Novinky

7.12.2023
Nanoskopie umožňuje lékařům exaktní diagnostiku kloubů a ošetření lehčích poranění

Stovky lidí v České republice už podstoupily ortopedický zákrok pomocí nanoskopie, která už není jen doménou vrcholových sportovců a sportovních ortopedů, ale dostává se na běžná ortopedická pracoviště nemocnic. Moderní metoda, při které se operatér dívá do bolavého kloubu prostřednictvím miniaturní kamery, je vhodná zejména pro diagnostiku a ošetření lehčích poranění kloubů. Miniinvazivní operace se oproti klasické artroskopii dělá jen v místním znecitlivění. Je šetrná k měkkým tkáním aprokazatelně způsobuje menší otoky. Berle pacient nepotřebuje, ze sálu odchází po svých.

Tato moderní miniinvazivní metoda je částečně hrazena i zdravotními pojišťovnami a je dostupná již na přibližně 20 pracovištích v České republice, nicméně nová pracoviště stále přibývají.

„V mnohém předčí možnosti magnetické rezonance, která je statickým vyšetřením. Při vyšetření nanoskopem můžeme s kolenem pohybovat a sáhnout si na jednotlivé měkké struktury vevnitř a zjistit, jestli nejsou někde utržené. I kdyby to mělo mít pouze diagnostický přínos, je to velký posun,“ říká ortoped, traumatolog MUDr. František Picek.

Nanoskop je jehla opatřená na konci kamerou na jedno použití o rozměru 1,8 mm se speciální technologií schovanou v rukojeti přístroje. Během výkonu je možné s klouby pohybovat a provádět tzv. dynamickou diagnostiku, například vyšetření stability menisků, funkčnosti vazů atd. Kromě diagnostiky je možné touto metodou provádět i drobné operační výkony. Nanoskop umožňuje operatérovi nahlédnout do struktury kloubu a odhalit například příčinu přetrvávajících bolestí. Má třetinové rozměry oproti běžné artroskopické optice. Miniinvazivní operace se oproti klasické artroskopii dělá jen v místním znecitlivění.

Pro jaké části těla je nanoskopie vhodná?

KOLENO - diagnostika rozsahu poškození kloubních ploch, kondice a stability čéšky, poškození a stability menisků a zkřížených vazů, ošetření defektů chrupavek, drobných poškození menisků včetně nitrokloubního sešití, odstranění volných kloubních tělísek, jizevnatých srůstů, výrůstků apod.

NOHA - diagnostika poškozených kloubních ploch a vazivových poranění, event. odstranění výrůstků a volných nitrokloubních tělísek hlezenního kloubu, diagnostika artrotického poškození základního kloubu palce, diagnostika Achillovy šlachy.

RUKA - diagnostika stability zápěstí, ošetření útlakového syndromu karpálního tunelu.

Miniinvazivní operace hallux valgus

Miniinvazivní přístupy se stále častěji využívají v korekčních osteotomiích první nártní kosti, k tzv.operaci halluxů. Výraz osteotomie znamená protnutí kosti a korekční naznačuje vzájemný posun kostěných částí uvnitř nohy, kterým se v noze nastavují jiné mechanické poměry mezi klouby předonoží, a to vede k napřímení palce nohy.

„Podstatou moderních přístupů je ovlivňování předonoží tak, aby došlo nejenom k odstranění nevhodného postavení palce nohy, ale také aby byla odstraněna příčina vzniku deformity. Starší operační techniky pouze odstraňují kostěné výrůstky v okolí základního kloubu palce a často tak vedou k opětovnému rozvoji deformity do několika let po operaci,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Hromádka z Ortopedické kliniky 1.LF UK a FN Motol.

Operace se provádí zejména u pacientů s bolestmi. Mírné formy vbočeného palce se nemusejí operovat, pokud je tělo schopné se deformitě přizpůsobit. Je potřeba si také uvědomit, že pokud má pacient vbočený palec, tak velmi často přetěžuje zevní stranu nohy a prsty. Často tak vlastně nebolí vbočený palec, ale spíše prsty anebo celé předonoží.

U miniinvazivních přístupů se při osteotomii první nártní kosti využívají rotační frézy, které se do těla pacienta zavádějí pouze z malých kožních vstupů. Tyto zákroky jsou samozřejmě také spojeny s pooperačním otokem, ale tento otok je menší, lépe ho pacient toleruje a rychleji ustupuje. Moderní operační techniky jsou prokazatelně spojeny s menší recidivou deformity vbočeného palce, rychlejším hojením a komfortem pacienta.

