Novinky

18.3.2021
Začínáte v novém zaměstnání na dálku? Tipy, které vám pomohou v začátcích

Online prostředí, ve kterém si většina lidí v uplynulém roce zvykala pracovat, je nyní neodmyslitelnou součástí nejen samotného výkonu práce, ale také výběrových řízení a zaškolování nových zaměstnanců. Omezení, která přináší pandemie do osobních i pracovních životů s sebou nesou řadu výzev a nejistot. Firmy však musí fungovat dál, aby dostály svým závazkům a navzdory všem komplikacím potřebují kvalifikované a dobře zaškolené zaměstnance.

„Přestože se naprostá většina zaměstnavatelů shoduje s názorem, že osobnímu kontaktu při zaškolení na nové pracovní místo se těžko něco vyrovná, okolnosti je přiměly zapojovat online adaptační programy do běžné praxe,“ říká Kristýna Králová z personálně poradenské společnosti HAYS.

„Není třeba se zbytečně stresovat ze situací, které mohou (ale také nemusí) nastat, následující doporučení a tipy mohou pomoci úspěšnému startu a adaptaci v novém zaměstnání – online,“ doplňuje Kristýna Králová.

Připravte si svou domácí kancelář

V první den nástupu, nebo těsně před ním, si pravděpodobně osobně vyzvednete na pracovišti nezbytné vybavení, jako je notebook, mobilní telefon, popřípadě další příslušenství. Ověřte si funkčnost nejlépe ještě na místě, zkuste se přihlásit do firemního systému, abyste předešli případným komplikacím, až se budete přihlašovat poprvé z domova. V tuto chvíli byste již měli mít jasno, kde budete doma pracovat – máte na zvoleném pracovním místě dostatečně silný signál wifi a v blízkosti zdroj pro nabíjení notebooku?

Snažte se zorientovat

Úvodní školení vás bude čekat pravděpodobně hned první den. Dozvíte se informace o firmě, její organizační struktuře a dalších odděleních. Pokud vám bude během či po školení cokoliv nejasné, ptejte se, popřípadě si zkuste doplnit informace z webu či intranetu. Je důležité, abyste pochopili, jakým způsobem firma a jednotlivá oddělení fungují. Nezapomínejte na jednu důležitou výhodu, kterou online školení mají – lze je nahrát. Následně si můžete cokoliv dohledat a zopakovat.

Dělejte si poznámky

Přestože probíhá vaše školení pravděpodobně přes sdílenou obrazovku či vám úvodní prezentace posílají kolegové emailem, snažte si dělat průběžně poznámky nejdůležitějších bodů. Pomůžou vám nejenom v orientaci, ale také si lépe zapamatujete to, co vám bylo sděleno.

Seznamte se s kolegy

Obáváte se, že si nezapamatujete své kolegy, když je uvidíte nejspíše jen na monitoru? Tato obava je pochopitelná a určitě k vám všichni ze společnosti budou shovívaví, pokud si například ihned nezapamatujete jména všech. Snažte si ale co nejdříve zapamatovat ty, se kterými budete v častém kontaktu – účastněte se týmových porad, osvěžte si paměť na firemním intranetu nebo na profilech vašich kolegů na profesní síti LinkedIn.

Zapínejte si kameru

Tento bod se může zdát jako nedůležitý, ale opak je pravdou. Na týmové porady či školení s menší skupinou je vždy dobré mít kameru zapnutou, obzvlášť, je-li v týmu nováček. Nejenom, že si tak lépe zapamatujete své nové kolegy, ale poznáte také jejich styl jednání a budete se cítit jako plnohodnotný člen týmu.


Nebojte se pokládat otázky

Pokud vám některý z pracovních úkolů není zcela jasný nebo si s ním vůbec nevíte rady, nebojte se obrátit na kolegy ze svého týmu nebo přímo na vašeho nadřízeného. Je lepší se nejprve poradit, než udělat něco špatně. V některých společnostech je běžná funkce mentora – tedy člověka, na kterého je možné se obracet s jakýmikoliv dotazy. Nezapomeňte, že doplňující otázky také vypovídají o vaší snaze co nejdříve porozumět všem postupům a úkolům, které z vašeho pracovního místa vyplývají.

Vyžádejte si plán na každý týden

Zkuste si od vašeho nadřízeného vyžádat plán, co od Vás bude v daném týdnu očekávat, co máte zvládnout. Budete lépe vědět, na co všechno se máte připravit, co vás čeká a co už máte splněno. Případně si můžete průběžně zavolat a rozebrat, co bude právě potřeba.

Zajímejte se o zpětnou vazbu

Zpětnou vazbu byste měli od svého nadřízeného dostávat automaticky, je to jeden z mála nástrojů, jak poznáte, že děláte práci dobře. Můžete si ji třeba vyžádat emailem, když budete odevzdávat hotový úkol („Posílám report dle zadání – je to takto v pořádku nebo mám něco změnit?“)nebo požádat o krátký hovor ke konci pracovního dne, kde proberete, jak se vám zadané úkoly dařily.

