Novinky

23.8.2021
Prestižní ocenění pro BioMonitor lll

Výrobce medicínských zařízení společnost BIOTRONIK získala za implantabilní srdeční monitor BioMonitor III prestižní průmyslovou cenu Enabling Technology Leadership Award 2021 od Frost & Sullivan pro své vysoce přesné sledování srdeční funkce. Ocenění je uznáním inovativních vlastností zařízení a hodnoty pro uživatele.

Přístroj, který je o něco větší než tužková baterie, monitoruje činnost srdce a informace odesílá lékaři. Pacient je tak trvale pod kontrolou.„Automatický bezdrátový přenos záznamů poruch srdečního rytmu k ošetřujícímu lékaři umožňuje nepřetržité sledování zdravotního stavu pacienta prakticky odkudkoli. Spolehlivost přenosu dat pomocí systému BIOTRONIKHome Monitoring dosahuje 98 procent, což je nejvyšší hodnota v oboru, vyzdvihla hlavní výhody analytička výzkumu společnosti Frost & Sullivan Dr. M. Sneha Maria. Upozornila také, že tato účinnost je zvlášť užitečná v době pandemie COVID-19, protože zařízeníumožňuje ošetřujícím lékařům průběžné sledování zdravotního stavu pacientů, včetně případných varovných znamení, aniž by bylo zapotřebí návštěv v nemocnici.K přenosu dat není zapotřebí žádného zásahu ze strany pacienta, signál z přístroje se automaticky spáruje se systémem Home Monitoring a jeho prostřednictvím odesílá nasbíraná data do počítače lékaři.

BioMonitor III seimplantuje do podkoží v oblasti klíční kosti a k jeho implantaci stačí větší vpich.

5.6.2021
Jedním z mála pozitiv pandemie je intenzivní nástup monitorování pacientů na dálku

Jedná se o sledování určitých fyziologických parametrů pacienta pomocí aplikací, implantátů, čidel a dalších prvků. V současné době se dá na dálku sledovat řada onemocnění, od kardiologie přes chronická plicní onemocnění, až po diabetes. Díky vzdálené monitoraci mohou lékaři včasně zasáhnout do diagnostiky nebo léčby.

„Zejména u starších pacientů, třeba se srdečním selháním nebo nestabilním vysokým krevním tlakem, potřebujeme aktuální informace o jejich zdravotním stavu.Pomocí digitálních technologií jsme zachovali dostupnost zdravotní péče u chronicky nemocných i v době omezených služeb jednotlivých ambulancí. Navíc je zde významný přesah sociální, protože mnozí pacienti jsou fragilní senioři a potřebují určitou kontinuitu medicínského sledování, abychom je co nejdéle dokázali udržet v jejich domácím prostředí a minimalizovali riziko hospitalizací,“ uvedl prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, první místopředseda ČKS a přednosta I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc v rámci květnového virtuálního kongresu České kardiologické společnosti.

Dlouholeté výsledky mají lékaři a pacienti s poruchami srdečního rytmu s implantovaným kardiostimulátorem či defibrilátorem, kteří jsou dálkově monitorováni systémem Home Monitoring. Pacientská jednotka, podobná chytrému telefonu, detekuje signál vysílaný implantovaným přístrojem a získaná data, jako je například průměrná srdeční frekvence či fibrilace síní, bezdrátově odesílá do centrálního střediska v Berlíně. Přenesené informace jsou automaticky analyzovány a zjištěné nálezy jsou přes zabezpečený server k dispozici lékařům – a to každých 24 hodin a také kdykoli, když je odhalena závažná událost.

Jedná se o zralý systém[1], který za dvacet let od svého uvedení na trh prokázal prostřednictvím několika studií[2]vyšší pravděpodobnost přežití monitorovaných pacientů či snížení rizika hospitalizací pro poruchy srdečního rytmu u nemocných s implantovaným kardiostimulátorem či defibrilátorem.