Moderní přístupy jsou výhodné i z toho důvodu, že méně poškozují měkké tkáně v místě operačního přístupu. Cévní zásobení je velmi důležité pro hojení kosti a rovněž tak ovlivňuje pooperační otok předonoží.

23.10.2023
HAYS: Polovina zaměstnanců trpí v práci stresem. Jak pečovat o duševní zdraví na pracovišti?

Péče o duševní zdraví získává v posledních letech zcela nové rozměry a větší pozornost. Statistiky OECD ukazují, že problémy spojené s duševním zdravím trápí 15,2 % Čechů. Toto číslo ovšem může být od reality velmi vzdálené, vzhledem k tomu, že lidé mají obavu tento typ zdravotních potíží přiznat a aktivně řešit. Duševní zdraví se stále častěji propojuje s pracovním trhem a stresem v práci, kterému je vystavena polovina zaměstnanců v Evropě.

Vlivů, které mohou psychické zdraví v práci negativně ovlivnit, je celá řada. „Nejčastěji je to právě dlouhodobý stres, nadměrné množství úkolů, obava o pracovní a finanční stabilitu nebo například rozepře či obecně nepříjemná atmosféra na pracovišti,“ uvádí Jana Šromová, HR manažerka personální společnosti Hays.

Pokud jsme pod tlakem těchto okolností dlouhodobě, riziko dopadu na naše duševní zdraví rychle stoupá. Jak tedy poznat, že něco není v pořádku? Změny nálad, nižší pracovní nasazení a naše výkonnost společně s únavou a pocitem přepracování už jsou pak signálem, že se něco děje a je potřeba zasáhnout. Pověstný míč je ovšem na obou stranách hřiště – k těmto změnám musejí být vnímaví jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé. Ignorovat se je určitě nevyplácí, pokud zůstávají tyto problémy neřešené, mohou vyústit v konkrétní duševní poruchu. K těm nejčastějším, které se na pracovišti objevují, pak patří například deprese, úzkosti, syndrom vyhoření nebo zneužívání návykových látek.

Jana Šromová ze společnosti HAYS níže přináší několik tipů, jak omezit stres na pracovišti a v ideálním případě mu také předejít.

1. Dopřejte si pravidelné přestávky. Vstaňte od pracovního stolu na pár minut každou hodinu či hodinu a půl. Projděte se, udělejte několik protahovacích cviků, popovídejte si s kolegou, připravte si kávu nebo čaj, nadechněte se čerstvého vzduchu.

2. Stanovujte si priority. Vytvořte si seznam aktivit v pořadí podle důležitosti, ty nejdůležitější zařaďte na začátek. Nedávejte si ale všechny povinnosti do kalendáře jednu za druhou, vytvořte si během dne několik „oken“, která v případě nutnosti můžete využít na různé urgentní záležitosti, které se během dne mohou objevit.

3. Plánujte. Používejte plánovač nebo online kalendář a naučte se jej maximálně využívat. Budete tak mít dobrý přehled o všem, co potřebujete udělat a lépe se tak budete moci vyhnout tomu, že si toho naplánujete příliš mnoho.

4. Komunikujte s ostatními kolegy. Buďte k sobě s kolegy vzájemně upřímní ohledně vašeho pracovního vytížení nebo překážek, kterým v práci právě teď čelíte a hledejte společně řešení.

5. Dopřejte si aktivní odpočinek. Cvičíte, chodíte na procházky, věnujete se aktivně nějakému sportu nebo třeba i meditaci? Dobře děláte. Pokud ne, mírná fyzická aktivita společně s vyváženou a pestrou stravou je duševní kondici velmi prospěšná.

6. Základem je adekvátní rovnováha mezi prací a soukromím. Respektujte čas, který máte sami pro sebe. Nevynechávejte přestávky na oběd, nepracujte dlouho a pravidelně přesčas. Opatrně, pokud pracujete z domova – lidé často mají při práci z domova problém skončit včas.

7. Hledejte podporu. Je důležité mít v práci adekvátní podporu a zastání. Pokud máte problém, neodkládejte jeho řešení a promluvte si s nadřízeným nebo jinou osobou, které důvěřujete. Podporu jistě najdete i v rodině nebo v okruhu blízkých přátel – ujistěte se, že na ně kvůli práci nezapomínáte.