Přemýšlejte nad pozitivy

Nezabývejte se předem situacemi, které mohou, ale nemusí nastat. Přemýšlejte nad pozitivy, které vám zaškolení na dálku přináší. Nová práce často přináší i touhu se co nejlépe strojit, abychom na své okolí dobře zapůsobili. Přestože i v online prostředí musíme být vhodně oblečeni, nároky nejsou tak vysoké. Můžete se tedy více soustředit na to, abyste zaujali spíše svým entusiasmem a touhou načerpat nové informace. Někteří lidé mívají obavy z toho, že jim nepůjdou úkoly v začátcích tak rychle, jak by si představovali. V domácím prostředí budete mít více času si vše „osahat“ a vyzkoušet a odevzdat svou práci, až s ní budete opravdu spokojeni.

23.2.2021
Průzkum Hays: Více než polovina uchazečů o práci upřednostňuje pohovory online

Osobní kontakt s kolegy a nadřízeným při nástupu do nové práce je zásadní.


Ideální podíl práce z domova je dle zaměstnanců 20-50 % .


Před rokem se v České republice objevilo onemocnění Covid-19, které postupně omezilo možnost osobních kontaktů a způsobilo na pracovních trzích masivní přechod do online prostředí. Asi jen málokdo očekával, že ani o rok později se tato situace příliš nezmění. Firmy v průběhu uplynulého roku intenzivně pracovaly na nových opatřeních, směrnicích a pravidlech, a mnoho z těchto změn se nejspíše stane trvalou součástí pracovních životů.

Personálně poradenská společnost Hays provedla v únoru 2021 průzkum mezi uchazeči o zaměstnání, ve kterém se dotazovala, jakým způsobem ze změnil pohled uchazečů na průběh a vedení pohovorů v této nové době a jaký je jejich přístup k práci z domova. Průzkumu se zúčastnilo téměř 400 uchazečů napříč obory a profesemi.

Více než polovina uchazečů nyní upřednostňuje vedení pohovorů v online formě (55%). Nicméně, k osobnímu kontaktu při pohovorech se přiklání celých 39 % respondentů, navzdory zhoršené epidemiologické situaci. Jen šest procent dotázaných uvedlo, že pohovory by měly probíhat pouze online formou.

Největší výhodou online pohovorů je dle uchazečů bezpečnost v souvislosti s onemocněním Covid-19 (49%), v těsném závěsu je pak časová úspora (43%), kdy odpadá cestování do potenciálně nového místa pracoviště. „Online pohovory jsou dlouhodobě osvědčenou variantou zejména u mezinárodních firem, které přijímají uchazeče ze zahraničí, což je typické pro pozice v IT nebo v centrech sdílených služeb. S příchodem pandemie se tento trend rozšířil a je často jedinou využívanou metodou napříč celým pracovním trhem. Většina personalistů ovšem nevidí online pohovory jako vhodné, osobní interakce s uchazečem jim lépe pomáhá odhadnout osobnostní kvality kandidáta a přidanou hodnotu, kterou může novému zaměstnavateli přinést. I z pohledu uchazečů jsou jistá rizika – pohovor vedený online neumožňuje navázat bližší kontakt s potenciálním zaměstnavatelem, uchazeči jsou tedy spíše uzavřenější a nekladou otázky, na které by se pravděpodobně zeptali během osobní schůzky. Kandidát pak po pohovoru může mít pocit, že se nedozvěděl dostatek informací, které pro své další rozhodování může potřebovat.“, komentuje Sándor Bodnár, ředitel Hays.

To koresponduje i s nejčastěji uváděnými výhodami osobních pohovorů. 36 % respondentů oceňuje možnost sociální interakce během osobní schůzky, 32 % vítá možnost seznámit se s potenciálním nadřízeným nebo týmem a 31 % lidí chce vidět prostředí firmy, ve které by měli pracovat. „Pracovní pohovor je oboustranný akt, nejen firma si vybírá své zaměstnance, i uchazeči si vybírají prostředí, které jim vyhovuje nebo osobnost manažera, se kterým se jim bude dobře pracovat.“, říká Sándor Bodnár.