Ukazuje to i nedávný případ pacienta, u kterého byla hned následující den po odhalení epizody fibrilace síní zahájena lékaři antikoagulační a antiarytmická léčba. „Jednou z esenciálních vlastností systému je, že funguje zcela automaticky, takže pacient nemusí manuálně zadávat žádné údaje, což samozřejmě zvyšuje jeho adherenci,“ popisuje prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA.

V České republice je ve větších i menších centrech díky této technologii vzdáleně sledováno již okolo 4 500 nemocných. „Na našem pracovišti máme to štěstí, že k dubnu letošního roku monitorujeme více než 2 100 pacientů, přičemž za poslední rok jsme zaznamenali skokový přírůstek," říká prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., MBA, první místopředseda ČKS a přednosta I. interní kliniky LF UP a FN Olomouc.[1] Home Monitoring dostupný ve více než 70 státech světa využívá takřka 400 000 pacientů. Systém přispívá ke zlepšení efektivity monitorace včetně významného snížení počtu fyzických návštěv ambulance při zachování bezpečnosti a kontinuity léčby, jak vyplynulo ze studie TRUST (Varma et al., Circulation 2010), ale především zlepšení perspektivy nemocného včasnou detekcí celé řady klinicky významných stavů.

[2] IN-TIME studie jasně prokázala mortalitní benefit. Jednalo se o prospektivní randomizované klinické hodnocení (Hindricks et al., Lancet 2014) 700 pacientů s chronickým srdečním selháním s implantovaným ICD či CRT-D.

3.6.2021
HAYS: Čeští zaměstnavatelé nastavují nová pravidla, rušení pracovních míst není na programu

Míra nezaměstnanosti vzrostla v roce 2020 ve všech regionech působnosti Hays[1]. Na všech trzích byla ve 3. čtvrtletí 2020 vyšší o 1,5 procentního bodu oproti ve 4. čtvrtletí 2019.

Česká republika vykazovala ve 4. čtvrtletí roku 2019 nezaměstnanost ve výši 2,1 %. Ve 3. čtvrtletí roku 2020 došlo k růstu na 2,9 % a dle předběžných údajů Českého statistického úřadu je hodnota aktuální míry nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí 2021 na úrovni 3,3 %.

Mladí lidé byli zasaženi více než starší generace. Mladší věkové skupiny zaměstnaných častěji pracovaly v odvětvích, která byla pandemií těžce zasažena, popřípadě působily na dočasných pozicích. V důsledku toho míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi ve věku 16–24 let vzrostla ve všech regionech Hays více než v jiných věkových skupinách.

„I v České republice se tento trend potvrdil a mladší věkové skupiny byly dotčeny dopady pandemie více. Z hlediska pohlaví přišlo o práci více žen než mužů, což se přisuzuje jejich většímu podílu v oborech, které byly pandemií zasaženy především jako je cestovní ruch, maloobchod nebo administrativa,“říká Sándor Bodnár, výkonný ředitel HAYS pro Českou republiku a Rumunsko.

Pandemie způsobila posun směrem k práci z domova nebo na dálku. Aktuální průzkumy ukazují, že v Evropě z domova v první vlně krize ve 2. čtvrtletí 2020 pracovalo až 50 % zaměstnanců. Pro srovnání v roce 2019 vykonávalo svou práci obvykle z domova pouze 5,4 % lidí.[2] V České republice to byla ve stejném roce pouhá čtyři procenta, zatímco dle aktuálně dostupných informací nyní z domova pracuje 37% Čechů.

