna nastala právě ve zmíněné flexibilitě. V technických i technologických oborech je pokračujícím trendem hybridní pracovní model ve formě 3+2 nebo 2+ 3, tedy 3 dny v práci, dva dny doma nebo naopak.

V případě IT odborníků se prosazuje trend „práce odkudkoliv z ČR“, kdy zaměstnanec pracuje kompletně na dálku a do kanceláře dojíždí občasně, jednou či dvakrát za měsíc.

Do popředí z hlediska firemních výhod se dostala péče o zdraví, prioritou je pak především péče o duševní zdraví a well-being, společnosti se proto v hojné míře zaměřují na rozšíření portfolia této nabídky.“, uzavírá Jan Nezkusil z Hays.O Hays

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů a poskytování náborových řešení, jako je RPO či MSP. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii, Německu a Austrálii a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě, Latinské Americe a Asii. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr včetně contractingu. K 30. červnu 2022 má Skupina 13,000 zaměstnanců pracujících ve 253 kancelářích ve 32 zemích světa. Finanční rok končící k 30. červnu 2022 vykazuje tyto výsledky:

- Skupina vykázala čistou provizi 1,189.4 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 210.1 milionů liber;

- Skupina umístila kolem 83,750 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 250 tisíc lidí do dočasných pozic;

- 16 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Austrálii a na Novém Zélandu, 26 % v Německu, 22 % ve Velké Británii a Irsku a 36 % ve zbytku světa.

- Segment dočasného umístění představoval 55% z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 45% z čistých provizí;

- Technology je největší specializací Skupiny, generující 26 % čistých zisků, následována specializacemi Accountancy & Finance(14 %) a Construction & Property (11 %)

- Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

1.9.2022
Indie – pulzující demokracie a pluralitní společnost

Po dva tisíce let našeho letopočtu byla Indie považována za největší ekonomiku přispívající třetinou k celosvětové produkci. V roce 1857 během Sepoyovy vzpoury se ale dostala pod vliv Britů a byla donucena podvolit se britské koruně. Téměř dvě století byla Indie připoutána k Velké Británii, která ji kvůli obchodu rozdělila na Indii, západní Pákistán a východní Pákistán. Ze všech kolonií, které Británie kdy dobyla a ovládala, byla Indie považována za tu největší a nejbohatší, někdy označovaná také jako “klenot britské koruny”.

Indie získala nezávislost v roce 1947. Za posledních sedmdesát pět let zažila nejen pět válek, ale také časté přírodní katastrofy, například povodně, hladomory, sucha a epidemie. Nezávislá Indie byla svědkem sedmnácti svobodných a spravedlivých parlamentních voleb s patnácti premiéry v čele. Kdy každý přispíval svým dílem k růstu, stabilitě a rozvoji indického národa i ekonomiky a postupně vybudovali moderní Indii.

Dosažený pokrok

V padesátých letech tvořilo zemědělství největší podíl na indické ekonomice, následováno službami a výrobou. Nyní převládá sektor služeb, dále průmysl a zemědělství. Tehdy byla průměrná délka života okolo 32 let. Vyskytovala se také vyšší úmrtnost novorozeňat a rodiček. V celé zemi bylo jen 50 000 lékařů. Dnes jsou tato čísla mnohonásobně vyšší. Lékařů je nyní v Indii více než 1,2 milionu v 70 000 nemocnicích.

Pokud jde o vzdělání, když Britové odcházeli z Indie, bylo v zemi 210 000 obecných škol, 13 600 středních škol a 27 vysokých škol. Dnes zde najdeme přes 1,6 milionu obecných a středních škol, více než 42 000 vysokých škol a tisíc univerzit. Aktuálně chodí do školy v Indii přes 250 milionů dětí a vysoké školy navštěvuje téměř 40 milionů studentů.

V letošním roce je podle odhadů populace Indie složena z 1 090 milionů hinduistů, 200 milionů muslimů, více než 31 milionů křesťanů. Dále jsou zastoupeni sikhové, buddhisté a ostatní náboženství.

Budoucí vyhlídky

Indii nedávno zasáhla, stejně jako ostatní země, pandemie Covid-19, kvůli které se její ekonomika v letech 2020-21 propadla o 7,3 %. Pro Indii může být určitou útěchou, že tento propad byl nižší než v jiných velkých ekonomikách.