Péče o duševní zdraví je ovšem nyní stále častější prioritou ve společnostech samotných. I firmy toho mohou udělat mnoho pro to, aby byli jejich lidé v práci spokojenější, jak uvádí Jana Šromová z Hays.

1. Pozitivní pracovní prostředí. Kultura firmy, která je založená na důvěře, otevřené komunikaci, vzájemném respektu a spolupráci je naprostým základem. To je to, co lidé chtějí.

2. Asistenční programy pro zaměstnance. Existuje řada asistenčních programů, které jsou dostupné obvykle online, někdy také i formou osobních konzultací. Tyto programy nabízejí odborná doporučení, konzultace a podporu zaměstnancům v různých životních situacích, které mohou nastat.

3. Hovořte o duševním zdraví v práci. Dejte svým lidem vědět, že vám na jejich zdraví i kondici záleží. Nabídněte jim webináře nebo přednášky, kde se tomuto tématu budete věnovat.

4. Podporujte work-life balance vašich zaměstnanců. Respektujte a podporujte přestávky na oběd a regeneraci, čerpání dovolené, omezte zasílání emailů po pracovní době, nabídněte flexibilitu pracovní doby, pokud je to možné. A sami buďte příkladem!

5. Podporujte fyzickou aktivitu vašich lidí. Organizujte společné akce a aktivity, pokud to možnosti vaší společnosti dovolí, můžete nabídnout například také masáže nebo lekce jógy v kanceláři.

6. Zajistěte školení vašim manažerům. Vedoucí pracovníci by měli být vyškoleni, aby dokázali rozpoznat a včas reagovat na známky, které by mohly indikovat zvýšené riziko problémů s duševním zdravím. Vhodnou reakcí by měl být upřímný rozhovor a snaha nabídnout potřebnou pomoc a podporu.

7. Zaveďte dny duševního zdraví. Ideální je například placený den volna navíc, který zaměstnanec věnuje péči o sebe, například formou nějaké wellness aktivity. Skvěle se na to hodí například den volna v týdnu, kdy zaměstnanec slaví narozeniny.

5.10.2023
Na Masarykově univerzitě vzniklo nové výzkumné centrum pro ekonomii zdravotnictví

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně vznikl Institut pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII). Jeho cílem je ve spolupráci s klíčovými zdravotnickými institucemi koordinovat špičkový výzkum a výuku v oblasti ekonomie zdravotnictví, zdravotní politiky a inovací od základního výzkumu až po klinickou praxi. Mezi prioritní témata bude patřit například stárnutí populace a s tím spojené zvyšující se nároky na zdravotní i sociální systém, adopce nových technologií ve zdravotnictví nebo kvalita a dostupnost zdravotní péče v České republice.

Institut povede ekonom Jakub Hlávka, který působil jako profesor na University of Southern California v Los Angeles, kde se věnoval ekonomii zdravotnictví a vedl několik výzkumných týmů zabývajících se otázkami stárnutí populace, dostupnosti nových léků a úhradových mechanismů.

„V současné době je zapojení ekonomů do rozhodování ve zdravotnictví velmi omezené. Ekonomové mohou poskytnout širší, daty podložený pohled na náklady a přínosy současných i nových programů. Mohou tak zjistit, jaké klinické či jiné intervence – např. v oblasti prevence – mají největší potenciál snížit náklady na péči a zvýšit kvalitu života obyvatel naší země.

Lepší analýza dat a jejich využití pro rozhodování by navíc ušetřilo pacientům i zdravotníků mnoho času,” komentuje potřebu odborníků na zdravotní ekonomii Jakub Hlávka, ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace.

Jedním z témat, kterým se spolupracovníci institutu budou věnovat v dalších letech, je oblast paliativní péče. Přestože jde o typ péče, jejíž kvalita v České republice narůstá, její dostupnost je stále omezená. Projekt financovaný z prostředků programu Evropské unie Horizont Evropa umožní Masarykově univerzitě přispět k vyhodnocení ekonomických dopadů intervence „In-touch“. Tato intervence spočívá v cílené práci s obyvateli domovů pro seniory, kteří trpí demencí, a jejich rodinnými příslušníky. Vyhodnocení nákladů a benefitů programu v rámci navržené randomizované studie je klíčové pro budoucí úhradu cílených intervencí z veřejných prostředků. Podobný typ výzkumu má potenciál zlepšit kvalitu a dostupnost různých typů zdravotní péče v ČR.