Jednou z největších výzev při náborech v současné situaci zůstává zaškolování nově příchozích zaměstnanců. „Jakkoliv pokročilé online systémy společnost používá, nemyslím si, že by dokázaly plně nahradit osobní zaškolení nováčků na pracovišti.“, uvádí Sándor Bodnár. Zaškolení pouze v online podobě by upřednostnilo jen 4 % uchazečů, k osobní variantě se v průzkumu přiklonilo 30 % lidí a kombinaci obou možností upřednostňuje většina uchazečů o pracovní místa – 66 %. „Důležitost osobního kontaktu s kolegy a nadřízeným při nástupu do nové práce je zásadní. Nový kolega nejen že potřebuje získat informace k tomu, aby dokázal vykonávat svou práci, musí také poznat své nejbližší spolupracovníky, aby se v novém zaměstnání cítil dobře a sžil se s kulturou firmy. A zejména, musí mít na blízku někoho, na koho se může obracet s dotazy. V online prostředí často vznikají situace, že nováček má pocit, že své okolí obtěžuje, zdráhá se opakovaně ptát, cítí se nejistě a nespokojeně. Zejména v prvních dnech po nástupu, na základě zkušeností našich klientů, doporučuji zařadit alespoň částečné zaškolení osobní formou, samozřejmě s přihlédnutím ke všem potřebným bezpečnostním opatřením.“

Práce z domova se za současných okolností stala samozřejmostí na všech pracovních místech, kde ji lze aplikovat. I firmy, které se poskytování práce z domova dříve bránily, nyní vidí, že takto fungovat lze bez větších dopadů na produktivitu.

Co si přejí zaměstnanci? V ideálním případě by chtěli pracovat z domova z 20-50%, tedy až deset pracovních dní v měsíci. Tak odpovědělo 50 % lidí. Větší podíl práce z domova, 50-75% času, by si přálo 22% respondentů. Maximálně jeden den práce z domova v týdnu by upřednostnilo 19 procent lidí, naopak plný home office si přeje 5 % uchazečů. Čtyři procenta respondentů pak pracovat z domova nechtějí nebo nemohou.

Mnoho společností se snažilo maximálně svým lidem práci z domova usnadnit, například zapůjčením kancelářského vybavení nebo nábytku, popřípadě finančním příspěvkem za práci z domova. Do budoucna můžeme zcela jistě počítat s vyšším poměrem práce z domova, než tomu bylo zvykem dříve. Společnosti hledají a implementují nové cesty, jak skloubit práci na dálku a z kanceláře a jak umožnit svým lidem efektivní pracovní režim. Nelze však popřít, že nyní už lidem chybí osobní kontakt, na který byli v práci zvyklí a přejí si větší zapojení právě z kanceláří.“, uzavírá Sándor Bodnár.


O Hays

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a Austrálii a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě, Latinské Americe a Asii. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 30. červnu 2020 má Skupina 10,400 zaměstnanců pracujících ve 266 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2020 vykazuje tyto výsledky:

- Skupina vykázala čistou provizi 966,2 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 135,0 milionů liber;

- Skupina umístila kolem 66 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 235 tisíc lidí do dočasných pozic;

- 17 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Austrálii a na Novém Zélandu, 26% v Německu, 23% ve Velké Británii a Irsku a 34% ve zbytku světa.

- Segment dočasného umístění představoval 59% z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 41% z čistých provizí;

- Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

16.2.2021
Pandemie vytvořila novou kategorii nemocných potřebujících následnou intenzivní péči

S rostoucím počtem lidí, kteří prodělali covid19, narůstá i množství pacientů trpících následky této nemoci. Pandemie vytvořila celou novou kategorii nemocných, kteří potřebují následnou intenzivní péči. V současné situaci pomáhají přeplněným nemocnicím odlehčit i zdravotnická zařízení následné intenzivní péče.

Řada pacientů z akutních nemocničních lůžek anesteziologicko-resuscitačních oddělení (ARO) nebo jednotek intenzivní péče (JIP) nadále závisí na umělé plicní ventilaci, případně i oběhové podpoře. V této době zařízení následné intenzivní péče (NIP) vyšla vstříc výzvě MZ ČR a aktivně se zapojila do zajištění komplikované péče o tyto pacienty.

„Uvědomujeme si vážnost zhoršující se situace s epidemií covid 19 a naší absolutní prioritou je plynule navázat na intenzivní terapii ARO pacientů u nás na oddělení následné intenzivní péče. Spolupracujeme se všemi ARO v okolí a v rychlém čase se snažíme zajistit překlad na naše oddělení, což znamená uvolnění akutního lůžka,“ uvádí primář oddělení následné intenzivní péče Chronicare v Nymburku MUDr. Anton Baluch.

„Naše oddělení se za půl roku změnilo k nepoznání, na chodbách stojí stolky přeplněné

ochrannými pomůckami, čepice, pláště, respirátory a chirurgické rukavice. Následná intenzivní péče dříve pro pacienty po úrazech hlavy, páteře, míchy či po závažných mozkových příhodách se změnila na post covidovou intenzivní péči. Z 16 ventilovaných lůžek máme 14 lůžek s pacienty po covidu, u kterých je nezbytná pokračující intenzivní péče. Bojujeme o životy lidí, kteří by, nebýt koronavirové infekce, měli před sebou dalších 5-10 let kvalitního života,“ říká primář oddělení následné intenzivní péče Chronicare v Nymburku MUDr. Anton Baluch.