„Očekáváme, že práce z domova bude v určité formě pokračovat nadále. Mnoho zaměstnanců se práci z domova přizpůsobilo a přejí si, aby i v budoucnu pokračovala a mnoho společností s tímto režimem počítá. Dle průzkumu Hays mezi uchazeči o práci v České republice[3] by uvítalo možnost práce z domova jeden den v týdnu 19 % respondentů, zatímco 50 % lidí, kteří mohou pracovat z domova, by v tomto režimu chtělo trávit 2-3 dny v týdnu. Ze současných rozhovorů se zaměstnavateli pak vyplývá, že se společnosti nejčastěji přiklánějí k variantě 2/3, tedy dva dny z domova a tři dny z kanceláře či naopak,“ komentuje Sándor Bodnár, výkonný ředitel HAYS pro Českou republiku a Rumunsko.

To považují za ideální i zahraniční studie, dle kterých je takto možné zachovat flexibilitu a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zároveň udržet dostatečnou míru interakce s kolegy a společností. Zároveň by však práce z domova měla zůstat dobrovolnou. Mnoho zaměstnanců nadále upřednostňuje práci z kanceláře, ať už z důvodů lepšího přístupu k technice a technologiím, či z důvodů osobních, kdy se chtějí vyhnout další izolaci a omezené sociální interakci.


Čeští zaměstnavatelé se dále shodují, že došlo především k urychlení digitalizace a optimalizaci vedení výběrových řízení i zaškolování nových pracovníků (onboarding)[4].

Většina firem dokázala i době pandemie zachovat standardní délku procesu výběru uchazečů. Firmy poptávají zaměstnance, kteří dokáží fungovat samostatně; schopnost rozvrhnout si pracovní den a konkrétní aktivity a správně stanovit priority jsou tedy pro firmy zásadní.

Výběrová řízení kompletně online probíhají u téměř třetiny zaměstnavatelů (31%), zatímco kombinaci osobní a online schůzky upřednostňuje 40 % firem. 12 % společností umožňuje během náborového procesu online seznámení s týmem, což se ukazuje jako velmi efektivní a žádané. Pro 8 procent zaměstnavatelů je osobní setkání s uchazečem o práci natolik zásadní, že jej do online formy nepřevedlo vůbec.

V popředí zájmu personalistů je v současné době nábor, nastavení pracovního režimu a opatření souvisejících s pandemií. Společnosti vyhodnocují efektivitu práce z domova a nastavují nová pravidla. Lze očekávat častější přechod směrem k hotdeskingu, který se do této doby objevoval ve společnostech spíše výjimečně.

Další prioritou je otázka odměňování a benefitů. Spíše než k rušení některých vybraných benefitů, ke kterému došlo v první polovině roku 2020, společnosti nyní inovují a hledají benefity, které vyhovují současným potřebám zaměstnanců – ať už se jedná o zmiňovanou flexibilitu nebo například rozšířenou zdravotní péči.

„Dobrým signálem pro pracovní trh je zjištění, že ukončování pracovních poměrů a rušení pracovních míst má ve firmách aktuálně nejnižší důležitost, počet otevřených pracovních míst by tak mohl mít opět rostoucí tendenci,“ uvádí Sándor Bodnár.

Zaškolování nových zaměstnanců /onboarding/ kombinuje prezenční formu i online
Polovina firem kombinuje online a osobní onboarding, přičemž převažuje zaškolování na dálku. Zpětná vazba nováčků na novinky v onboardingu je povětšinou pozitivní, hlavní výzvou zůstává především obtížnější seznámení se s kolegy a kulturou společnosti. Jakkoliv umožnily online platformy jako MS Teams či Zoom společnostem fungovat i ve ztížených podmínkách, společnosti i zaměstnanci postrádají osobní setkávání.

Propouštění se dotklo nejvíce zaměstnanců v administrativě a ve výrobě
Propouštění zaměstnanců se v uplynulém roce nevyhnulo 29 % oslovených zaměstnavatelů. Nejčastěji redukovali především administrativní role (26%) nebo pozice ve výrobě (19%). Naopak nejméně se propouštění dotklo pracovníků ve financích (méně než 1%) a vývoji a výzkumu (1%).