Ekonomie zdravotnictví je relativně mladý obor – i ve Spojených státech má tradici jen několika desítek let. V České republice momentálně chybí dostatek odborníků v této oblasti. Díky iniciativě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity proto vzniká i nový inženýrský studijní program aplikované zdravotní ekonomie, který by měl tento deficit ve veřejném, neziskovém i soukromém sektoru zaplnit. Studijní program, který vychází ze spolupráce šesti fakult Masarykovy univerzity, právě prochází akreditačním řízením a uchazeči se do něj budou moci přihlásit v roce 2024.

Absolventi programu naleznou uplatnění v mnoha profesních oblastech, od ekonomů v pojišťovnách či u zdravotních poskytovatelů, včetně největších nemocnic, až po analytiky v institucích státní správy nebo profesionály v soukromém sektoru, například v biotechnologických, diagnostických či jiných firmách.

Program bude interdisciplinární a zahrnovat ekonomické metody ve zdravotnictví, epidemiologii, datovou analýzu, sociální aspekty zdraví populace, porozumění biotechnologiím a základy zdravotnického práva a bioetiky. Během studia se budou podílet na projektech i stážích, díky kterým získají aplikované zkušenosti z oblastí zdravotnictví v ČR i zahraničí. Do výuky budou zapojeni experti ze zahraničí – v současné době probíhá příprava spolupráce s univerzitami v Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Švédsku.

24.9.2023
“Větší než život”. Nový poutavý park a rezidenční komplex Prague Marina Nova jsou nejnovějším přírůstkem do holešovického přístavu

Nové místo pro setkávání v pražských Holešovicích je poctou developerovi a filantropovi Tamiru Wintersteinovi. Tamirův park poskytne obyvatelům Prahy 7 místo k relaxaci a hrám a současně připomene Tamira Wintersteina, jednu z nejvýraznějších osobností českého developmentu posledních 20 let. Za realizací stojí společnost Daramis, která přispívá k přeměně Holešovického přístavu v moderní rezidenční čtvrť již realizovanými a plánovanými projekty, které přinášejí téměř 1000 jednotek.

Dominantou nového parku jsou tři betonové objekty – křeslo, stolička a lampa. Nepřehlédnutelné prvky v nadživotní velikosti sice váží přes pět tun, ale přesto jsou velmi elegantní a propojují jednotlivé části prostoru. Dané elementy jsou vytištěny pomocí technologie 3D tisku ultra-vysokohodnotného betonu ve spolupráci s českou firmou So Concrete. Jedná se o moderní techniku, která se pravděpodobně brzy stane budoucností stavitelství.

Tamir už bohužel není mezi námi, ale prostřednictvím svých vizí a projektů je tu pořád. Chtěli jsme, aby nový park byl připomínkou jeho nehmotné přítomnosti a na ni poukazuje i název Větší než život. Všichni, kdo měli možnost Tamira poznat, ví, že přesně taková byla jeho filozofie – realizovat projekty, které svou kvalitou a inovací přispějí k lepšímu životu a stanou se základem pro další rozvoj území.“vysvětluje pozadí projektu architekt Gal Karagula. Ten je mimo jiné i hlavním architektem sousedícího – a právě dokončeného – projektu Prague Marina Nova developera Daramis.

Park jsme rozdělili na čtyři účelové zóny dle předpokládaného užití - dětské hřiště, venkovní fitness, místo pro rodinný piknik a soubor laviček a stolů k příjemnému posezení“ dodává Karagula, který podobu parku navrhl v tandemu s Danielem Lipskim.

Umístění nového parku není náhodné, nachází se v sousedství právě dokončeného Projektu Prague Marina Nova, který je další etapou revitalizace Holešovického přístavu. Více než 150 bytů, včetně penthousů a několika komerčních jednotek navazuje na dřívější výstavbu na levém břehu Vltavy u Libeňského mostu.