O post covidové pacienty pečují lékaři i v ostatních zařízeních následné intenzivní péče Chronicare v Brně a Ostravě.

V brněnském zařízení je v současné době hospitalizováno přes 30 pacientů s covidovou pneumonií vyžadujících intenzivní péči. Pacienty s diagnózou covid 19 přijímá pracoviště následné intenzivní péče Chronicare v Brně od podzimu 2020 v úzké spolupráci s koordinátorem lůžkové péče pro Jihomoravský kraj profesorem Šrámkem z ARK FN u Sv. Anny a s primáři všech ostatních zařízení intenzivní péče. „Snažíme se takto co nejvíc odlehčit zařízením akutní péče, která přijímají pacienty v nejtěžším stavu,“ uvádí MUDr. Petr Jelínek, PhD., primář oddělení následné intenzivní péče Chronicare v Brně.

„Pacienty přebíráme z ostatních zařízení po zvládnutí akutní fáze onemocnění, ale s přetrvávající potřebou umělé plicní ventilace, aplikace antibiotik a v některých případech i oběhové podpory vasopresory. Po zvládnutí plicního infektu pacienty postupně převádíme na spontánní ventilaci až k odpojení od ventilátoru a k extrakci tracheostomické kanyly. Velmi důležitou složkou naší práce je intenzivní rehabilitace a výživa,“ uvádí MUDr. Petr Jelínek, PhD.

„Cílem našeho snažení je vyléčeného pacienta v dobré kondici propustit do domácí péče nebo přeložit do rehabilitačního ústavu. Tento druh péče klade vysoké nároky na ošetřující personál především pro svou dlouhodobost – průměrná doba hospitalizace se u nás nyní pohybuje kolem 35 dnů a také pro výraznou svalovou slabost pacientů po proběhlém kritickém stonání. Každá změna k lepšímu zde jde po malých krůčcích a vyžaduje velkou trpělivost a nasazení celého týmu. Předání pacienta jeho blízkým do domácího ošetřování je pro nás všechny obrovským zadostiučiněním,“ doplňuje primář MUDr. Petr Jelínek, PhD.

___________________________________________________________

Následná intenzivní péče spadá do oboru intenzivní medicíny, nejedná se tedy o dlouhodobou lůžkovou péči (dříve LDN) či rehabilitační péči. Spektrum lékařských diagnóz, kvůli kterým k nám pacienti přicházejí, je pestré: od neurologických a interních, po posttraumatické. Nejčastěji jde o pacienty po úrazech hlavy nebo vícečetných poranění orgánů, pacienty po úrazech páteře a míchy, po závažných cévních mozkových příhodách a v dnešní době zejména o pacienty se selháním plic následkem koronavirové infekce.

Přístrojové vybavení lůžek následné intenzivní péče splňuje nejvyšší normy v rámci poskytování zdravotní péče a je srovnatelné s vybavením pracovišť ARO.

Pracoviště Chronicare dále poskytují dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům, u kterých došlo po překonání akutní fáze onemocnění ke stabilizaci zdravotního stavu, a přesto i nadále vyžadují intenzivní ošetřování. To je v první řadě zaměřeno na důslednou péči o dýchací cesty. Intenzivní fyzioterapie je nedílnou součástí péče, významně přispívá ke zlepšení fyzického i psychického stavu a následné resocializaci pacienta.

28.1.2021
Netradiční bytový komplex Unicity poskytne západočeské metropoli stovku nových bytů

Moderní a komfortní bydlení v Plzni v blízkosti Borského parku a vodní nádrže České údolí poskytne netradiční projekt Unicity Plzeň, jehož třetí a poslední fáze byla právě dokončena. V současné době se jedná o jediný již zkolaudovaný rezidenční projekt na plzeňském trhu.

„Byty ve třetí etapě jsou určeny zejména pro vlastní bydlení. Jsou koncipovány od velikosti 2kk až po 4kk. Každý byt disponuje balkonem či terasou, parkovacím stáním a sklepní kójí. O byty je velký zájem, většina zájemců, kteří přijdou na schůzku, nakonec byt koupí. Obecně spatřujeme velký rozdíl mezi zájemci o bydlení v Praze a Plzni, zatímco pražští zájemci jsou ochotni si na výstavbu nového projektu i delší dobu počkat, v Plzni je situace odlišná a většina zájemců cílí na dokončené byty připravené k nastěhování, “uvádí Tomáš Kellovský ze společnosti Daramis.

Zájemce zaujme zejména koncept projektu s vlastním vnitroblokem, kde se nachází multifukční hřiště, venkovní posilovna, grily a vybavení pro relaxaci.

Rezidenti také ocení blízkost vodní nádrže České údolí, včetně přilehlých parků, které lze využít jak na procházky, tak i aktivní vyžití jako je jízda na kole, na in-line bruslích, běh apod. Ke spokojenému bydlení přispívá i Bistro Rosemary a Pekařství Kuri Stříbro, které se nachází přímo v projektu Unicity.

