Novinky

14.12.2021
Pandemie způsobila nárůst zájmu firem o agenturní zaměstnávání specialistů

Trendem na českém pracovním trhu se poslední dobou stává dočasné zaměstnávání - práce na plný ale i zkrácený úvazek, kdy je zaměstnanec v pracovním poměru s agenturou práce, nicméně práci samotnou vykonává u třetí strany. Tento způsob zaměstnávání je známý především v oblasti manuálních profesí, poptávka však nebývale roste i v případě kvalifikovaných zaměstnanců a specialistů; v posledních dvou letech také u absolventů a juniorních uchazečů.

Firmy nejčastěji tímto způsobem obsazují místa v administrativě, logistice, IT a personalistice. Přispěla k tomu i doba covidová, kdy společnosti potřebovaly pružně reagovat na novou situaci a rychle posílit konkrétní týmy nebo oddělení ve společnosti, aniž by zároveň zvýšily své mzdové náklady.

„Cílem dočasného neboli agenturního zaměstnávání je odlehčit zaměstnavatelům od personálních nákladů a administrativního zatížení. Náklady spojené se zaměstnáním odborníka prostřednictvím agentury nespadají pod běžné mzdové náklady, ale řeší se prostřednictvím dodavatelských faktur. Zaměstnanec není kmenovým zaměstnancem společnosti, je na pracovní pozici přidělen agenturou práce a může být zaměstnán od jednoho dne až po delší časové období například 6 -12 měsíců, které se může s jeho souhlasem i dále prodlužovat,“ uvádí Olga Švarcová, která za divizi dočasného zaměstnávání zodpovídá v personálně poradenské společnosti Hays.

Dočasné zaměstnávání využívají firmy hojně v případě nově vznikajících projektů, nově vytvářených pozic, je populární také ve společnostech typu start-up. „V tuto chvíli jsou dočasné pozice nejvíce poptávány v administrativě, logistice, financích, zákaznickém servisu a HR. Pokud se zaměstnanec na dané pozici osvědčí, může být spolupráce prodloužena nebo si ho zaměstnavatelé přebírají do kmenového stavu. V Hays hledáme uplatnění pro zaměstnance od startovních pozic až po kvalifikované odborníky v různých odvětvích. V době covidu obsazujeme i pozice zdravotních sester pro covidová centra u nás i v zahraničí, “popisuje Olga Švarcová z personálně poradenské společnosti Hays.

Systém dočasného zaměstnávání v zemích jako Německo, Holandsko, Velká Británie či Španělsko je naprosto běžný a dočasné pozice dokonce převládají nad stálými úvazky. Český trh je více konzervativní, poměr zaměstnání na dobu neurčitou k dočasnému zaměstnávání je přibližně 70/30. Obavy z práce na dobu určitou však s příchodem mileniálů a mladších generací odchází. Přispěl k tomu volný přístup na zahraniční pracovní trhy a možnosti bez obav pracovat kdekoliv v EU. Absolventi a mladí lidé mohou tímto způsobem získat rychleji různorodé zkušenosti na různých pozicích a oborech a mají větší šanci se kariérně posouvat a získat rychleji vyšší mzdu.

„Také zaměstnavatelé začínají chápat, že tito lidé se zkušenostmi z různých pracovních prostředí, snáze zjistí, co jim vyhovuje a stávají se z nich pak loajální zaměstnanci, kteří často přichází s novými podněty a nápady,“ komentuje Olga Švarcová.

Dočasně přidělení zaměstnanci nemusí mít obavy z nevýhodných podmínek. Mají ze zákona srovnatelné mzdové podmínky jako ostatní zaměstnanci, týká se jich zkušební i výpovědní doba, mají nárok na benefity; na stravné, cestovní náhrady, dovolenou, flexi pasy apod.