Projekt Prague Marina Nova zvítězil v letošním ročníku prestižní soutěže International Property Awards v kategorii nejlepší bytové výstavby v České republice a zároveň získal 5 hvězdiček, což představuje nejvyšší hodnocení v rámci celé Evropy.6.8.2023
Projekt Prague Marina Nova získal prestižní mezinárodní ocenění, International Property Awards 2023

Projekt Prague Marina Nova získalnejvyšší hodnocení v letošním ročníku prestižní soutěže International Property Awards. Projekt společnosti Daramis uspěl v kategorii nejlepší bytové výstavby v České republice.

International Property Awards slouží jako platforma pro ocenění výjimečných projektů v realitním byznysu. V letošním roce se do soutěže přihlásilo přibližně 500 projektů ze zemí celé Evropy. Nominační proces zahrnoval nezávislou porotu složenou z více než 80 odborníků z oboru, kteří posuzují každou přihlášku z hlediska designu, kvality, služeb, originality
a udržitelnosti.

„Nejvyššího ohodnocení si velmi vážíme. Vnímáme to jako potvrzení našeho závazku přispívat k rozvoji Prahy kvalitními projekty, které zároveň respektují své okolí. Konkrétně
v případě Prague Marina Nova jsme chtěli navázat na neopakovatelný genius loci někdejší průmyslové části české metropole,“
říká Gal Karagula, hlavní architekt společnosti Daramis.

Více než 150 bytů, včetně penthousů a několika komerčních jednotek navazuje na dřívější výstavbu na nábřeží slepého ramene Vltavy nedaleko Libeňského mostu. Kromě nadstandardního vybavení Prague Marina Nova nabídne i sdílenou zahradu určenou pouze pro rezidenty. Na projekt bude navazovat pamětní zahrada Tamira Wintersteina, jako jedné
z nejvýraznějších osobností českého developmentu, se kterým je zejména moderní výstavba v Holešovicích neodmyslitelně spjata. Park tak nabídne svým obyvatelům unikátní prostor pro relaxaci a volné chvíle s rodinou. Součástí zahrady bude dětské hřiště a své si tu naleznou
i milovníci venkovního fitness.

Výstavba Prague Marina Nova, která je 3. etapou revitalizace holešovického přístavu, se postupně chýlí ke konci. První obyvatelé by si měli začít přebírat bytové jednotky ještě během letošního podzimu. Projekt si také zakládá na maximálně smysluplném využití veškerých prostor, čemuž pomůže i podzemní parkoviště, které je součástí areálu.

Prague Marina Nova se také vyznačuje velkým důrazem na vysokou energetickou soběstačnost a šetrnost k životnímu prostředí. Projekt obsahuje rekuperační technologie pro lepší využití vzduchu či ústřední a podlahové vytápění, které zlepší účinnost a optimální regulaci teploty. V interiéru jsou nainstalovány pouze LED světla, jež kromě moderního a elegantního vzhledu přináší nižší energetickou spotřebu. Pro rezidenty budou v přízemí areálu vyhrazeny prostory pro recyklaci odpadu.

Prestižní ceny International Property Awards už 30 let nezávisle vybírají ty nejkvalitnější rezidenční i komerční projekty po celém světě. Není to však první uznání odborné veřejnosti, které Prague Marina Nova získala; už dříve totiž projekt obdržel Cenu architektů jako Realitní projekt roku 2021.

***

Daramisje realitní a investiční společnost, která se zabývá nákupem, výstavbou a správou rezidenčních a komerčních nemovitostí. Společnost vznikla v roce 2000 v České republice a trvale usiluje o vytváření nadčasových hodnot prostřednictvím realizace vysoce kvalitních projektů s vlastním inovačním inženýrstvím a zákaznicky orientovaným přístupem. Hlavním polem působnosti je výstavba nových residenčních projektů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Společnost Již úspěšně dokončila 25 projektů, které zahrnují více jak 4 300 bytů, a v současné době pracuje na dalších residenčních projektech. Kromě toho se specializuje také na provozování komerčních budov a hotelů. Díky neustálému hledání atraktivních investičních příležitostí a prvotřídních projektů se Daramis stal na trhu s nemovitostmi synonymem pro mimořádnou kvalitu služeb. Více informací naleznete nahttps://www.daramis.com/.

Kontakty

Adresa a fakturační údaje

J&N Publicity s.r.o.

Wuchterlova 584/16, Praha 6, 160 00, Czech Republic

IČ: 03518442

DIČ: CZ03518442

Kontakt

Mgr. Jitka Novotná, Managing Director
jitka.novotna@jnpublicity.cz
tel: +420 723 540 511