Projekt se nachází v sousedství Západočeské univerzity, odkud je výborná dopravní dostupnost centra Plzně. Zajišťuje ji několik autobusových linek a tramvajová linka, která vededo centra města se zastávkou u projektu. Nedaleko za domy je navíc možné se napojit na hlavní silniční tah na Klatovy a přivaděč k dálnici D5, odkud je to necelou hodinu do Prahy či na hraniční přechod Rozvadov.

Více k celému projektu včetně seznamu bytů na prodej, jejich půdorysu a vizualizace naleznete na unicity.cz

19.1.2021
Mzdy v loňském roce stagnovaly, letošní rok bude ve znamení personální i ekonomické stabilizace

Personálně poradenská společnost Hays provedla průzkum náborových trendů a mezd specialistů napříč obory pro rok 2021, který vznikl analýzou mzdových dat sesbíraných od více než 20 tisíc registrovaných uchazečů a 6 tisíc pracovních nabídek.

„Pandemie zasáhla jednotlivé sektory různou měrou, mnohé z nich se nevyhnuly propouštění. Přesto společnosti přibíraly do svých řad nové posily, k výraznějšímu oživení náborů docházelo v druhé polovině roku 2020. Některé oblasti IT nebo sektor farmacie a zdravotnických prostředků zaznamenávaly naopak nárůst, a v průběhu roku poptávaly pro své projekty zkušené odborníky. Vyšší aktivita uchazečů je patrná také v některých oblastech finančního segmentu jako je kontroling a analytické činnosti,“ uvádí k situaci na pracovním trhu v loňském roce Sándor Bodnár, ředitel Hays.

Nová realita: Práce na dálku a model hybridních týmů

Lockdown v různé míře intenzity zasáhl pracovní svět v loňském roce hned dvakrát. Rychlý přesun na práci z domova všude, kde to je možné, byl hlavním úkolem mnoha společností. Vzhledem k množství pracovníků v režimu home office a celkově vyšší online aktivitě populace se prioritou stala ochrana dat a kybernetická bezpečnost.

„Významně roste potřeba digitálních dovedností, což ovlivňuje požadavky zaměstnavatelů na pracovním trhu. Digitalizace a automatizace je všudypřítomná a příchod pandemie její rozvoj ještě více urychlil. Bude pokračovat vznik nových pozic, jiné se budou adaptovat, aby dokázaly naplnit nová očekávání a obchodní potřeby firem. To je patrné zejména v oblasti online marketingu a e-commerce; v IT oblasti pak společnosti posilují své týmy, které jsou zaměřeny na machine learning, cloudová a IoT řešení,“ doplňuje Sándor Bodnár, ředitel Hays.

Stagnace mezd a rozdílný přístup k nabídce benefitů

„Mzdy napříč odvětvími v loňském roce stagnovaly. Mírný nárůst o 3 - 10 % byl patrný u pozic s vysokou poptávkou, úzkou specializací či urgencí zaměstnavatele jako jsou např. výše zmíněné role. Uchazeči řeší i další aspekty, nad rámec mzdy, jako je například atraktivita pracovní náplně, možnost růstu, nabídka kurzů a jiných příležitostí pro další vzdělávání nebo flexibilita a stabilita firmy. V oblasti benefitů se společnosti vydávají dvěma směry – zúžení nabídky benefitů za účelem snížení nákladů společnosti; jiné firmy naopak svou nabídku benefitů oživily a přizpůsobily aktuální situaci. Aktuálně se lze tedy častěji setkat s výhodami jako je hrazené testování na přítomnost onemocnění Covid-19, finanční kompenzace při práci z domova, online psychologické konzultace a podobně,“ shrnuje Sándor Bodnár, ředitel Hays.

Pro rok 2021 předpokládají ekonomové růst HDP přibližně o 3,9%. Ve firmách bude převažovat snaha o stabilizaci – personální i ekonomickou.

Situace v jednotlivých sektorech:

Finance a účetnictví

V segmentu ubylo z nákladových důvodů pracovních pozic pro zkušené finanční manažery. Jejich zodpovědnosti byly často rozděleny mezi stávající zaměstnance. Na druhou stranu se významně zvýšila poptávka po uchazečích do finančního a business kontrolingu, kteří jsou ve firmách nastavujících úsporná řešení zásadní. Patrný je detailnější výběr uchazečů ze strany firem, a z toho plynoucí prodlužování výběrových řízení, která často zahrnují také případové studie za účelem ověření odbornosti uchazeče. U manažerských pozic došlo k propadu mezd, naopak kontroleři a analytici si mohli z důvodu vysoké poptávky polepšit až o 10%. V letošním roce budou společnosti v nastavených trendech pokračovat a zároveň se stále budou zaměřovat na pokračující úsporná opatření.