Zároveň ale platí, že v Indii žije stále velká část populace pod hranicí chudoby. I přesto má ale Indie stále mnoho výhod, velkou část populace tvoří mladí lidé do 30 let, která se zaměřuje na digitalizaci a inovace. Dalším kladem je silná vláda a rostoucí trh.

Pokud Indie vytrvá ve snaze o budování a konsolidaci své infrastruktury, udrží společnost soudržnou a harmonickou a dokáže budoucím generacím zajistit lepší budoucnost.

***

Autorem článku je A. R. Ghanashyam, indický diplomat, který působil jako velvyslanec Indie v Angole a jako vysoký komisař Indie pro Nigérii.

9.6.2022
International Day of Yoga 2022 – come and join us!

This June, International Day of Yoga celebrations will be held across the Czech Republic again. This year’s celebrations will be bigger than usually since India is celebrating 75th anniversary of its independence from colonial British rule. Under the title of “Azadi ka Amrit Mahotsav“, a number of events are taking place in India and abroad, including in the Czech Republic.

„The International Day of Yoga was first celebrated globally in 2015, following its inception in the UN General Assembly in 2014. In his UN address then, Prime Minister of India Narendra Modi had suggested the date of 21 June to celebrate the International Day of Yoga, as it is the longest day of the year in the Northern Hemisphere and has a special meaning in many parts of the world. The first celebration in India was organized by the Indian Ministry of AYUSH which deals with ayurveda, yoga and other Indian health systems. Since then, the International Day of Yoga is celebrated annually all over the world, including in the Czech Republic,“ said H. E. Hemant H Kotalwar, Ambassador of Republic of India to the Czech Republic who invited all yoga enthusiasts to take part in events organized across the Czech Republic by the Yoga associations.

In the curtain raiser event hosted at the Indian Embassy in Prague on 8 June , Psychologist and psychotherapist Petr Růžička explained how practise of yoga benefited the mental health. Petr said “people are then able to look at themselves in a healthy way (self-reflection) and to keep their behaviour and acts under control. This function of self-regulation is safeguarded primarily by an area of brain behind the forehead whose development is supported especially by concentration and meditation but also by other yogic exercises.”

How can yoga help us?

· Let’s practice yoga (classical yoga which includes a comprehensive system of physical, mental, breathing and spiritual techniques, such as for example the Yoga in Daily Life System) on the basis of the principle of "sannahana", i.e. resistance and indomitableness.

· Let’s not avoid adequate load and obstacles, let’s rather try to overcome them (each unnecessary avoidance weakens our ability to manage and deepens our fear of further load).

· Let’s harden our body (cold shower in the morning, walking barefoot in the nature…), let’s cultivate our self-discipline, let’s direct our lives from chaos to organization and regularity (it saves considerable amounts of life energy that we can use to manage load).

· Let’s think and communicate in a positive way. The way we think about the world creates our world.

· Let’s build our health self-confidence and self-awareness. They represent the basis for life stability and resistance.

· Let’s strengthen our social and environmental health. What is my relationship with other people, with the environment, with the world? Do I love them, take care of them?

· Let’s cultivate our spirituality (it does not have to be tied to any religion), let’s feel our connection with the wholeness, let’s respect what goes beyond us.

How to join us?

This year’s celebration of the International Day of Yoga organized by the Embassy of India will take place on June 21 from 8:30 am in the India House at Sarecka 7, Prague 6 and will be live telecast globally.

Every week, 25 branches of Yoga in Daily Life offer almost 500 public yoga courses in over 100 Czech towns and cities. Apart from Yoga in Daily Life, more than 35 centres all over Czech Republic also organize regular yoga classes which promote mindfullness and holistic well being. In Prague, to celebrate the International Day of Yoga 2022, there will be open house on June 16 in three Yoga in Daily Life centres (in Blanicka street in Prague 2; Velichovska street in Prague 5 – Mala Ohrada and Donovalska street in Prague 4 – Jizni Mesto). People interested in yoga can come to try a free yoga class within 6 different yoga courses: for beginners; against back pain; and to support vitality. In other Czech and Moravian cities, people can join yoga in a park, tasting of vegetarian specialities and other programmes. All the courses, seminars and other events organized by Yoga in Daily Life can be found atwww.joga.cz and the Facebook pagewww.fb.com/jogavdennimzivote.cz.