O Hays

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a Austrálii a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě, Latinské Americe a Asii. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 30. červnu 2021 má Skupina 10,800 zaměstnanců pracujících ve 256 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2021 vykazuje tyto výsledky:

- Skupina vykázala čistou provizi 918,1 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 95,1 milionů liber;

- Skupina umístila kolem 60 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 220 tisíc lidí do dočasných pozic;

- 17 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Austrálii a na Novém Zélandu, 27% v Německu, 22% ve Velké Británii a Irsku a 34% ve zbytku světa.

- Segment dočasného umístění představoval 61% z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 39% z čistých provizí;

- Technology je největší specializací Skupiny, generující 26% čistých zisků, následována specializacemi Accountacy & Finance(14%) a Construction & Property (12%)

- Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

3.11.2021
Očkování proti chřipce je důležité i vzhledem k přetrvávající koronavirové epidemii

Chřipka je sezónní nákaza chladné části roku, epidemické vlny obvykle nastupují mezi prosincem a březnem, nejčastěji dochází k jejich kulminaci v lednu nebo v únoru. Ročně je ve světě zaznamenáno 3-5 milionů těžkých nákaz a 290-650 tisíc úmrtí na chřipku . Výjimkou byla sezóna 2020/21 kvůli přísným opatřením proti kapénkovým nákazám. V letošní sezóně 2021/22 už však lze výskyt jiných virových infekcí očekávat, předzvěstí je nárůst RSV infekcí u dětí.

Virus chřipky poškozuje obranu dýchacích cest (řasinkový epitel) a ulehčuje pronikání virů do dolních cest dýchacích. Tímto způsobem umožňuje působení i jiným respiračním patogenům. Proto existuje obava z vážných superinfekcí, kdy jedna infekce nasedá v časové souvislosti na druhou. Obávanou komplikací je např. superinfekce chřipky pneumokoky, která má nepříznivou prognózu hlavně u starších jedinců a jiných imunitně oslabených osob.

„ Vloni k superinfekcím kvůli absenci chřipky nedocházelo, letos nás tedy tato interakce virů čeká v takové míře v praxi poprvé,“ uvádí doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Reprodukční číslo chřipky je 2-3, což odpovídá původní čínské variantě koronaviru před nástupem infekčnějších forem alfa až delta. Příznaky zahrnují celé spektrum potíží různé intenzity. Rozvinutý klinický obraz zahrnuje horečku, bolest hlavy, svalů a kloubů, které pacienta připoutají na lůžko. Komplikacemi chřipkové infekce může být zápal plic, zánět srdečního svalu, svalů, postižení nervového systému nebo podobně jako po covidu dlouhodobý únavový syndrom. Léčba je symptomatická, u těžších stavů a rizikových pacientů se využívají specifická antivirotika.

Chřipka je kapénková respirační nákaza, šíří se bezkontaktně vzduchem stejným způsobem jako Covid-19.Zdrojem nákazy je infikovaný člověk, který je infekční už před prvními příznaky a několik dnů po jejich nástupu. U chřipky je to 1 den před prvními příznaky a až 5-7 dní po nástupu prvních projevů, děti a osoby s oslabenou imunitou mohou být infekční delší dobu.

Epidemie chřipky obvykle začínají v dětských kolektivech a rozšíří se do rodin a z nich dále do pracovních kolektivů, volnočasových kolektivů apod. Chřipka se přenáší především přímo z člověka na člověka, ale i nepřímo přes ruce. Účinnou specifickou prevencí je očkování. Hlavním cílem vakcinace je redukce těžkých stavů, hospitalizací a úmrtí.

„Na začátku letošní chřipkové sezóny máme k dispozici čtyř-vakcíny chránící před dvěma kmeny viru A a dvěma B. Dvě jsou neživé injekční a jedna živá do 18 let věku ve formě nosního spreje,“ uvádí doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Proočkovanost proti chřipce byla v ČR dlouhodobě velmi nízká, pohybovala se pod 10 %. Řadí nás na úroveň Balkánu a post sovětských zemí. Vyspělé země Evropy a severní Ameriky mají proočkovanost populace násobně vyšší, v některých je to až 30 %. Cílem EU je zvýšit proočkovanost rizikových skupin na 75 %, u nás je však tento ukazatel ani ne poloviční. Zvýšit by se měla i proočkovanost zdravotníků a pracovníků sociálních služeb.