Finance a účetnictví

2019/2020

2020/2021

Finanční účetní

40 000 - 50 000

40 000 - 50000

Fakturant/ka

30 000 - 35 000

25 000 - 35 000

Finanční manažer

100 000 - 150 000

100 000 - 150 000

Business analytik

50 000 - 70 000

50 000 - 80 000


Bankovnictví

Prioritou bank byl v loňském roce zejména vývoj interních digitálních projektů, optimalizace online nástrojů a zefektivnění zákaznického servisu. Z tohoto důvodu přibylo v bankách pozic zaměřujících se na marketing, obchodně zaměřených pozic ubylo a k jejich další redukci patrně dojde i v roce letošním. Do bankovního sektoru míří často uchazeči z oborů, které byly zásadně pandemií ovlivněny, jako například pohostinství či hotelnictví – banky tak čelí velkému náporu reakcí na vypsaná juniorní pracovní místa. Ne vždy tito uchazeči splňují kvalifikační předpoklady. Mzdy v loňském roce stagnovaly a stejná situace přetrvá i letos. Nabídka benefitů navzdory úsporným opatřením zůstává atraktivní a pestrá – dominuje flexibilita, systém cafeterie a atraktivní bonusová schémata.

Bankovnictví

2019/2020

2020/2021

Úvěrový analytik

50 000 - 75 000

50 000 - 75 000

Specialista interního auditu

50 000 - 90 000

50 000 - 90 000

Osobní bankéř

28 000 - 38 000

28 000 - 38 000

Osobní bankéř - malé a střední podniky

35 000 - 45 000

35 000 - 45 000


Administrativa, HR a právo
Vzhledem k masivnímu přechodu firem na práci na dálku se snížila potřeba administrativních pracovníků a podpory kanceláří obecně. Proto docházelo ve firmách k propouštění a společnosti neprodlužovaly zaměstnancům stávající smlouvy.

Pozice v oblasti HR patřily v loňském roce k těm obsazovanějším. HR pracovníci úzce spolupracovali na převedení zaměstnanců na home office, tvořili programy pro úspěšný onboarding a školení online. Jejich úkolem bylo postarat se o celkovou pohodu zaměstnanců v nové situaci, vytvářeli nové normy pro bezpečný návrat do kanceláří a následný provoz. Úloha HR ve společnostech se stala zásadní. Mzdy na většině rolí stagnovaly již v předchozích dvou letech. Tento rok nebude jiný a plošné změny v ohodnocení na pozicích v sektoru nelze očekávat.

Právní segment zůstává poměrně aktivní, společnosti hledají spíše juniorní uchazeče se znalostí německého a anglického jazyka, kterých na trhu není mnoho, dokáží tedy tuto znalost i finančně ohodnotit. V právním segmentu můžeme očekávat letos mírný růst mezd, spíše právě na juniorních pozicích, a to nejvýše o 5%.

Administrativa / HR / Právo

2018/2019

2020/2021

Týmová asistentka

28 000 - 45 000

28 000 - 45 000

HR Administrátor

30 000 - 40 000

30 000 - 40 000

Office manažer

40 000 - 60 000

40 000 - 60 000

Operátor call centra

22 000 - 30 000

25 000 - 35 000

Junior právník / corporate

35 000 - 60 000

35 000 - 60 000


Obchod a marketing
Dopady restriktivních opatření se lišily zejména v závislosti na oblast podnikání. Obecně společnosti posilovaly své e-commerce týmy – online prodej jim tak pomáhal vykrýt propad tržeb z uzavřených kamenných prodejen. Mimo marketingovou oblast pak byli poptávání zkušení obchodníci se znalostí dané oblasti obchodu, a to primárně pro akviziční činnost. Mzdy těmto žádaným pracovníkům rostly velmi mírně, maximálně do 3%. K propouštění v obchodním sektoru nedocházelo. Uchazeči jsou silně motivování silou značky zaměstnavatele, ta pro ně bude prioritní i v letošním roce, mzdy totiž dále neporostou.

Obchod a Marketing

2019/2020

2020/2021

Obchodní zástupce / FMCG

30 000 - 50 000

30 000 - 50 000

Obchodní zástupce / Technika

35 000 - 65 000

35 000 - 65 000

Obchodní zástupce / IT

40 000 - 55 000

40 000 - 55 000

E-commerce manažer / FMCG

35 000 - 60 000

40 000 - 100 000

Retail
Jiná realita nastala u retailových, tedy maloobchodních firem. Uzavření kamenných prodejen způsobilo obrovské propady v tržbách, k rušení poboček a s tím spojenému propouštění docházelo na globální úrovni. I zde se zákazníci přesunuli do online prostředí, které ovšem plně ztráty kompenzovat nedokáže. Obzvlášť luxusním a prémiovým značkám chybí zahraniční zákazníci, kterých bylo kvůli restrikcím omezujícím cestování minimum. Pokles mezd do výše 7% byl patrný u seniornějších rolí, jako třeba Area Manager. Plánované expanze byly odloženy na letošní rok, což by do sektoru mohlo přinést nové oživení a nové pracovní příležitosti. Vše ale bude záležet na dalším vývoji pandemie.