32 % firem zvyšuje mzdy plošně, 28 % individuálně, třetina hlásí stagnaci
Přestože v závěru roku 2020 byla očekávání firem ještě opatrnější a více skeptická, plošné zvyšování mezd do 5 %, hlásí čtvrtina firem, do 10 % se pak rozhodlo plošně zvýšit mzdy sedm procent zaměstnavatelů. Mzdy ve třetině společností budou letos dále stagnovat, téměř stejný počet firem bude zvyšovat pouze na individuální bázi (28%). To se bude dotýkat zejména kritických a obtížně obsaditelných rolí, jaké se objevují například v IT sektoru.

Firmy zachovají především technologie a flexibilní režim práce
Vzhledem k investicím, které firmy byly nuceny učinit, aby mohly fungovat na dálku, hodlají zachovat a dále rozvíjet online komunikační i tréninkové nástroje. Pokud chtějí udržet do určité míry současnou flexibilitu, budou tyto nástroje i nadále nezbytné.

Optimalizace pracovních prostor je tématem

Některé společnosti se rozhodly zmenšit stávající kancelářské prostory, vzhledem k menšímu počtu zaměstnanců. Zaměstnanec nemusí mít fixně přidělené pracovní místo. Trendem proto mohou být kanceláře ve stylu co-workingových prostor, méně formální kanceláře s pracovními koutky, kuchyňky s pracovními pulty a podobně, které podporují proaktivní setkávání kolegů v příjemném a kreativním prostředí.[1]Personálně poradenská společnost HAYS https://www.hays.com/

[2]Eurostat, Employed persons working from home as a percentage of the total employment. Dostupnézde

[3]Personálně poradenská společnost Hays provedla v únoru 2021 průzkum mezi uchazeči o zaměstnání, ve kterém se dotazovala, jakým způsobem ze změnil pohled uchazečů na průběh a vedení pohovorů v této nové době a jaký je jejich přístup k práci z domova. Průzkumu se zúčastnilo téměř 400 uchazečů napříč obory a profesemi.

[4]Mezinárodní personálně poradenská společnost HAYS provedla na přelomu března a dubna 2021 průzkum mezi společnostmi, kterého se zúčastnilo více než 300 zaměstnavatelů napříč obory. Cílem průzkumu bylo s ročním odstupem od začátku pandemie zjistit, jaké strategie aktuálně zaměstnavatelé upřednostňují a nakolik tyto změny mohou přetrvat do dalších období či se stát trvalými.

13.4.2021
Revitalizace holešovického přístavu pokračuje výstavbou další části rezidenčního komplexu Prague Marina

Revitalizace pražského holešovického přístavu vstupuje do další fáze. V dubnu 2021 byla zahájena výstavba 3. etapy unikátního architektonického projektu Prague Marina, a to Prague Marina Nova. Dokončení je plánováno v roce 2023. Nová část Prague Marina Nova je charakteristická svou členitostí a atypicky řešenou desetipodlažní věží. Objekt nabízí nadprůměrně prostorné byty od velikosti 1+kk až po exkluzivní penthousy v horních podlažích. Zvláštní kategorií bytů jsou takzvané duplexy v přízemí budovy.

„Inspirovali jsme se podobnými úspěšnými proměnami přístavních čtvrtí jako je HafenCity v Hamburku či londýnské Docklands. Budova Prague Marina Nova se stane novou součástí uceleného komplexu Prague Marina a 151 nových bytů bude jistě neobyčejným bydlením,“ uvádí Martin Vachek, výkonný ředitel společnosti DARAMIS.

Prague Marina Nova splňuje nároky moderního městského životního stylu a zároveň převyšuje standardní nabídku svým umístěním na výjimečném místě v bezprostřední blízkosti řeky. Původní architektonické prvky přístavu i některé budovy byly zachovány a jsou zakomponovány do současné moderní výstavby.