„Patogeny způsobující Covid-19 a chřipku proti sobě zkříženě nechrání. Naopak, pokud nasedne jedna nemoc na druhou, existuje obava z těžké formy i u nerizikových osob. Očkovat proti chřipce a Covid-19 lze s odstupem 14 dní, v případě potřeby lze však aplikovat simultánně v jeden den. Dočasnou kontraindikací je osoba v izolaci anebo karanténě kvůli jiné infekční nemoci a probíhající akutní nemoc,“ doplňuje doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS.

Ideální dobou pro očkování proti chřipce je říjen, listopad a začátek prosince, včas před příchodem větší chřipkové vlny. Očkování poskytuje ochranu do další chřipkové sezóny, kdy se mohou objevit nové kmeny virů.

Proti chřipce se mohou očkovat i děti, u nich existuje vysoké riziko rozvoje komplikací a hospitalizace. Očkovat je možné děti už od půl roku věku. Letošní novinkou u nás je vakcína, která se podává vstříknutím do nosu. Podávat se smí od dvou do 18 let.

Očkování proti chřipce mají z veřejného zdravotního pojištění hrazené některé rizikové skupiny, jako jsou lidé starší 65 let, osoby s chronickými onemocněními (onemocnění srdce, cév, dýchacích cest, ledvin, diabetem…), osoby s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny apod.

Příspěvek ze svého preventivního balíčku u zdravotní pojišťovny může na očkování proti chřipce použít každý pojištěnec. Na místě vakcínu a aplikaci lékaři uhradí, následně mu však pojišťovna pošle stanovenou částku na účet, pokud o to zažádá.

V průběhu posledních let se zájem o očkování proti chřipce zvyšuje ze strany veřejnosti, ale i institucí, od soukromých společností, přes příspěvkové, až po státní instituce. Především středně velké a velké soukromé společnosti čím dál častěji poptávají možnost očkování proti chřipce pro své zaměstnance.

14.10.2021
Mistři světa Šárka Strachová a Martin Koukal představili v Endorphin Republic nové trendy zimy

Razantní nástup skialpinismu, nárůst obliby běžek SKIN a také větší zájem o sjezdové lyže all-mountain, do každých podmínek - to jsou hlavní trendy pro zimu 2021/22. V Endorphin Republic v pražské Waltrovce je představili mistři světa v lyžování Šárka Strachová a Martin Koukal.

Skialp pro ženy i jako fitness

„Vloni jsme na prodejnách Endorphin Republic zaznamenali enormní nárůst poptávky po skialpových setech, lidé hledali alternativu, jak se nabažit perfektních sněhových podmínek. Zájem o skialpové sety a oblečení se oproti předchozí zimě zdvojnásobil a letos očekáváme pokračování tohoto trendu. Když vás to chytne, už nechcete jinak“, zdůraznil sportovní expertKuba Dudek.

„Sama si taky ráda vyšlápnu. Je to hezký fitness sport a uniknete davům na sjezdovkách, skialp mi v tomhle maximálně vyhovuje,“ uvedla mistryně světa ve slalomu, držitelka olympijské medaile Šárka Strachová.

Martin Koukal chodí na skialpech už 10 let: „Vedle vlivu pandemie vidím jako důvod nárůstu popularity skitouringu i výrazné vylepšení vybavení, díky kterému jde najednou o mnohem pohodovější sport, který zvládne mnohem víc lidí. Skitouringové lyže jsou dnes lehčí, kratší a univerzálnější. Sám si budu letos pořizovat nový set“.