Retail

2019/2020

2020/2021

Asistent prodeje

21 000 - 50 000

22 000 - 50 000

Manažer prodejny

28 000 - 60 000

28 000 - 60 000

Manažer e-commerce

45 000 - 150 000

45 000 - 150 000

Brand manažer

40 000 - 75 000

40 000 - 75 000


Farmacie
K útlumu náborů došlo z počátku roku i ve farmaceutických firmách, poměrně živo však bylo v oblasti medicínského vybavení. Zejména v druhé polovině roku vznikaly nové pozice, zejména digitálně zaměřené, ale také edukační. Firmy preferují zkušené uchazeče před juniory a absolventy. Mzdy v sektoru mírně rostly na některých rolích, zejména zkušeným obchodníkům a e-commerce specialistům, v průměru o 5%. Podobný trend je očekáván i v letošním roce.

Farmacie

2019/2020

2020/2021

Medicínský reprezentant / preskripce

40 000 - 60 000

40 000 - 60 000

Medicínský reprezentant / volně prodejné léky

35 000 - 45 000

35 000 - 45 000

Medicínský reprezentant / diagnostika

45 000 - 55 000

40 000 - 55 000

Manažer marketingu

100 000 - 130 000

100 000 - 120 000


IT a Telekomunikace
K určitému zpomalení trhu v oblasti IT došlo už v závěru roku 2019. Firmy racionalizovaly své náborové strategie a s příchodem pandemie Covid-19 své snažení ještě umocnily. Sektor však negativním dopadům pandemie odolával, nabídek pro uchazeče sice dočasně ubylo, i tak poptávka zaměstnavatelů nadále přesahovala nabídku. K omezení volných míst došlo například u projektových manažerů. Vývojářů, odborníků na cloudová řešení, machine learning nebo bezpečnost se situace nedotkla, počet nabídek zůstal vysoký nebo se dále zvýšil. Opomíjení zůstávají uchazeči z třetích zemí, primárně z důvodu omezeného cestování. Mzdy zůstávají povětšinou bez větších změn, případná navýšení jsou minimální a pouze na individuální bázi.

Informační technologie

2019/2020

2020/2021

Java/.NET vývojář

60 000 - 140 000

60 000 - 140 000

Programátor / Analytik (absolvent)

35 000 - 65 000

35 000 - 65 000

DevOps inženýr

60 000 - 180 000

60 000 - 140 000

Analytik / Specialista IT bezpečnosti

40 000 - 90 000

60 000 - 110 000


Výroba a strojírenství
Zpomalení průmyslu začalo již počátkem roku 2020 a naplno propuklo nástupem koronavirové krize. Nejvíce ovlivněn byl v první fázi dodavatelský řetězec asijských společností a později i evropských, které měly určitou závislost na Itálii či Španělsku. Nejzasaženější byl automobilový průmysl v celém spektru dodavatelů. Jedinou výjimku v automobilovém průmyslu tvoří vývojová centra (R&D), kde je stále zájem o vysoce kvalifikované kandidáty jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Automatizace byla trendem již několika posledních let a koronavirová krize tuto potřebu ještě více umocnila. Pozorujeme stále se zvyšující poptávku po kandidátech zejména na pozice PLC programátorů, PLC test inženýrů a techniků automatizace. K propouštění docházelo na nižších výrobních pozicích, mnoho firem rušilo směnné provozy či omezovalo pracovní dobu. Nejlépe se dařilo firmám ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu, případně firmám se zaměřením na servisní služby. Zaměstnavatelé usilují o snižování mzdových nákladů a výše mzdy se tak stala klíčovým faktorem výběrového řízení. V tuto chvíli můžeme očekávat, že případný mírný nárůst mezd se může týkat právě odborníků ve vývojových centrech či v automatizaci.

Výroba, strojírenství (praxe 3-5 let)

2019/2020

2020/2021

Výrobní inženýr

50 000 - 75 000

50 000 - 75 000

Inženýr kvality

50 000 - 80 000

50 000 - 80 000

PLC programátor

43 000 - 80 000

43 000 - 80 000

R&D Designer

50 000 - 80 000

50 000 - 80 000


Logistika
Růst mezd v sektoru logistiky a nákupu se po delší době zastavil, v některých případech dochází k poklesu. Největší propad zaznamenali dopravci a společnosti zabývající se externí logistikou. Dopravci, výrobní společnosti napojené na sektor automobilového průmyslu či poskytovatelé skladovacích prostor museli přistoupit k propouštění zaměstnanců pro nadbytečnost nebo k reorganizaci, kdy jsou některé pozice rušeny. Jiná situace je pak u společností zaměřujících se na oblast zdravotnického vybavení, farmacie a FMCG, které naopak své kapacity navyšují a zaznamenávají růst, jak ekonomický, tak i z hlediska počtu zaměstnanců.
Nová místa jsou však vypsaná často s nižší základní mzdou, než tomu bylo v loňském roce, maximálně však o 5 %. V sektoru se v současné době nejlépe uplatní zkušení nákupčí, zde přetrvává relativně stabilní poptávka a stabilní bývá i nabídka mzdy. Pro letošní rok se v oblasti mezd předpokládá spíše stagnace, k dalšímu snižování by již docházet nemělo.