8.6.2022
České zoo nabízí svým návštěvníkům a sběratelům edici výjimečných suvenýrových bankovek

Od června mají sběratelé a návštěvníci českých zoologických zahrad možnost pořídit si pamětní listy Naše Zoo v podobě bankovky vytištěné ve Státní tiskárně cenin. Pamětní listy vzešly z mezinárodní designerské soutěže[1] a hlavním motivem je evoluce. Ceniny nápadité kompozice s propracovanou kresbou zvířat z dílny tvůrčí dvojice české akademické sochařky a medailérky Majky Wichnerové a slovenského designéra Mateje Gábriše evokují exotické dálky a zobrazují vzácná zvířata.

Pamětní listy v podobě bankovky osloví návštěvníky, kteří si touží odnést originální předmět na památku a zároveň chtějí podpořit ochranu živočišných druhů. Jako první si mohou tyto ceniny koupit návštěvníci zoologických zahrad v Liberci, Olomouci, Plzni, ve Dvoře Králové a v dalších středoevropských zahradách.

„Na naší liberecké bankovce je zobrazena krajta zelená a rys karpatský. Jedná se o zástupce, kteří reprezentují jak tropický deštný prales, tak naší evropskou krajinu. Pevně věřím, že suvenýrové bankovky se stanou jedním z lákadel a budou motivovat zájemce o celou edici k návštěvě i dalších zoologických zahrad. Část výtěžku z prodeje bude totiž věnována na ochranu ohrožených druhů,“říká ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Pamětní listy byly vytištěny Státní tiskárnou cenin na ceninový papír s vodoznakem lipového listu s viditelnými a neviditelnými vlákny. Na hlavní motivy na lícové a rubové straně včetně číslování byla použita technologie digitálního tisku, ostatní motivy v podtisku včetně UV barev jsou tištěny ofsetovou tiskovou technikou. Emise, která je určena pro české zoologické zahrady, je obohacena na lícové straně českým lvem ze stříbrné fólie, která byla aplikovaná pomocí horké ražby.

„Jsem velice rád, že jsme mohli být součástí projektu, který je z pohledu ceninové polygrafie velmi zajímavý, pomáhá tam, kde je potřeba a zároveň přináší radost sběratelům a fanouškům zoologických zahrad. Byl bych rád, kdyby se tento projekt stal inspirací pro ostatní,“ uvádí generální ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka.

Jana Vinšová, ředitelka odborné organizace Czechdesign, dodává: „Oceňuji velmi zodpovědný přístup zadavatele při hledání všech možných tvůrčích cest a odvahu vydat se cestou ilustrátorské soutěže.“

Hlavním prvkem pamětního listu v podobě bankovky je portrét zvířete zasazený do krajiny, která je mu vlastní. Sběratelé se mohou těšit například na tygra ussurijského, lva berberského, krajtu zelenou, žirafu Rothschildovu a pandu červenou. Jednotícím prvkem celé série bankovek je osoba Charlese Darwina, se kterou souvisí jeho kresba na rubové straně, tak další grafické prvky. Na lícové straně je to pás propletených živočichů a na rubové straně spirála jako symbol evoluce.

„Zvířata jsou živá, a proto jsme se snažili vytvořit živé portréty za použití kombinované techniky akvarelu, pastelky a tužky. Řešení formy jsme pojali co nejjednodušeji, aby poskytovala co nejvyšší variabilitu. Jednotlivé části zároveň ukrývají řadu ochranných prvků jako mikropísmo, kontrolní průhled, giloš a další,“popisují autořiMajka Wichnerová a Matej Gábriš.

V zahradách lze pamětní listy v podobě bankovky zakoupit prostřednictvím samoobslužného automatu, jehož součástí je i UV světlo, která odhalí některé ochranné prvky těchto cenin. Jsou to například stěžejní motivy s fluorescentní barvou na přední straně ceniny nebo bavlněná vlákna, která jsou součástí ceninového papíru, jako tomu bývá u skutečných bankovek.[1] Mezinárodní soutěž na grafickou podobu série upomínkových předmětů v podobě bankovek probíhala ve spolupráci s organizací Czechdesign. Do uzavřené soutěže porota vybrala z více jak 100 zájemců ze zveřejněné otevřené výzvy 5 soutěžících. Ti měli připravit pestrý, pozitivně laděný, realistický, čistý, funkční a s ohledem na celou chystanou sérii i variabilní návrh.

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511