Šárka, která dnes vede kliniku celostní terapie a sportu VO2max a zároveň se stará o tříletou dcerku, připomněla, že skialpy nejsou jen doménou vysokých hor, ale dají se provozovat i v našich horách, třeba v Krkonoších. Dodala, že skialp není jen pro muže, už se třeba nabízí designové obečení přímo pro ženy.

Běžky SKIN

Martin Koukal, mistr světa na 50 km, dnes trenér mužské reprezentace, představil i další zimní trend – běžky SKIN s mohérovým páskem.„Je to klasická běžka, která se nemusí mazat. Dřív všichni bruslili, protože si neuměli připravit lyži, dnes si může stopu užít každý a nemusí nic mazat. Klasika je přirozenější a fyzicky snazší.“Sám jezdí na „skinech“ značky Kastle, které se vyrábějí v Novém Městě na Moravě.

Lyže all-mountain

Třetím zajímavým trendem české zimy jsou sjezdové lyže all-mountain. „V zahraničí už je znají, teď se prosazují i u nás. Nejedou tak rychle, děláte s nimi větší obloučky, ale jejich hlavní výhoda je v tom, že si s nimi dobře zalyžujete jak ráno na zmrzlé sjezdovce, tak odpoledne v rozbředlém sněhu,“vysvětlila Šárka Strachová.

Trendy se objevují i v lyžařské módě, samozřejmostí jsou moderní technologie, díky kterým si značky můžou dovolit víc řešit design a udržitelnost. Například značka SCOTT začala vyrábět lyžařské oblečení z recyklovaných materiálů. Velkým trendem jsou, zejména pro ženy, vyhřívané rukavice.

15.9.2021
Novinka pro pacienty s poruchami srdečního rytmu - Stimulace převodního systému

Vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace, Kardiocentra Nemocnice České Budějovice Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D. představil v úterý 14. září novinky v oblasti srdeční kardiostimulace

Technika trvalé kardiostimulace je poměrně stará. První kardiostimulátor byl implantován před více než 60 lety. V souvislosti s technickým pokrokem v oblasti miniaturizace a digitalizace a současně s nalezením spolehlivějších energetických zdrojů došlo v 90. letech minulého století ke zbourání poslední limitace širokého užití kardiostimulace, která se stala rutinní záležitostí pro široké spektrum pacientů s tzv. bradyarytmiemi, tj. s poruchami srdečního rytmu vedoucími k příliš pomalé srdeční činnosti.

Cílem kardiostimulace je podněcovat srdeční sval ke stahu časovanými elektrickými impulzy. Dlouhodobá kardiostimulace pravé srdeční komory však může být i škodlivá. U některých pacientů totiž může vést k různě rychle vznikající poruchy stažlivosti srdečních komor, což se projeví srdečním selháním.

Horkou novinkou v oblasti kardiostimulace se v posledních několika málo letech stala stimulace tzv. převodního systému srdečního.

Jedná se o specializovanou srdeční tkáň, jakési drobné „srdeční nervy“, které dokážou zajistit rychlé rozvedení elektrického impulzu do všech částí srdce, a srdeční komory tak mohou být aktivovány během doby kratší než desetina sekundy. Problémem bylo donedávna dosažení této specializované tkáně a umístění stimulační elektrody tak, aby přímo elektrickým impulzem tuto tkáň dokázala uchvátit. Tato poslední překážka na cestě k dosažení skutečně fyziologické stimulace, tj. stimulace co nejpodobnější vlastnímu srdečnímu stahu, byla nedávno odstraněna vyvinutím speciálního instrumentária firmou Biotronik (Německo), pomocí nějž dokážeme elektrodu nasměrovat do relativně malé oblasti několika mm2 a dosáhnout stimulace převodního systému srdečního. Tím se zabezpečí srdeční stah, který je prakticky k nerozeznání od přirozené činnosti srdce. Tento způsob stimulace se tedy zdá být jeden z nejvýhodnějších, zejm. pro mladší pacienty, kteří musí s kardiostimulátorem žít řadu desetiletí,“ popisuje Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D., vedoucí lékař arytmologie a kardiostimulace, Kardiocentrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

V kardiocentru Nemocnice České Budějovice, a.s. je metoda stimulace převodního systému využívána již od konce minulého roku a lékaři dosud použili tuto metodu stimulace u desítek mladších pacientů vyžadujících voperování kardiostimulátoru.