Navržená dispoziční řešení nabízejí ideální uspořádání prostoru, od klasických komfortních bytů v typických podlažích, přes nevšední minipenthousy nebo atypické originální duplexy, až po luxusní penthousy v nejvyšších podlažích budov s velkými terasami a výhledy na řeku i město.

„Penthousy v nejvyšších patrech disponují terasami o výměře až 120 m2, nabízejí možnost umístění sauny či vířivky. Do těchto bytů bude možné vstoupit přímo z výtahu z parkoviště. Všechny byty mají velkoformátová okna s výhledem na řeku. Ve zvýšeném přízemí, se vstupem z privátního atria, se nachází atypické duplexy – byty o výměře cca 70 m2 s výškou stropu až 6 m a oknem přes obě podlaží,“ popisuje David Chlumecký, Business Development Manager skupiny Lighthouse.

Obyvatelům a návštěvníkům Prague Marina Nova budou sloužit komerční jednotky, které mohou být dle plánu využity jako kavárny, restaurace a další služby. V okolí nechybí veškerá občanská vybavenost s restauracemi, obchody, MHD, školami a školkami a dětskými hřišti. Na procházky vybízí i nedaleký park Stromovka, Letná či Thomayerovy sady na druhé straně řeky.

První část nové rezidenční čtvrti na břehu Vltavy Prague Marina byla dokončena v roce 2008. Druhá fáze výstavby Marina Island byla dokončena v roce 2018, Prague Marina Nova je nyní třetí etapou a její dokončení je plánováno v roce 2023.

Do nové budovy se má stěhovat i komunitní a vzdělávací centrum Přístav 7, který provozuje už několik let nadační fond Agora 7ve spolupráci s Elpidou o.p.s. „Přístav 7 je velmi důležitým komunitním centrem pro místní seniory. Nabízí velmi širokou skálu vzdělávacích a kulturních aktivit pro aktivní seniory. Centrum vzniklo i díky finanční podpoře společnosti Daramis. Mám velkou radost, že díky nové budově získá Přístav 7 stabilní zázemí,“ uvádí Jakob Hurrle, radní Prahy 7 pro sociální oblast a zdravotnictví.

***

Za projektem Prague Marina stojí zkušenosti dvou silných developerů: Lighthouse GroupaDaramisOba působí na tuzemském trhu od roku 2000.

Více informací o projektu nawww.praguemarina.cz

DARAMIS je developerská a investiční společnost, která se zabývá výstavbou, správou rezidenčních nemovitostí a nemovitostí pořizovaných pro investiční účely. Společnost vznikla v roce 2000 a od tédoby si získala renomé díky realizaci vysoce kvalitních projektů s vlastním inovativním inženýrstvím v České republice i v zahraničí.

Developerská skupina Lighthouse Group působí v České republice od roku 2000 a zaměřuje se na výstavbu komerčních a rezidenčních projektů v Praze. Za 20 let působení na trhu realizovala skupina 11 projektů, které dnes svým uživatelům nabízejí více než 100 000 m2 kancelářských ploch, 43 800 m2obchodních ploch a 1 115 bytových jednotek. Mezi stěžejní projekty skupiny patří zejména revitalizace holešovického přístavu, kde skupina realizuje již pátý projekt, a projekt Galerie Harfa. Více na www.lighthousegroup.cz

25.3.2021
Seniory z Přístavu 7 baví vzdělávat se na dálku, adaptují se na nové časy

Online vzdělávání může mít různé podoby a k jeho volbě mohou vést různé důvody. Paní Martu (67 let), která žije sama, a navštěvuje online vzdělávací kurzy Přístavu 7 zastřešované neziskovou organizací Elpida, přivedla k této formě trávení volného času a setkávání se s kamarádkami doba coronavirová.

Aktivně se účastní kurzů jako např. práce s počítačem, ovládání chytrých telefonů, zdravé vaření, žonglování (pomohlo jí při rehabilitaci po zlomenině ruky), angličtina, němčina.