Logistika a nákup

2019/2020

2020/2021

Asistent nákupu

37 000 - 45 000

35 000 - 43 000

Koordinátor nákupu

39 000 - 50 000

38 000 - 48 000

Manažer logistiky

85 000 - 180 000

80 000 - 160 000

Specialista logistiky

30 000 - 50 000

28 000 - 50 000

Stavebnictví a reality
Stavebním firmám v tuto chvíli chybí především lidský kapitál – nekvalifikovaní stavební dělníci – což brzdí celkový proces výstavby. Poptáváni jsou také stavbyvedoucí a lidé do přípravy či specialisté pro technické zabezpečení budov. Uzavření retailových poboček či celých nákupních center přeneslo obrovský objem nákupů do online prostředí. To s sebou nese i zvýšenou poptávku po skladovacích prostorách. V případě rezidenčního trhu bude výrazným tématem poptávka v Praze, Středočeském kraji a pravděpodobně i Brně a jeho blízkém okolí. Na kancelářském trhu poroste význam prvotřídních projektů, které nabídnou výjimečné technologie, vybavení, služby i lokalitu. Poptávaní tedy budou odborníci na akvizice, projektoví manažeři či vedoucí projektů a technici se specializací na interiérové vestavby a přestavby. Růst mezd v letošním roce očekávat nelze, protože druhá vlna pandemie může mít zásadnější vliv na stavební trh.

Stavebnictví a reality

2019/2020

2020/2021

Stavbyvedoucí

40 000 - 70 000

35 000 - 60 000

Rozpočtář / přípravář

35 000 - 60 000

35 000 - 60 000

Property manažer

60 000 - 90 000

55 000 - 90 000

Technický ředitel

70 000 - 130 000

70 000 - 120 000


Centra sdílených služeb
Březen 2020 znamenal i pro centra sdílených služeb dočasné zmrazení pracovního trhu a pozastavení aktuálních náborových procesů. Organizace, které jsou primárně navázané na segmenty nejvíce zasažené pandemií, jako je například cestovní ruch, se nevyhnuly propouštění. Nastavená úsporná opatření společností vzhledem k ekonomických dopadům koronavirové pandemie neumožnila další růst mezd, zůstávají tak na stejné úrovni jako v roce předchozím. Počet otevřených pracovních míst je stále nižší, než tomu bylo ještě v počátku loňského roku. Uchazeči, kteří jsou aktuálně nezaměstnaní, jsou nyní ochotni ke kompromisům ohledně pracovních nabídek a často jsou ochotni slevit ze svých mzdových požadavků, pokud to může zvýšit pravděpodobnost rychlejšího získání nového místa. Rok 2021 nabízí vyhlídku na nové projekty a růst počtu pracovních příležitostí, jejich objem však bude opět záviset na dalším vývoji pandemie a souvisejících restrikcích.

Business Services / účtování faktur¹

2019/2020

2020/2021

Junior

35 000 - 40 000

35 000 - 40 000

Specialista

38 000 - 45 000

38 000 - 45 000

Senior

45 000 - 55 000

45 000 - 55 000

Team Leader

55 000 - 85 000

55 000 - 85 000

¹ Mzdové rozmezí zahrnuje příplatek za znalost dalšího světového jazyka nad rámec angličtiny


O Hays

Hays plc („Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii a Austrálii a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě, Latinské Americe a Asii. Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr i smluvními pozicemi. K 30. červnu 2020 má Skupina 10,400 zaměstnanců pracujících ve 266 kancelářích v 33 zemích a ve 20 specializacích. Finanční rok končící k 30. červnu 2020 vykazuje tyto výsledky:

- Skupina vykázala čistou provizi 966,2 milionů britských liber a provozní zisk (položky podléhající výjimce) 135,0 milionů liber;

- Skupina umístila kolem 66 tisíc uchazečů do trvalých pracovních míst a kolem 235 tisíc lidí do dočasných pozic;

- 17 % z čistých provizí Skupiny bylo vygenerováno v Austrálii a na Novém Zélandu, 26% v Německu, 23% ve Velké Británii a Irsku a 34% ve zbytku světa.

- Segment dočasného umístění představoval 59% z čistých provizí a segment trvalého umístění představoval 41% z čistých provizí;

- Hays působí v těchto zemích: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Chile, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Spojené Státy Americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511