Zcela novátorsky je nyní tato metoda používána i u specifické skupiny pacientů se srdečním selháním, kteří mají poruchy vedení v oblasti již zmíněného převodního srdečního systému. „Jedná se tak o jakýsi „elektrický by-pass“, kterým dokážeme přemostit místo přerušeného elektrického vedení a navodit tak normální nebo téměř normální srdeční stah,“ doplňuje Prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

14.9.2021
Unikátní rezidenční projekt Prague Marina Nova uvítá první majitele již za dva roky

Dnes proběhlo symbolické položení základního kamene projektu Prague Marina Nova, jež představujedalší část exkluzivního rezidenčního komplexu Prague Marina v pražských Holešovicích. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci společností podílející se na jeho vzniku. Za unikátním architektonickým projektem Prague Marina Nova stojí developerské společnosti Daramis a Lighthouse Group. Stavba projektu započala v dubnu letošního roku. Projekt celkem nabídne 151 bytů a 6 obchodních jednotek. Dokončení je plánováno na polovinu roku 2023.

Na základní kámen poklepali za akcionáře společnosti Daramis Omri Sivor a Yariv Ronen a společnosti Lighthouse Group Gil Romem a Giora Winterstein. Dále se slavnostní akce zúčastnili také zástupci společností PORR, Raiffeisenbank, EBM Expert, s.r.o., České Přístavy a LOXIA a.s. Společně odeslali vzkaz budoucím generacím. Poslání ve formě dopisu bylo umístěno do tubusu, který se posléze zabetonoval do základů stavby.

Úvodního slova se ujal výkonný ředitel společnosti Daramis Martin Vachek.„U projektu Prague Marina Nova jsme se inspirovali světově známými a úspěšnými proměnami přístavních čtvrtí, jako je HafenCity v Hamburku či londýnské Docklands. Projekt se stane nejnovější součástí moderního komplexu Prague Marina na břehu řeky Vltavy a nabídne 151 unikátních bytů ve stále se rozkvétající části Prahy – v Holešovicích. Jsme přesvědčeni, že bydlení v této lokalitě bude neobyčejným zážitkem nejen pro nové majitele,“ uvedl Martin Vachek.

Projekt Prague Marina Nova zaujme na první pohled svou členitostí a atypicky řešenou desetipodlažní věží.Objekt nabídne nejenom klasické byty, ale i nevšední mini-penthousy, originální duplexy či luxusní penthousy s velkými terasami a výhledy na řeku i město.Původní architektonické prvky přístavu i některé budovy byly zachovány a jsou zakomponovány do současné moderní výstavby. Obyvatelům i návštěvníkům objektu Prague Marina Nova budou k dispozici také komerční jednotky, které budou využity jako kavárny, restaurace či prostory pro další služby.

Společnost Daramis a Lighthouse Group při výběru generálního zhotovitele stavby navázaly na dosavadní spolupráci se společností PORR, která se úspěšně podílela i na realizaci dalších projektů obou společností, včetně předchozích etap této výstavby.

Prague Marina

První část nové rezidenční čtvrti na břehu Vltavy Prague Marina byla dokončena v roce 2008. Druhá fáze výstavby Marina Island byla dokončena v roce 2018, Prague Marina Nova je nyní třetí etapou a její dokončení je plánováno ve druhé polovině roku 2023.

Více informací se o celém komplexu dozvíte na webové stráncewww.praguemarina.cz.

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511