„Díky počítačovým online kurzům jsem se naučila používat počítač nejen jako psací stroj. Své dva malé vnuky vidím na obrazovce každý týden, se snachou máme možnost si popovídat a sdílet radosti i starosti současné doby,“ říká paní Marta,67 let, klientka Přístavu 7, vzdělávacího a kulturního centra pro aktivní seniory nejen z Prahy 7.

Dříve do kulturního a vzdělávacího centra pro seniory Přístav 7 dojížděla. Poté, co přišla nutná pandemická opatření, přešla na online kurzy, díky nimž je stále v kontaktu s ostatními seniorkami a kamarádkami, které poznala i díky online kurzům.

„Starý život skončil, současná online éra změnila naše životy,“ říká paní Marta.

Díky kurzům zaměřeným na práci s mobilem nedá Marta dopustit na chytrý telefon a jeho aplikace, se kterými se naučila pracovat a které ráda využívá např. při procházkách. Paní Marta doporučuje všem seniorům „vyměňte tlačítkové mobily za chytré, je to užitečná zábava.“Současnou dobu pandemie nazývá novou érou a online revolucí. Je velice aktivní, účastní se mnoha kurzů online, na které by vzhledem k dojíždění neměla tolik času.

Kurzy na dálku doporučuje širšímu okruhu seniorů, i těm mimopražským a také lidem s pohybovým handicapem.

„S ohledem na aktuální nepříznivou epidemiologickou situaci se naši lektoři se seniory setkávají on-line. Pomocí aplikace Whereby se tak dále vzdělávají a setkávají s přáteli, a to z bezpečí svých domovů. V případě technických problémů seniorům nabízíme také naší počítačovou poradnu, která je jim k dispozici i telefonicky. Obzvlášť v této nelehké době naši klienti oceňují, že je program Přístavu 7 nadále přístupný a dlouhé dny tak mohou vyplnit smysluplně,“ uvádí Marie Lebedová, vedoucí vzdělávacího a kulturního centra pro aktivní seniory Přístav 7.

O Přístavu 7

Vzdělávací a kulturní centrum pro aktivní seniory Přístav 7 sídlí v moderně vybavených prostorách holešovické Mariny poskytující ideální zázemí pro množství služeb, které centrum seniorům nabízí. Od počítačových, jazykových a pohybových kurzů, tvůrčích dílen až po bohatý kulturní program.

Jedna z nejpopulárnějších pomocí seniorům je také právní a psychologické poradenství, které jim a jejich blízkým pomáhá při řešení obtížných životních situací. V roce 2020 centrum Přístav 7 opakovaně navštívilo 2500 seniorů z celé Prahy a jejich počet neustále roste.

„Chceme, aby senioři měli místo, kam se mohou chodit vzdělávat, setkávat se svými přáteli a mít tak možnost zůstat aktivními a soběstačnými i ve stáří a zároveň chceme, abychom byli přístupní co nejvíce lidem. Proto provoz Přístavu 7 zcela financujeme z peněz od dárců – firem či jednotlivcůa z grantů. Senioři navštěvují kurzy Přístavu 7 dlouhodobě, a proto si vážíme pravidelných dárců, jelikož nám pomáhají financovat tyto služby každý měsíc,“ říká Marie Lebedová.

Pravidelný dárce za 1 rok svými příspěvky pomůže 1 seniorovi naučit se základům cizího jazyka, používat počítač, chytrý telefon nebo mu umožnit zdravý pohyb prostřednictvím kurzů zdravotního cvičení. To vše pod vedením profesionálních lektorů, kteří výuku umí vést i on-line.

500 Kč umožní = 1 jazyková, počítačová nebo pohybová lekce pro 5 seniorů nebo možnost dozvědět se něco nového v rámci cestovatelských, kulturních či společenských přednášek.

AGORA7 | chci darovat

Vzdělávací a kulturní centrum pro seniory Přístav 7 | Darujme.cz

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511